Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Nikolaj Melander
Hold 2019 ke/z (2z ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Pensum 2z kemi C 19-20

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Pensum 2z kemi C 19-20

Lærebog Basiskemi C af Mygind, Nielsen og Axelsen 1. udgave 2010

Stoffers opbygning - grundstoffernes periodesystem
Stikord: atomteori, atomets opbygning atommasse, grundstoffernes periodesystem, atomernes elektronstruktur, grundstoffernes forekomst
Basiskemi C s. 7-28 22

Ioner og ionforbindelser
Stikord: salte, ionforbindelser med simple og sammensatte ioner, navngivning, mærkning af kemikalier, ionforbindelsers egenskaber, fældningsreaktioner, endoterme og exoterme reaktioner
Anvendt programmet Keminavn til navngivning af ionforbindelser.
Basiskemi C s. 30-50 21

Eksperimentelt:
• Fældningsreaktioner


Kovalente bindinger
Stikord: Navngivning, atomers elektronsky, molekyler, elektronegativitet, polære og upolære bindinger, hydrofile og hydrofobe grupper
Basiskemi C s. 52-75 24

Eksperimentelt
•      polære og upolære forbindelser

Mængdeberegning
Stikord: densitet, formelmasse, molekylemasse, stofmængde, mængdeberegninger, gasser
Basiskemi C s. 78-93 + 96-97 18

Eksperimentelt
• Ophedning af natriumhydrogencarbonat
• Krystalvand i kobber(II)sulfat
•      molarmasse lightergas

Blandinger
Stikord: homogene og heterogen, procent, ppm , ppb, stofmængdekoncentration, mættet opløsning, aktuel stofmængdekoncentration, titreranalyse
Basiskemi C s. 100-114 15

Eksperimentelt
• Mohrs titrering (rapport)

Organisk kemi
Stikord: carbonatomets bindingsforhold, alkaners struktur og navngivning
Basiskemi C s. 116- 134 19


Syre-base
Stikord: syrer baser, syre-basereaktioner, syrer og basers styrke, pH-begrebet, måling af pH, syre-basetitrering
Basiskemi C s. 152-170 19


Redoxkemi
Stikord: oxidation, reduktion, spændingsrække, oxidationstal, afstemning af redoxreaktioner, redoxtitrering
Basiskemi C                             s. 173-186                17Eksperimentelt arbejde      
1. Fældningsreaktioner                                                    2
2. Mohrs titrering (rapport)                                 2
3. Ophedning af natriumhydrogencarbonat (rapport)                 2
4.     Krystalvand i kobber(II)sulfat                                                    0
5.     Molarmassen af lightergas                                                       2
6.     Polære og upolære forbindelser                                         2

Sider læst i øvelsesvejledning                                10

Total antal sider læst                                                              165                                                                             
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 63 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer