Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) John Finn Hansen
Hold 2019 Bi/2 (3g Bi/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Cellebiologi,fordøjelse og intermediært s
Titel 2 Forløb#Nervefysiologi
Titel 3 Forløb#3Hormoner
Titel 4 Forløb#4Proteiner og enzymer
Titel 5 Forløb#5DNA og bioteknologi
Titel 6 Forløb#6Immunologi
Titel 7 Forløb#7 Økologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Cellebiologi,fordøjelse og intermediært s

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sukkerbelastning 29-08-2019
Måling af blodsukker 31-08-2019
cellemembraner og alkohol 08-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#Nervefysiologi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stroop test 12-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3Hormoner

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rygning og det autonome nervesystem 06-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4Proteiner og enzymer

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bromelin 27-10-2019
Oprensning af DNA 31-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6Immunologi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodtypebestemmelse 16-01-2020
ELISA 07-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer