Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Niels Ellekær Hansen
Hold 2019 Bi/1 (3g Bi/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvor er biodiversitet vigtig?
Titel 2 Energi til arbejdet
Titel 3 Kroppens signaler
Titel 4 Evolution
Titel 5 Hvilke genteknologiske muligheder har vi i dag?
Titel 6 Immunforsvaret og mikrobiel vækst

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvor er biodiversitet vigtig?

Kernestof:
- Økologi: Samspil mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb og biodiversitet.
- Cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
- Biokemiske processer: fotosyntese.

Øvelser:
Simpelt diversitetsindex - Journal
Fangst/genfangst - Rapport
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Evolution

Øvelser:
Menneskedyret - virtuel øvelse - journal
Slægtsskabsanalyse - virtuel øvelse - journal

Film:
Tog Darwin fejl?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer