Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Magnus Groes
Hold 2019 ke/t (2t ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Giftstoffer i hverdagen
Titel 2 pH begrebet og beregning af mængder

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Giftstoffer i hverdagen

Eksempler på giftstoffer i hverdagen. Organiske molekyler i form af pesticider, bromerede flammehæmmere og teflon. Uorganiske molekyler såsom Aluminiumioner i deodoranter og fosfat i drikkevand.

Stikord: salte, ionforbindelser med simple og sammensatte ioner, navngivning, mærkning af kemikalier, ionforbindelsers egenskaber, fældningsreaktioner,
Anvendt programmet Keminavn til navngivning af ionforbindelser.
Basiskemi C s. 30-50 21

Eksperimentelt:
• Fældningsreaktioner


Kovalente bindinger
Stikord: Navngivning, atomers elektronsky, molekyler, elektronegativitet, polære og upolære bindinger, hydrofile og hydrofobe grupper
Basiskemi C s. 52-75 24

Eksperimentelt:
• Polære og upolære forbindelser
-fremstilling af aspirin

Organisk kemi
Stikord: carbonatomets bindingsforhold, alkaners struktur og navngivning
Basiskemi C s. 116- 150 45

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fældningsreaktioner 26-08-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 pH begrebet og beregning af mængder

Mængdeberegning
Stikord: densitet, molmasse, stofmængde, mængdeberegninger, koncentration
Basiskemi C s. 78-93 + 96-97 18

Eksperimentelt
- Natron: Ophedning af natriumhydrogencarbonat
- Fremstilling af jern(II)sulfat
- titrering af Iod med thiosulfat

Blandinger
Stikord: procent, stofmængdekoncentration, mættet opløsning, aktuel stofmængdekoncentration, titreranalyse, fortynding
Basiskemi C s. 100-114 15

Syre-base
Stikord: syrer baser, syre-basereaktioner, syrer og basers styrke, pH-begrebet, måling af pH, syre-basetitrering
Basiskemi C s. 152-170 19

Eksperimentelt
- Titrering: Eddikesyreindholdet i husholdningseddike
- pH i vandige opløsningerIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgaver til puljetime 08-11-2019
Eddikesyre rapport 16-11-2019
Test i mængdeberegninger 17-12-2019
pH i vandige opløsninger 09-01-2020
Natron rapport 21-01-2020
Rapport over titrering med thiosulfat 05-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer