Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Anika M. Holten
Hold 2019 En/n (1n En, 2n En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fitting in (Grundforløb)
Titel B Twisted Minds
Titel C Understanding Americans 1 + 2 (eksamen)
Titel D Crime in Fiction (eksamen)
Titel E Inequality in Britain (eksamen)
Titel F Nigeria (eksamen)
Titel G Online ordbøger der må bruges til eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fitting in (Grundforløb)

Fitting in (Grundforløb) - (Vægtning ca. 10 %)

Temaet for grundforløbet har været "Fitting in", og fokus har været på at introducere eleverne til engelskfaglig metode og de tekstanalytiske værktøjer man bruger til analyse af fiktion samt at træne eleverne i at bruge dem.
Grammatisk har fokus været på verbernes former og tider samt substantivernes bøjning (sg. vs. pl.,  utællelighed og genitiv). Derudover har engelsk serviceret AP ved dels at gennemgå morfologi og træne eleverne i at identificere og bruge præ- og suffikser + fleksiver, dels ved at lade eleverne arbejde med eksempler på sproglig variation i form af forskellige afvigelser fra standardsproget. Her har eleverne skullet identificere og beskrive afvigelserne.

Da eleverne er blevet undervist i forskellige grundforløbsklasser, kan der forekomme afvigelser fra nedenstående, og der laves derfor ikke paralleltekst til dette forløb ved en eventuel kommende eksamen.

Kernestof:
• The New Girl, Marc Michell (2001) (non-fiction) Fra: First Year Fiction, K. Egebjerg et al., Systime, 2005.
• Clara’s Day, Penelope Lively (1986) (novelle) Fra: The Entrance, I. Mulbjerg og E. Rosenvold, Systime, 1989.
• Manhood, John Wain (1966) (novelle) Fra: Fra Frandsen og Gyland, Man Belonging or not Belonging, Gyldendal, 1977.
• Charles, Shirley Jackson (1948) (novelle)
• Tich Miller, Wendy Cope (1986) (digt) Fra: Contexts, J. Engberg-Pedersen et al., Gyldendal, 2003.

Supplerende stof:
- Tools for texting – working with fiction: Fra: First Year Fiction, K. Egebjerg et al., Systime, 2005.
- Kapitel 3: "Morfologi" Fra: Ind i sproget - Grundbog til almen sprogforståelse, B. Bjerre et. al., Systime, 2008.
- Stilistikopgaver fra tidligere STX Engelsk B-eksamenssæt.
Indhold
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Twisted Minds

Twisted Minds - (Vægtning ca. 15%)

I forløbet har vi arbejdet med både resume og analyse af både fiktion og sagprosa. I arbejdet med fiktionsteksterne har nøgleord har været genre, fortælleforhold, komposition og personkarakteristik, og i forbindelse med sagprosateksterne har eleverne arbejdet med det retoriske pentagram samt med at identificere teksternes budskab (intention) samt hvordan der gøres brug af forskellige sproglige virkemidler i de læste tekster, og hvad effekten af det er.
Temaet "Twisted Minds" omhandler individers eller samfunds bevæggrunde samt forskellige normer og brud på dem. Tematisk peger teksterne i flere retninger, men har som minimum et twist tilfælles, og i nogle tilfælde har eleverne skullet diskutere hvem eller hvad der var 'twisted'. Her har vi haft fokus på nærlæsning og sproglig opmærksomhed fordi man ad den vej kan finde forskellige belæg for forskellige tolkninger - men i visse tilfælde mere solide belæg for én tolkning end for andre.

Kernestof og supplerende stof:

From: Open Wide, J. Bækgaard et al., L&R Uddannelse, 2015.
- Blood, Zdravka Evttimova (short story)
- How to Set a House on Fire, Stace Budzko (short story or a set of instructions?!)
- Graveyard Shift, James M. Reasoner (short story)
- Gravel, Alice Munroe (excerpt from a novel)
- How My Brother Tried to Kill Me in ‘Honor Attack’, Anna Coren (article)
- Gunman Kills 12 in Colorado, Reviving Gun Debate, D. Frosch and K. Johnson (excerpt of an article)

From: The Lift, K. Alsing-Børgesen et al., Gyldendal, 1993.
- The Man with Ten Personalities (non-fiction)
- The Man Who Loved Flowers, Stephen King % (ikke nået)

Neighbors, Raymond Carver % (ikke nået)

How Lucky You Are, Debi Alper, 2010, (Tidl. eksamenstekst skriftlig engelsk B stx).

Shutter Island (2010), Martin Scorsese and Laeta Kalogridis.
- The Dark Knight Rises - Official Movie Trailer Christian Bale, Batman Movie (2012).
From: https://www.youtube.com/watch?v=GokKUqLcvD8
- The Ending Of Shutter Island Finally Explained.
From : https://www.youtube.com/watch?v=4nX9lhIDzYQ
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Understanding Americans 1 + 2 (eksamen)

Understanding Americans 1 + 2 - Vægtning ca. 25%

Vi skulle påbegynde emnet netop som Corona'en ramte, så vi måtte genoptage og repetere i begyndelsen af 2.g inden vi byggede videre på forløbet, som endte med at tage noget mere tid end beregnet. Nedenfor findes den samlede beskrivelse af de to forløb.

Formålet med forløbet er at eleverne skal opnå viden om amerikansk geografi og historie samt få kendskab til typiske amerikanske værdier og amerikansk selvforståelse, den amerikanske drøm, samt være i stand til at diskutere dette og se værdierne afspejlet i andre tekster som klassen siden hen måtte læse. Forløbet bruges også til at få eleverne til at reflektere over den kultur de selv er den del af. Gennem supplerende stof introduceres eleverne også til amerikansk civilreligion, som er relevant i forbindelse med nation-building. Vi har naturligvis også tal om amerikansk politik, hørt podcasts om præsidentvalget, men vi har ikke gennemgået det amerikanske politiske system systematisk da eleverne har samfundsfag på A-niveau, har vi kunnet trække på deres viden derfra.
Eleverne arbejder især med analyse af non-fiktion, og alle elever skal desuden lave en videopræsentation af en amerikaner de finder fascinerende. Her har de selv fokus på at ramme og appellere til målgruppen, som er klassekammeraterne. Siden hen arbejdede vi også med Joe Bidens indsættelsestale.

Kernestof og supplerende stof:
From: Worlds of English, A.M. Finderup og A. Fog, Systime, 2010.
- The USA and Me (quiz) pp. 98-99
- The world's love-hate relationship with the USA, Frank Gardner, 2002.

From: Targets, J. Berntzen et al., Gyldendal, 2001.
- Geographical Update - USA, pp. 66-69.
- Looking at the USA - Historical Overview, pp. 88-94.
- Understanding Americans, pp. 170-174
- Mercedes Benz, Janis Joplin, p. 175

From: American Ideals and Ideal Americans, L.C. Steenberg, Systime, 1985.
- The Declaration of Independence (excerpt), pp. 13-14
- The Star Spangled Banner, Francis Scott Key, p. 8-9
- I Have a Dream, Martin Luther King (excerpt), pp. 20-21

- Arnold Schwarzenegger, Studs Terkel, (1999), pp. 199-202. From:  From: Your Society, Check it out!, G. Friisberg, Columbus, 2006

- Breaking the Bonds of Hate: Virak Kiev, (1992). From: Change and Continuity, The American Experience Today, Hansen, Helms, and Ravn, Gyldendal, 1999.

- Debunking the American Myth. (...)
- The Star Spangled Banner + God Bless America. Songs from: God Bless America / YouTube
- God Bless the USA: Lee Greenwood. Song from: God Bless America / YouTube
- Mercedes Benz, Janice Joplin, YouTube
- MLK's 'I Have a Dream', (full speech), YouTube.
- Kulturelle stereotyper. Fra: Columbus' vejviser til nye verdener, G. A. Nielsen og K. Schmedes, Columbus, 2009, kap. 6, (pp. 126-132)
- The Blind Side, (John Lee Hancock, 2009)

Fra: Når Gud bliver nationalist - civilreligion i USA og Danmark, Lotte Møller Bøtcher, Columbus, 2011:
- Kapitel 1: Civilreligion - religion for folket (pp. 9-18)
- Kapitel 2: Amerikansk civilreligion - forening af religion og politik (pp. 19-33)
(Nogle afsnit er kun læst ekstensivt).

+ div. videoer om historien bag The Star-Spangled Banner og The Declaration of Independence.

Inaugural Address by Presiden Joseph R. Biden Jr., January 20, 2021.
- From: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/20/inaugural-address-by-president-joseph-r-biden-jr/
- Fra: https://www.boston.com/news/politics/2021/01/20/joe-biden-inauguration-speech-video/

Stjerner og Striber - Hello Joe, Bye Don. Bidens første hundrede dage, 22. januar 2021, (podcast):
https://www.dr.dk/radio/p1/stjerner-og-striber-podcast
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Crime in Fiction (eksamen)

Crime in Fiction - Vægtning ca. 20 %

Hensigten med forløbet er at give eleverne kendskab til krimigenren og dens karakteristika og formål, herunder (uskrevne) gyldne regler, forskelle mellem den engelske og den amerikanske krimi, genrens samspil med samtiden, miljøskildring og skiftende fokus i forhold til hvad der fylder i teksten, og hvordan suspense skabes. Dette gøres gennem læsning af forskellige typer kriminalnoveller samt sagprosa om genrens særtræk og udvikling og teorier om hvorfor krimigenren appellerer til så mange. Vi har suppleret baggrundsteksterne med en meget kort snak om aktuelle trends som cozy crime, true crime og domestic noir.
Pga. tidspres og nedlukning har vi ikke set hverken en film eller et afsnit af en serie. Jeg kunne vi fx. have set filmen "Matchpoint" og et afsnittet "Who Shot Sherlock?" fra serien CSI - Las Vegas.

Kernestof og supplerende stof:
From: Crime in Fiction, Grarup og Ravn, Systime, 1994.
- The Adventure of the Sussex Vampire, Arthur Conan Doyle, 1927.
- They Can Only Hang You Once, Dashiel Hammett, 1945.
- The Victim, P.D. James, 1973.

Fra: Whodunnit, H. Ohland-Andersen og P. Thorning, Kaleidoscope, 1993.
- Introduction: A short history of crime in fiction + Why do we read crime stories? (pp. 6 - 17)
- Twenty Rules for Writing Detective Stories, S. S. Van Dine, 1928. (pp. 190 -194).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Inequality in Britain (eksamen)

Inequality in Britain (inkl. værklæsning) - Vægtning ca. 20 %

Formålet med forløbet har været at eleverne skulle arbejde med eksempler på social og økonomisk ulighed i Storbritannien og qua romanens fokus, så har især hjemløshed blandt unge har fyldt meget. Hvad ved man om omfanget af og årsagerne til de udfordringer briterne står med? Hvem handler det om? Hvad skyldes problemerne? Hvad skal der til for at løse dem? Og hvem har ansvaret for at gøre det? Vi har talt om forskellige velfærdsmodeller, og eleverne har kort diskuteret styrker og svagheder ved dem samt haft mulighed for at reflektere over om de indsigter de har opnået påvirker deres eget syn på fattigdom, hjemløshed og velfærd i Danmark.

- Stone Cold, Robert Swindels, (1993), (novel).

- "Stripping away the welfare state?" From: Being British, Jan Erik Mustad et al., Gyldendal 2014, (pp. 44-54)

- The young & Homeless (Streetlife) (BBC documentary with Stacey Dooley)
From: https://www.youtube.com/watch?v=yrFyI5jBSnw

- Why I followed four young people for nine months, Stacey Dooley, 13 November 2018
https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/51b9ad0c-5969-4433-b031-efcaa129de80

Poor Kids - Below the Poverty Line (Child Poverty Documentary), Real Stories. ...
From: https://www.youtube.com/watch?v=i9aSp9bFmMg

Poor Kids - Update. From: https://aletheiafoundation.org.uk/tbdonations/poor-kids-uk/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Nigeria (eksamen)

Nigeria - Vægtning ca. 20 %

Formålet med forløbet:

Eleverne har gennem arbejde med web quests, videoer, anden non-fiktion og fiktionstekster stiftet bekendtskab med landets historie, demografi, kultur, identitet og forskellige samfundsmæssige forhold. De læste fiktionstekster har skullet sættes ind i en litterær – og til tider samfundsmæssig eller historisk – kontekst. Chimamanda Ngozi Adichie er en fremtrædende stemme, og hun har derfor haft en særlig plads.
Vi har også sammenholdt engelsk og Nigerian Pidgin English, og set på dem og deres betydning som linguae francae, og indledningsvis var vi også kort omkring britisk imperialisme og dens betydning for Nigerias udvikling – og for verdens. ;-)


Kernetekster og supplerende stof:

From: Africa Unfold - Nigeria and Ghane into the 21st Century, A. Hess Thaysen og L- Debel Christensen, L&R Uddannelse, 2015:

- Ch. 1: Setting the Scene (pp. 8-20)
- The historical context + the multiple choice quiz (pp. 8-11)
- Modern West African literature (pp. 12-14)
- The danger of a single story, Chimamanda Ngozi Adichie, 2009, (pp- 15-20)

- Ch. 2: Culture - New Departures:
- Introduction and quiz, (pp. 22-23)
- Tomorrow Is Too Far, Chimamanda Ngozi Adichie, (2009), (short story), (pp. 24-31)
- Is the Nollywood industry creating negative image of Africa? (article), (pp. 32-36)
- Shuga: The Soap Opera Helping Africa Confront HIV, Monika Mark, The Guardian, 29 November 2013, (article), (pp. 37-41)

- Ch. 3: Social Changes - Changing Identities  
- Introduction and web quest (pp. 48-49)

- Ch. 4: Power and Money:
- Introduction and web quest (pp. 98-99)
- Half of a Yellow Sun, Chimamanda Ngozi Adichie, (2006) (excerpt from the novel), (pp. 100-106)
- Who are Nigeria's Boko Haram Islamists? Farouk Chothia, BBC African Service, 20 May 2014, (article) (pp. 107-110)

- Kulturelle stereotyper. Fra: Columbus' vejviser til nye verdener, G. A. Nielsen og K. Schmedes, Columbus, 2009, kap. 6, (pp. 126-132)

The danger of a single story, Chimamanda Ngozi Adichie.(TED talk). From: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story

Hiding From Our Past, Chimamanda Ngozi Adichie, 1 May 2014, (article), The New Yorker.
From: https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/hiding-from-our-past

MTV Shuga - Naija. Episode 1. From: https://www.youtube.com/watch?v=wxH7kqyYJvU

How Britain Made the Modern World, Niall Ferguson, 2003, (excerpt from a work of non-fiction)
From: Angles, A. Daugaard og J. Kjær Andersen, Gyldendal, 2014, (pp. 189-192)

How did the British Empire Rule the World? From: https://www.youtube.com/watch?v=frF33emgn5g

Nigeria's Story: A Nation was Born Nearly 100 Years Ago, by Nigeria History Channel. From: https://www.youtube.com/watch?v=gs6Kt0lJY14

- Nigerian Pidgin English, Francesco Goglia. Introductory text + exercises
From: http://languagecontact.humanities.manchester.ac.uk/McrLC/casestudies/FG_NigerianPidgin.html

- Nigerian Pidgin English accepted as unofficial second language, CGTN Africa, (3-minute video reportage)
From: https://www.youtube.com/watch?v=PySU5yeg9-M
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2n En skr. prøve#2 20-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Online ordbøger der må bruges til eksamen

Online-ordbøger der må tilgås under forberedelsen til eksamen:

- Gyldendals Røde Ordbøger:
https://ordbog.gyldendal.dk

- Oxford Learner's Dictionary:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

- Thesaurus:
https://www.thesaurus.com
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer