Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Johan Lindell
Hold 2019 fy/z (1z fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fysik C

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fysik C

Læsvejledning kapitel 2,3,5-7,9
Læs og beregn eksempler i alle kapitel.
Energi (fra NV)
I NV havde vi et forløb om ”Energi”. I NV-forløbet har vi også haft en generel introduktion til arbejdsmetoderne i de naturvidenskabelige fag.
Stikord:
Energi, enheder for energi, energiprincippet (energiens bevarelse), energiformer, energikæder, effekt, nyttevirkning, varme, tilstandsformer, fordampning/fortætning.
Øvelser:
Er du en stair-master? (NV-mappen side 29-31), uden rapport
Vands fordampningsvarme (NV-mappen side 33-35), uden rapport

Kapitel 2 og 3 – grundlæggende begreber (s.16-40)

Stikord:
Størrelser, enheder, SI-systemet, 10-talspotenser, præfikser, masse, vægt, densitet (massefylde),areal, volumen, symboler, enheder, Archimedes lov og opdrift
Forsøg:
Småforsøg med densitet. Måling med mikrometer og skydelære.
Densitet af væske (udfyldningsrapport)
Opgaver i bogen:
Kap 2 s.26-28 Opgave 2.1-2.17,2.20-2.21, 2.23
Kap 3 s.41-42 Opgave 3.1-3.5,3.7,3.9-3.12,3.14,3.16

Kapitel 5 – Energi (s.60-69)
Dette forløb skal ses som en uddybning af forløbet fra NV. I dette forløb har vi ”brugt” atomer/molekyler til at forklare makroskopiske egenskaber ved stof.
Link beregning af energi og nyttevirkning
Link beregning af termisk energi og kWh
Link beregning af effekt og energi
Stikord:
Energiformer – elektrisk, termisk, kemisk, strålings, kerne. Effekt, regning med energi, kWh, nyttevirkning.
Øvelser:
Nyttevirkning, uden rapport
Opgaver i bogen:
Kap 5 s.26-28 Opgave 5.1-5.6
Kapitel 7 – Flere energiformer (s.82-94)

Stikord:
Energiformer : potentiel, kinetisk,termisk,stråling,kerne,kemisk,vedvarande,brændværdi,.
Forsøg:
Effekt for brændende stearinlys, uden rapport
Nyttevirkning, uden rapport
Opgaver i bogen:
Kap 7 s.95-96 Opgave 7.4-7.9

Kapitel 9 – Varme og tilstandsformer
Stikord:
Celcius- og Kelvinskala, fordampning/fortætning, specifik fordampningsvarme, smeltning/størkning, specifik smeltevarme, faseændringer, (∆E,T)-diagram
Forsøg:
Varmefylde for messing, med rapport
Beregningsopgave – vands tilstandsformer
Opgaver i bogen:
Kap 9 s.121-122 Opgave 9.1-9.7

Kapitel 6 - Mekanisk energi
Dette forløb er valgfrit stof. I dette forløb har vi regnet kvantitativt på omsætning mellem forskellige energiformer (potentiel og kinetisk energi).
Link beregning af potentiel energi
Link beregning af kinetisk energi
Stikord:
Kinetisk energi, potentiel energi, mekanisk energi, formler for og regning med disse tre typer af energi.
Forsøg:
Legetøjsbil på skinner (eksperiment 6.3 s.78).
Den hoppende bold (eksperiment 6.2 s.77).
Opgaver i bogen:
Kap 6 s.79-80 Opgave 6.1-6.21Læsvejledning kap 13-18
• Læs og beregn eksempler i alle kapitel.
• Læs ”Sammenfatning” i slutningen af alle kapitler.

Kapitel 13 – 15 Bølger (s.176-232)
Stikord:
Længdebølger, tværbølger, harmonisk bølge, udbredelsesfart, bølgelængde, periode, frekvens, amplitude, bølgeligningen, interferens.

Lydbølger: dopplereffekt, resonans, stående bølge, strengeinstrument, grundsvingning, oversvingning, blæseinstrument.

Lysbølger : Lysets hastighed, det elektromagnetiske spektrum, synligt lys, interferens og lys, optisk gitter, gitterligningen, lys og atomer, absorptionsspektrum, emissionsspektrum, Bohrs atommodel, energiniveauer
Forsøg:
- Bølger simulering
- Lydens hastighed ((udfyldningsrapport)
- Bølgelængden for en laserpen ((udfyldningsrapport))
- Småforsøg med bølger (Resonans i et reagensglas)
- Forsøg med at spille toner i en glasflaske, uden rapport
- Stående bølger på en streng
- Måling av lydniveau med app på telefon
Opgaver i bogen:
Kap 13 s.189-190 Opgave 13.1-13.11
Kap 14 s.207-208 Opgave 14.1-14.11
Kap 15 s.231-232 Opgave 15.1,15.3-15.17

Kapitel 16 Det naturvidenskabelige verdensbillede (s.234-254)
Stikord:
Geocentrisk verdensbillede, de fire elementer, planetbaner, epicykel, parallakse, Keplers love.
Forsøg:
- Venus faser - opgave. Simulering af planeternes positioner og Venus faser.

Andet
- Film ”Den bevægede jord”
- Spørgsmålsark ”Det naturvidenskabelige verdensbillede”

Kapitel 17 Jorden og solsystemet (s.256-280)

Stikord:
Solens bevægelse på himlen, nat/dag, årstider, Månens faser, formørkelser, Solsystemet

Forsøg:
- Måling og beregning af Jordens diameter (med kompas, GPS og måling af 100m)
- Måling af Solens diameter (eksperiment 17.1 s.266+eksempel 17.2 s.267)
- Måling af døgnets længde (eksempel 17.3 s.268)
- Astronomi med SW Stellarium web (eksperiment 17.2 s.274)
Opgaver i bogen:
Kap 17 s.279-280 Opgave 17.1,17.2,17.5,17.8,17.12


Kapitel 18 Universet (s.281-305)

Stikord:
Afstandsmåling i Universet, stjernes udvikling, galakser, Universets udvidelse, alder og udvikling, Big Bang-teorien.

Andet:
Parallaksemåling - artikel med spørgsmål

Forsøg:
- Eksperiment 18.1 s.297
Opgaver i bogen:
Kap 18 s.305-306 Opgave 18.1,18.2a,18.3c,18.4,18.7
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Udfyldningsrapport-densitet af væske 21-11-2019
Fysik - (selvstændig) rapport "Varmefylde messing" 20-12-2019
Fysikprøve - energi og densitet 30-01-2020
Fysik C - grupperapport lydens hastighed 27-02-2020
FyC - bølgelængde laserlys 27-03-2020
Det naturvidenskabelige verdensbillede 05-04-2020
Gruppe arbejde sol og måneformørkelser 27-04-2020
FyC opgaver indfør muntlig prøve 26-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 58 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer