Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Nikolaj Melander
Hold 2019 Ke/x (2x Ke, 3x Ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Pensum 2x Kemi B 19-20
Titel B Pensum kemi B 3x

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Pensum 2x Kemi B 19-20

Lærebog Basiskemi C af Mygind, Nielsen og Axelsen 1. udgave 2010

Stoffers opbygning - grundstoffernes periodesystem
Stikord: atomteori, atomets opbygning atommasse, grundstoffernes periodesystem, atomernes elektronstruktur, grundstoffernes forekomst
Basiskemi C   (22 sider) s. 7-28

Ioner og ionforbindelser
Stikord: salte, ionforbindelser med simple og sammensatte ioner, navngivning, mærkning af kemikalier, ionforbindelsers egenskaber, fældningsreaktioner, endoterme og exoterme reaktioner
Anvendt programmet Keminavn til navngivning af ionforbindelser.
Basiskemi C    (21 sider) s. 30-50

Eksperimentelt:
• Fældningsreaktioner


Kovalente bindinger
Stikord: Navngivning, atomers elektronsky, molekyler, elektronegativitet, polære og upolære bindinger, hydrofile og hydrofobe grupper
Basiskemi C (24 sider) s. 52-75Mængdeberegning
Stikord: densitet, formelmasse, molekylemasse, stofmængde, mængdeberegninger, gasser
Basiskemi C (18 sider) s. 78-93 + 96-97

Eksperimentelt
• Ophedning af natriumhydrogencarbonat
• Krystalvand i kobber(II)sulfat

Blandinger
Stikord: homogene og heterogen, procent, ppm , ppb, stofmængdekoncentration, mættet opløsning, aktuel stofmængdekoncentration, titreranalyse
Basiskemi C (15 sider) s. 100-114

Eksperimentelt
• Mohrs titrering (rapport)

Organisk kemi
Stikord: carbonatomets bindingsforhold, alkaners struktur og navngivning
Basiskemi C (45 sider) s. 116- 150


Syre-base
Stikord: syrer baser, syre-basereaktioner, syrer og basers styrke, pH-begrebet, måling af pH, syre-basetitrering
Basiskemi C (19 sider) s. 152-170

Video eksperimentelt
• Ethansyreindholdet i husholdningseddike bestemt med natron

Redoxkemi
Stikord: oxidation, reduktion
Basiskemi C (2 sider) s. 173-174

Eksperimentelt arbejde
1. Fældningsreaktioner                                   
2. Mohrs titrering (rapport)                
3. Ophedning af natriumhydrogencarbonat (rapport)
4.     Krystalvand i kobber(II)sulfat                                      
5. Ethansyreindholdet i husholdningseddike -video  

Sider læst i øvelsesvejledning               8

Total antal sider læst i 2g 174 sider                     
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 63 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Pensum kemi B 3x

Pensum 3x Ke

Lærebog hvor intet andet er nævnt er Basiskemi C,B og A af Mygind m. fl. 1. udgave (2010)

Redox
Oxidation, reduktion oxidationstal redoxreaktioner
Basiskemi C    (15 sider)                                                                  173-187

Eksperimentelt
• Spændingsrækken

Reaktionshastighed
Reaktionsmekanisme, elementarreaktioner, katalysator
Basiskemi B (19 sider)                                                                                7-26

Eksperimentelt
• Reaktionshastigehed: Thiosulfat i syre

Kemisk ligevægt
Reaktionsbrøk, ligevægtsloven, ligevægtskonstant, Indgreb i ligevægt, Le Chaterliers princip, forskydning af ligevægt, gasser, heterogene og homogene ligevægte, opløselighedsprodukt, Henrys lov
Basiskemi B  (33 sider)                                            29-45 + 51-63 + 66-70

Eksperimentelt
• Indgreb i ligevægte

Syre-basereaktioner
pH, pOH, autohydronolyse, syre- og basestyrke, korresponderende syre-basepar, pH beregning i stærke, middelstærke og svage syrer og baser
Basiskemi B   (28 sider)                                                       73-95 (midt) + 107-111                       

Eksperimentelt
• Eddikesyreindholdet i husholdningseddike

Spektrofotometri
Lys, farver, absorbans, standardkurver, Lambert-Beers lov
Basiskemi B  (6 sider)                                                                       183-188                                     

Eksperimentelt
• Spektrofotometrisk bestemmelse af opløseligheden af kobber(II)sulfat


Organisk kemi
Carbonhydrider, cyckloalkaner, aromatike forbindelser, grænseværdi og sikkerhed, intermolekylære bindinger, organiske reaktionstyper, hydroxyforbindelser, alkoholer, ethere, phenoler, oxoforbindelser, carboxylsyrere, estere, aminer, cis-trans isomeri, chromotografi og TLC

Basiskemi B   (74 sider)                              117-127 + 130 -140 + 143-177  + 193-198 + 201-212                              

TLC og chromotografi)
Basiskemi A     (5 sider)                                  221+226-229                                    

Eksperimentelt
• Addition og substitution
• Oxidation af alkoholer


Kosten
Carbohydrater, mono- di og polysaccharider, fedtstoffer
Basiskemi B    (29 sider)                                                                    215-243                              

Andre eksperimentelle øvelser
Syntese af jern(II)sulfat

Selvvalgt projekt med selvstændig litteratursøgning og præsentation ved postersession:

Ethanols nedbrydning i kroppen: Manon, Mikkel, Sofus og Babette
Ethanol: William og Marco
Aspirin og dets virkemåde: Mariam, Filippa H, Caroline og Cecilie
Lactoseintolerance: Jasmin, Albert, Anita
Cannabis: Louise, Marie-Louise, Filippa Liv
Antibiotika: Freja, Frederikke, SaraElevøvelser (3g)
• Spændingsrækken
•   Spektrofotometrisk bestemmelse af opløseligheden af kobber(II)sulfat
• Reaktionshastigehed: Thiosulfat i syre
• Indgreb i ligevægte
• Eddikesyreindholdet i husholdningseddike
• Addition og substitution
• Syntese af jern(II)sulfat
• Oxidation af alkoholer


Samlet sidetal læst i vejledninger                                                                                                   18

Totalt læst i kemi i 3g   209                                                                                                                        

Samlet antal sider for både 2. og 3. g :  381 sider                                  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 110 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer