Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Lars Peter Mortensen
Hold 2019 re/m (3m re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kristendom
Titel 2 Religion i det senmoderne samfund
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kristendom

Fokuspunkter i undervisningen:

En generel indføring i kristendommen
Paulus og Luther
Forholdet mellem den danske stat og den danske folkekirke

Materiale:

Baggrundslæsning:

Den Bibelske Fortælling - Kristendom i Nutiden s. 133-136
Afmytologisering - Hanne Følner  m.fl: Kuplen, Muren, Graven – Jerusalem som helligsted for tre religioner, Gyldendal 2002, s. 27
Det Personlige Gudsforhold - Lund, Erik m.fl: De Europæiske Ideers Historie, Gyldendal 1999, 3. udgave, 6. oplag, s. 182-186
En myte er en hellig fortælling, der foregår i urtiden og som omhandler grundlæggende begivenheder - religion.dk/artikel/248214
Hellige skrifter i kristendommen. www.religion.dk/artikel/248036
Hvad er en lignelse? - http://www.kristendom.dk/artikel/273886:Bibelen--Hvad-er-en-lignelse?article_page=2
Hvem var manden ved navn Jesus af Nazareth, som grundlagde
verdens største religiøse bevægelse og ændrede verden - http://www.religion.dk/artikel/248656:Kristendom--Hvem-er-Jesus?page=1
MORTENSEN, FREDERIK: Reformationen - kort fortalt. http://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/reformationen-kort-fortalt
Om Evangelier - www.bibelselskabet.dk/OmBibelen/DetNyeTestamente/Indhold.aspx
Palæstina på Jesu tid - Krsitendom i Nutiden s. 140-142
Paulus - leksikon.religion.dk/Paulus


Tekster:

1. Mos. 1-3
Markus 1,1-3,6
Markus 15-16
Romerbrevet 7,1-8,2

Afskaf Folketingets åbningsgudstjeneste. http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/ECE1769373/afskaf-folketingets-aabningsgudstjeneste/
Det mener partierne om folkekirkens fremtid. http://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/det-mener-partierne-om-folkekirkens-fremtid
Dorothee Solle: Syndefald, arbejde og kærlighed - Allan Poulsen og Jacob Schow-Madsen: Kristendom i Nutid, Munksgaard 1996, s.25-27.
Overblik: Kirke og stat - et forhold i opbrud? http://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/overblik-kirke-og-stat-et-forhold-i-opbrud?_ga=1.6396018.1197544769.1464596674
Statskirker er immunforsvar over for fanatisme. https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e5a777dd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Diskutere
  • Selvrefleksion
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
  • Personlige
  • Selvtillid
  • Sociale
  • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Religion i det senmoderne samfund

Forløbet gav en generel indføring i religionernes position i det senmoderne samfund, hvor religionerne har en tendens til at blive brugt som en vare af det refleksive menneske. Forløbet tog udgangspunkt i Giddens teori. Klassen deltog i en temadag på skolen om emnet. Efter et oplæg af Michael Rothstein, deltog eleverne i en række workshops afholdt af troende indenfor flere forskellige religioner:

Baggrundslæsning:

Birgit Andersen, Anna Christoffersen, Helle Bertelsen, Vinni Bøgelund, Rene Dybdal: Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime 2009,  side 7-15 og 121-133
Rambos 7 trin i forbindelse med konvertering, https://sites.google.com/a/aurehoej-gym.dk/religion/religion-b/konversion

Kilder:

Birgit Andersen, Anna Christoffersen, Helle Bertelsen, Vinni Bøgelund, Rene Dybdal: Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime 2009,  side 133-135
Fred med Islam - af Sonja Sabinsky, Midtjyllands Avis 24.11.2001
Konvertitter er vor tids ungdomsoprørere - af Kristina Z. Ekelund og Hans Davidsen-Nielsen, Politiken 15.08.2005
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

Fokuspunkter:
Generel indføring i Islam
At være ung muslim i Danmark

Materiale:

Baggrundslæsning:

Andreasen, Esben m.fl: Mennesket og Magterne en tekstsamling til religion, Gyldendal 1992, side 88 - 105


Tekster:

Sura 1
Sura 2, 177-187
Sura 2, 191-196
Sura 4, 157-166 + 172
Sura 22, 39-41
Sura 24, 31-32
Sura 26, 192-197
Sura 45, 24-38

Det er langt lettere at være muslimsk kvinde end muslimsk mand - Berlingske | 14.03.2015 | Side 6 | 1011 ord | Artikel-id: e4e902f7 |  Original artikel
Yahya Hassan: JETLAGFORMØRKELSE
At leve som muslim i Danmark, Kitir, Deniz: Klassisk & Moderne Islam, Systime 2010, s. 196-198
Frustrerede unge finder fællesskab i kriminalitet, https://www.b.dk/nationalt/frustrerede-unge-finder-faellesskab-i-kriminalitet
Regeringen klar med burkaforbud, https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-klar-med-burkaforbud
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme

Fokuspunkt:
1. Generel indføring i Buddhisme
2. Buddhisme i dagens Danmark


Baggrundslæsning

Højholt, Lene: Buddhismens grundliggende tankestof, , s. 9-36

Film:

´"Buddhas Budbringere" 0-52 min, DR2 Temaaften, 2004
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer