Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Karen Sofie Hammer, Sebastian Knudtzon
Hold 2019 ng/s (2s ng)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Klimatologi
Titel 2 Pladetektonik
Titel 3 Vand og Is.
Titel 4 Et lands udvikling.
Titel 5 Energi, olie og gas.

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Klimatologi

NV pensum: energi, strålingsbalancen.
Klimatologi
Indhold.
1. strålingsbalancen
2. Klimazoner/hydrotermfigurer/...
3. Føhnvind / Sø og land brise / monsun / ITK / Relativ og aktuel fugtighed
4. klimaændringer generelt incl IPCC
5. Danske udfordringer i forhold til klimaændringerne.
6. New Yorks udfordringer (tropiske orkaner / urbane varmeøer)
8. Byernes klimatilpasninger til klimaændringerne (med fokus på KBH og NY)


Øvelse m. vejledninger
→ At bestemme temperaturen i Grønland for x millioner år siden ud fra fossile blade og nutiden blade fra hhv. DK og Coste Rica (øvelsesdeling)
→ Grønlandspumpen (øvelsesdeling).
→ varmekapacitet, ved at varme hhv. sand og vand op og se hvilket materiale der hurtigst varmes op
→ Feltundersøgelse i NY: Virker klimatilpasningstiltag? (at undersøge om de klimatiltag NY har foretaget virker til at nedsætte risikoen for urbane varmeøer. Måles på Albedo, temperatur, vind, vegetationsindeks).

Pensum
NgC-bogen (20xx): 41-48 + 50-61 + 66-79.

Dokumenter.
→ IPCC og klimamodeller (NgB naturgeografi (kap 10.9-10.10))
→ københavns Klimatilpasningsplan: s. 3-10    
→ Klimaforandringer i byen: 6-10

Kompendium til studietur
1. What was new york before the city? (2-3 sider på engelsk)
2.      s. 4-6 i de vedhæftede sider om NY (samlet er lektien nok på 7 sider)
3.     How hurricanes and climate change will flood new york city (ca. 1 side - engelsk).
4. Dannelse af tropiske orkaner
5.     Ted talk (new York before the city): https://www.ted.com/talks/eric_sanderson_pictures_new_york_before_the_city?language=en#t-943664
6.     Megacities Reflect Growing Urbanization Trend (https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=eFboV2m1yuw)
7.     skim artiklerne Climate ready DC / How NY-city is preparing for climate change (25/9)
8.     Dokument med urbane varme

Note.
* De globale vinde er gennemgået som øvelsesdeling

Mangler
At forstå solpletsteorien ordentligt og milankowich teorien er kun gennemgået overordnet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Pladetektonik

Indhold
→ forståelse for hvordan jorden er dannet og hvordan den har set ud siden dengang til nu.
→ Det geologiske kredsløb (øvelse med sten). Formål at forstå hvordan alle “stentyper” er en stor cyklus af genbrug (kringlet formuleret :)
→ Forståelse af de tektoniske plader og hvordan de bevægelser sig
→ at arbejde med højdeprofiler i google earth og ud fra det vurdere hvilken vulkantype der er tale om og ligeledes forstå hvad denne forskel skyldes (magmakammerens dybde og dannelse af kvarts SiO2). Indbefatter også elevfremlæggelse.

Øvelser
→ Det geologiske kredsløb
→ Højdeprofiler over vulkaner på google earth.

Pensum
NgC-bogen: s.
Film: ”The making of a planet”

Arbejdsark
1. Wegener // 2. De tektoniske plader // 3.  Dannelsen af vulkaner (google earth) og link til forskellige vulkaners indhold af silikat / hjemme: relativ og aktuel datering //
Elevfremlæggelser: Vulkantyper

Mangler (overtages af Sebastian)
→ jordskælv, jordens opbygning og hvordan man har fundet ud af jordens opbygning ud fra P og S-bølger
→ kartografi: hvordan dybe jordskælv hænger sammen med store jordskælv og tektoniske pladegrænser (arbejdsark).

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Vand og Is.

Eleverne skal opnå et grundigt kendskab til vandets kredsløb og nedbørsligningen og forurening af grundvand. De skal kunne forklare om forskellige jordtyper i Vestjylland og Østdanmark og forklare hvilken konsekvens de forskellige jordtyper har på grundvandsdannelse.
Eleverne laver forsøg med sand og mulds porøsitet og permeabilitet og skiver rapport om glaciale landskabsformer. Ligeledes gennemgåes  de sidste to istider.

NG bogen side 99-113, samt udvalgte artikler.

Kernestof:

Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund.

Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jordøvelse. 19-02-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Et lands udvikling.

Forløbet indeholder den demografiske transition med fokus på udviklingen i Danmark. Fourastiés erhversmodel, befolkningspyramider, Det Danske Landbrug, erhvervsudvikling, den grønne revolution.
Eleverne arbejder selvstændigt og i grupper og laver fremlæggelse om et udvalgt lands udvikling.

Alverdens Geografi, / GO forlag A/S, sider 83-114, 131-140, 157-163:
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kulstofkredsløbet 12-03-2020
PDF 2 19-03-2020
PDF 3. 26-03-2020
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Energi, olie og gas.

Eleverne arbejder med energiforbrug i DK og i resten af Verden - energi fordelt på de forskellige sektorer og Danmarks klimamål for energiforbrug i 2030 og 2050.
Vedvarende energi i DK, herunder bioenergi og vind. Eleverne skal udarbejde en mundtlig præsentation i grupper om energi.

NG bogen side 133-154.

Kernestof:

Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer.

Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug til produktion, handel og transport.

Gode artikler til Energiforbrug i DK og i Verden:

https://xn--miljtilstand-yjb.nu/temaer/naturressourcer/danmarks-energiressourcer-og-energiforbrug/https://www.energidanmark.dk/markedsinfo/nyheder/nyheder/nyheder-2018/04/danmarks-elforbrug-bliver-groennere/


https://www.energidanmark.dk/markedsinfo/nyheder/nyheder/nyheder-2018/11/danmarks-kulforbrug-falder-fortsat/https://www.natur-energi.dk/privat/om-os/groen-energi/https://www.okolariet.dk/viden-om/energi/verdens-energiforbrug


https://kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-ener

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kul og olie 03-05-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer