Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Innovation C
Lærer(e) Helle Andersen
Hold 2019 2g3g in (2g3g in)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundbegreber og Pentathlon-modellen
Titel 2 Idé generering og idéscreening
Titel 3 Brugerdreven innovation
Titel 4 Forretningsmodeller
Titel 5 Team
Titel 6 Diffusion
Titel 7 Projektforløb
Titel 8 Innovation i samfundet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundbegreber og Pentathlon-modellen

1. Grundbegreber og Pentathlon-modellen
Innovationsgrundbogen s. 9-36
Samt FAR-modellen fra Inno- din grundbog til innovation og fortagsomhed (systime 2018)
Til at vise processen i et innovationsforløb
Begreber: invention, innovation, diffusion, pain, dream, value proposition, jury

Her har vi arbejdet med små samarbejdsopgaver og opgaver til at finde pains: fotosafari, billeder, ord, post-it m.m
15.8 – 22. 8
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Idé generering og idéscreening

2. Idégenerering og idéscreening
Innovationsgrundbogen s. 87-125
https://www.youtube.com/watch?v=VkhFh5Ms1vc – om spaghetti sauce
lille innovationsopgave om at gøre Øregård grønnere
trænet pitch
26.8-4.9
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forretningsmodeller

4. forretningsmodeller
Grundbog s. 45-53, 187-197, 205-221 ekstra papirer om Blue Ocean
Fokus på:
business model canvas og value proposition canvas
Bæredygtighed og FN’s verdensmål
Mission, vision values
Blue ocean strategy
SWOT og forskellige Porter modeller

Små tekster og videoer med cases. Blandt andet Uber og Baisikeli.
Opgave med at ændre årsbal på Øregård.
senere besøgt "People like os", som er en socialinnovativ virksomhed, som beskæftiger autister.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Team

Team og roller i samarbejde
Innovationsgrundbogen s.72-86 og opgave fra "teaching entreprenørship" Nick, Green, Bush 2014
fokus på Belbins roller, behovet for forskellige roller i udviklingsfaserne og konflikttrappen
Opgave hvor grupperne blev observeret mens de løste en logisk opgave."Baseball team" Diskussion af, hvilke roller de tog i gruppearbejdet.
Uddrag fra Løvens hule sæson 3, 7. episode: Shaping new tomorrow. : talt om ledelsesstile.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Projektforløb

Projekt
S 233-249
Herunder inddragelse af alt tidligere stof og lidt økonomiforståelse.
Arbejdet med alle faser i innovationsforløb afsluttet med skriftlig rapport.
19.02 -29.4
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
kladde inovationsprojekt 14-04-2020
eksamensprojekt 30-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Innovation i samfundet

Innovation i samfundet
S 149- 164
Inddrager økonomisk velstand og årsager til. Analyse af forhold, som påvirker innovationslysten i et samfund.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer