Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Magnus Groes
Hold 2019 Ma/x (1x Ma, 2x Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Eksponentielle funktioner
Titel B Statistik
Titel C Differentialregning
Titel D Vektorer
Titel E Sandsynlighedsregning og binomialest
Titel F Differentialregning
Titel G Repetition af hypotesetest
Titel H Repetition af funktionsbegrebet
Titel I Vektorer - repetition
Titel J Integral regning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Statistik

s.108-124 i gyldendahls gymnasiematematik B1
Indekstal, gennemsnit, kvartilsæt sumkurve, boksplot, grupperede og ikke-grupperede observationer

s.103-109 og s.122-126 i gyldendahls gymnasiematematik B2
Hypotesetest og binomialfordeling

Indholdet indgår i samarbejde med samfundsfag og benyttes til at vurdere data der kredser om udviklingen i uligheden i Danmark.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Differentialregning

Bestemmelse og tolkning af f´(x), herunder differentiation af sammensat funktion samt grafen for f'(x)
Bestemmelse af tangentens ligning og monotoniforhold.
Benytte f'(x) til optimeringsopgaver.
Bevis for f'(x), herunder tretrinsreglen og begrebet grænseværdi.

Grundbog B2 gymnasiematematik: s.8-50

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1 17-01-2020
Aflevering 2 31-01-2020
Test i differentialregning 17-02-2020
Aflevering 3 28-02-2020
Karantæne aflevering 2 27-03-2020
Afleverig 4 27-04-2020
Aflevering 5 07-05-2020
Aflever 6 15-05-2020
Aflever 7 15-06-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 53 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sandsynlighedsregning og binomialest

Sandsynlighedsregning, herunder procent, decimaltal, multiplikation/additions pricippet og kombinatorik
Binomialfordeling og hypotesetest
Normalfordeling

Mathematicus 'sandsynlighedsregning' (dokument)

webmat: multiplikations- og additionsprincippet
webmat: kombinatorik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 14 20-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Integral regning

A - niveau elever:

1) Integration af sammensatte funktioner
2) Grafer for F(x), f(x) og f'(x)
3) Bestemte og ubestemte integraler
4) Bevis for arealfunktion og arealet mellem to grafer

B - niveau elever

1) Differentiation af sammensatte funktioner
2) Grafer for f(x) og f'(x)
3) Fortolkning af f'(x)
4) Bevis for f'(x)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer