Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Rebecca Kortnum Matern, Søren Pedersen
Hold 2019 TyF/3 (1g TyF/3, 2g TyF/3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb: Im Juli
Titel B Helden und Vorbilder in Deutschland
Titel C Außenseiter
Titel D Die deutsch-dänische Grenzregion
Titel E Soziale Medien
Titel F Serienfieber! - deutsche Fernsehserien
Titel G Erziehung im Dritten Reich
Titel H Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb: Im Juli

TITEL:
Im Juli

FOKUS:
Fokus i grundforløbet ligger på forståelse/oversættelse, samt dialogøvelser og tekstanalyse i forbindelse med læsningen af Fatih Akins "Im Juli".

Formål:
- indføring i tysk syntaks og morfologi
- udtalefærdigheder
- indøve ordforråd
- referat af scener fra filmen
- analyse af filmen som værk

Primært materiale:
- Fatih Akin: Im Juli (Tyskforlaget, 2002)

Supplerende materialer:
- (Spillefilm) "Im Juli"

Grammatik: Alles in allem: sætningsanalyse, kendeord og præpositioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Helden und Vorbilder in Deutschland

KURSTITEL
"Land Ohne Helden"? Helden und Vorbilder in Deutschland

KURSZIEL
- verstehen was ein Vorbild ist, und warum es uns nötig ist, Vorbilder zu haben
- diskutieren warum viele deutsche Kinder scheinbar nicht mehr ihre Eltern als Vorbild haben
- diskutieren ob ein Lehrer ein Vorbild für Schüler sein soll
- diskutieren ob der Lehrer in dem Film _Die Welle_ (Dennis Ganzer, 2008) seine Rolle als ein Vorbild gegenüber Schülern ausnutzt.

Material:
1) Was ist ein Vorbild?

- "Was ist ein Vorbild?" Interview mit Kindern. (http://www.kindernewsletter.de/november11/thema_2.html [24/06/15], 2011
- "Schlechtes Vorbild" (lyrik) Sido, "Ich", 2006
- "Jugendliche sehen Eltern nicht mehr als Vorbilder", Artikel, 2012, (https://www.welt.de/dieweltbewegen/article106129481/Jugendliche-sehen-Eltern-nicht-mehr-als-Vorbilder.html)
- "Mesut Özil: Vorbild sein", Interview, 2010, (https://www.gq-magazin.de/unterhaltung/stars/interview-mesut-oezil-vorbild-sein
- "Auf die guten alten Zeiten", lyrik, Dame, 2012.

2) Die Welle - Lehrer als Vorbild

- Die Welle_. Dennis Gansel, Reg., 2008. Drehbuch herausgegeben von Mikael Busch und Kirsten Krehan. Tyskforlaget, 2009.
    
- "Es ist toll, wenn alle an deinen Lippen hängen" Interview mit Schauspielern vom Film "Die Welle", 2008 (https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/juergen-vogel-ueber-die-welle-es-ist-toll-wenn-alle-an-deinen-lippen-haengen-a-538855.html

Grammatik:
Alles in Allem: svage verber, ordstilling i ledsætninger, præpositioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Außenseiter

Kurstitel: Außenseiter

Kursziel:
- Verstehen was ein Außenseiter ist und wie er in deutscher Literatur und Film zum Ausdruck kommt.
- Diskutieren welche Typen von Außenseiter es gibt.
- Diskutieren ob die Hauptperson in dem Film "Oh Boy" ein Außenseiter ist

Material:
- Jenny Seeräuber (Lyrik/musik)
- Hans Dumm (Eventyr)
- Oh Boy (Film)

Grammatik:
Alles in allem + Minlæring.dk (supplerende): Relativsætninger (pronomener og ordstilling), Modalverber

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fehler sind unsere Freunde 06-04-2020
Opsamlingsøvelse - modalverber og relativpron. 12-05-2020
Skriftlig opgave - Oh Boy 26-05-2020
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Die deutsch-dänische Grenzregion

Forløbet beskæftiger sig med grænseområdet mellem Danmark og Tyskland og i særdeleshed med genforeningen 1920 fra en historisk synsvinkel. Vi har arbejdet med, hvordan den dansk-tyske grænse har ændret sig gennem tiden med historiske nedslag i 1864, 1920 og 1955 og med dansk og tysk identitet samt det danske og tyske mindretal. Der har bl.a. været fokus på begreberne nationalitet, nationalisme og mindretalsidentitet

Metode:
- Eleverne har arbejdet med forskellige multimodale tekster (video, sange, valgplakater artikler, essays) og delvist integreret grammatik dertil.
- Eleverne har i grupper forberedt og udført oplæg om  1) tyske og danske sange og taler, 2) valgplakater fra folkeafstemningen 1920.
- Eleverne har arbejdet skriftligt med emnet mindretalsidentitet.

Grammatik:
Svage verber, præpositioner og adjektiver.

Pensum:

- Die Welt: Schleswig zu Dänemark: https://www.welt.de/geschichte/article162334648/Schleswig-zu-Daenemark-Zurueck-ins-Mittelalter.html
- Patriotismus und Nationalismus: https://unterricht.schule/lückentext-aufgabe/was-ist-nationalismus?fbclid=IwAR2LTvLRhqWpEBLNm6fsMeHI7h6i3wA5ErW-PcAX6RURBj-ih58cEGvTFkQ  
- Nordschleswiger, Sara Wamsmund: "Wiedervereinigung"? - https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-apenrade-gesellschaft/wiedervereinigung-wir-respektieren-feiern-es-aber-nicht
- Im Grenzgebiet 1920 (Kompendium)
- Im Grenzgebiet 1955 bis heute (kompendium)
- Inge-Lise Kragh: Weder dänisch noch deutsch - sondern etwas Drittes (Grænseland - krig og kulturmøde, 2009, Forlaget Columbus)
- Typisch dänisch -typisch deutsch (Link: https://dd.systime.dk/?id=p173&L=0)

Sange:
- August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Liede der Deutschen
-  H.C. Andersen: I Danmark er jeg født
- Chemnitz: Schleswig-Holstein, meerumschlungen

Supplerende materiale:
"GENFORENINGEN, HVA’ RACHE DET DÆ?": https://www.youtube.com/watch?v=UaCIaaDzPwQ
"Er du dansk eller tysk?" - https://www.youtube.com/watch?v=n-GxpYKAxdA
DRs serie "Grænseland"

grammatik: Alles in Allem
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hier bin ich! 20-09-2020
Hier bin ich! Rettelser 22-10-2020
Einen Leserbrief schreiben 26-10-2020
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Soziale Medien

Forløbet har beskæftiget sig med sociale medier og digital virkelighed ud fra forskellige undertemaer som Selfies, Influencer, selviscenesættelse og Handy-Abhängigkeit.
Eleverne har i forbindelse med underemnerne især arbejdet med samtaleøvelser og mundtlige præsentationer.

Grammatiske emner:
Adjektiver og relativpronominer

Pensum:

Videoer:
Mit 13 Influenzerin: https://www.youtube.com/watch?v=BArZDOfNSAw

Sange:
- Tim Bendzko: Programmiert
- Kraftwerk - Das Model

Tekster fra Kapitlet Selfies i Auf uns
- Lukas Böing: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Facebook und Co.? Ein Vergleich
- Kira Brück: Gefällt mir: So geht Social Media
- Wolf Wondratschek: Mittagspause
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Adjektiver 30-11-2020
Oversættelse + kommentar 19-01-2021
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Serienfieber! - deutsche Fernsehserien

I forløbet har eleverne i grupper beskæftiget sig med en selvvalgt tysk tv-serie, som de skulle se 2-3 afsnit af med henblik på en videoanmeldelse.

Forløbet var formet som et projektforløb, der hovedsageligt foregik virtuelt, hvor eleverne fik tid til at se den valgte serie sammen, udarbejde manuskrift til fremlæggelse og optage videoen.

Eleverne blev introduceret for opbygning og struktureringen af en videoanmeldese og hvad denne genre indeholder af væsentlige træk. Derudover blev eleverne introduceret til nyttige Redemittel i forbindelse med fremlæggelsen.

Grammatik:
konjunktiv II, Redemittel til videofremlæggelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Erziehung im Dritten Reich

I dette forløb har eleverne arbejdet med opdragelse i det 3. rige, herunder Hitlerjugends historie og formål samt de nazistiske eliteskoler med hovedvægt på arbejdet med filmen "Napola - Elite für den Führe". Eleverne har i den forbindelse arbejdet med det nazistiske billede af den perfekte pige/dreng. Forløbet har givet eleverne et historisk overblik over tiden før og under 2. verdenskrig i Tyskland, nazismens ideologi og dens forankring i opdragelsesidealet. Derudover har eleverne fået et billede af nazismens tiltrækningskræft på unge mennesker.

Grammatik;
Pronominer, løst sammensatte verber, tidsutryk


Pensum:

Tekster:
Adolf Hitler: Über Jugenderziehung, 1939
Niels Stimpe: Das dritte Reich 1933-1945
Andreas Springer: Napola - Eine Einführung

Sang:
Baldur von Schirach: Unsre Fahne flattert uns voran

Film:
Dennis Gansel: Napola - Elite für den Führer + Drehbuch
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer