Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Marie Kvist Bondesen
Hold 2019 bi/2y (2y bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Livets forudsætninger og udvikling
Titel 2 Arv og miljø
Titel 3 Du er hvad du spiser
Titel 4 Sanser - reaktion og påvirkning
Titel 5 Fællesfagligt forløb: proteiner og enzymer
Titel 6 Menneskets forplantning
Titel 7 økologi
Titel 8 repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Livets forudsætninger og udvikling

Forudsætninger for at noget kaldes levende er omdrejningspunktet. Eukaryote og prokaryote cellers opbygning, membranprocesser, diffusion og osmose og aktiv transport.
Evolution, livets udvikling, herunder variation, mutation og selektion
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mikroskopi af celler 13-09-2019
Osmose i kartofler 27-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 økologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer