Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Bjørn Peter Sørensen, Johan Lindell
Hold 2019 Ma/s (1s Ma, 2s Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Funktioner, eksponentiel vækst og potensvækst
Titel B Vektorer i 2D
Titel C Differentialregning
Titel D Repetition
Titel E Analytisk geometri
Titel F Sandsynlighedsregning
Titel G Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Funktioner, eksponentiel vækst og potensvækst

Kernestof:
Mere om funktionsbegrebet og variabelsammenhænge, procent- og rentesregning - renteformlen, logaritmer, eksponentialfunktioner og eksponentiel vækst, potensfunktioner og potensvækst, proportionalitet og omvendt proportionalitet, mere om regression, beskrivelse af grafer, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, numerisk værdi.
GGG-B1: s. 8-106.
GGA-B1: s.8-30,+s.36-57 (intervaller),

Supplerende stof:
Vægt på deduktive metoder og træning af fagets mundtlige side (bevisførelse).

Anvendte lærebøger:
GGG-B1: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1, (1. udg., 1. oplag, 2017) af Flemming Clausen m.fl.
GGA-B1: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1, (1. udg., 1. oplag, 2017) af samme forfattere  
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 02 - statistik 20-01-2020
Aflevering 03 - eksponentalfunktion & logaritmer 05-02-2020
Matematikprøve 1.s - Del 1 (uden hjælpemiddel) 19-02-2020
Matematikprøve 1.s - Del2 (med NSpire) 21-02-2020
MaB Aflevering 04 10-03-2020
MaB aflevering 05 05-04-2020
MaB parabler 21-04-2020
Videoopgave 03-05-2020
Aflevering06 09-05-2020
Repetition indfør årsprøven 02-06-2020
Matematikprøve - uden hjælpemiddel 03-06-2020
Matematikprøve - med hjælpemiddel 03-06-2020
ÅRSPRØVE - 1s MaB skr. prøve 03-06-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 68 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Vektorer i 2D

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Definition af en vektor. Regneregler for vektorer.
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Faglige mål (skriftligt): • Differentiere simple funktionsudtryk, herunder anvende regneregler for differentiation. • Bestemme en tangentligning. • Anvende viden om sammenhængen mellem afledet funktion og monotoniforhold. • Aflæse væksthastighed grafisk. • Anvende CAS til bestemmelse af differentialkvotient, tangentligning, monotoniforhold og ekstrema. Faglige mål (mundtligt): • Forklare begrebet differentialkvotient og give en grafisk fortolkning. • Definerer differentiabilitet. • Bevise differentialkvotienten for udvalgte funktioner ved brug af 3-trinsreglen. • Bevise regneregler for differentiation. • Bestemme monotoniforhold samt løse optimeringsproblemer.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E Analytisk geometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Ligninger for linjer og cirkler, skæring mellem cirkel og linje og mellem to linjer, tangent til cirkel, afstand fra punkt til linje, vinkler mellem linjer og til akser, ortogonale linjer. Beviser om afstand mellem punkt og linje, ortogonale linjer og om vinkel mellem linje og x-akse.
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel F Sandsynlighedsregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - • Stokastisk variabel • Binomialsandsynligheder • Binomialfordeling • Konfidentsintervaller
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel G Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer