Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Hanne Kronborg Jensen
Hold 2019 3g Fy (3g Fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Indledende forløb og energi og varme
Titel 2 Kræfter og mekanisk energi og arbejde
Titel 3 Tryk, temperatur og gaslovene
Titel 4 Bevægelse og Newtons love
Titel 5 Ellære
Titel 6 Bølger og lys samt brydning
Titel 7 Atomer
Titel 8 Verdensbilleder og kosmologi
Titel 9 Atomkerner
Titel 10 Udførte øvelser

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Indledende forløb og energi og varme

Læst stof:   
FysikABbogen1 af Elvekjær og Benoni, 1 udg. 2005, SYSTIME
(Symbolbrug, SI-enheder og 10-talspotenser, præfikser og regneregler)

kap 1 Indledning  9-15,  19-20, 27, 30-31 + 33

kap. 7 Energi, s 127-143, 145-147
stikord:  Energiformer og omdannelser, energibevarelse og energikvalitet, forbrug og nyttevirkning, bæredygtighed.

kap 9 Termisk energi og varme s 178-180, 184-186,189-199

stikord: Varmekapacitet,, smelte og fordampningsvarme)

nyttevirkning for forskellige husholdningsapparater, specifik varmekapacitet for messing og aluminium samt isens smeltevarme.

   
Dataopsamling er benyttet i forbindelse med faser og faseskift.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kræfter og mekanisk energi og arbejde

Elvekjær, Benoni, 1. oplag 2005: FysikABbogen 1

kap 4 s 71-75, 77, 79-81, 83-85, 87
stikord: Kræfter i fysik, sammensætning og måling af frafter samt tyngdekraft og masse

kap. 8:
s 153-162, 164-165, 168, 171

Stikord: Arbejde, p0otentiel og kinetisk energi, bevarelse og ændring af mekanisk energi.

øv.t luftmodstand/kageforme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Tryk, temperatur og gaslovene

Elvekjær, Benoni, 1. oplag 2005: FysikABbogen 1


s 77+79-81+91+93-95+97-102+105-107

def af kræfter, tryk i væsker og luft samt Archimedes lov om opdrift.

s. 113-118 + 122-123

Idealgasligningen, Boyle-Mariottes lov, Gay-Lussacs 1. og 2. lov

elevøvelser: Boyle-Mariottes lov, Gay-Lussacs 1. lov
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Bevægelse og Newtons love

Elvekjær og Benoni,FysikABbogen2, Systime, 2006
Kap. 5 og 6
s. 182-198 + 202-213

Emne:
hastighed
acceleration
Newtons love
Fri bevægelse i tyngdefelt

Øvelse: Eksperimentelt projekt i bevægelse, hvor grupperne selv valgte emne og metoder, dog skulle video indgå.
Det blev Skråt kast, faldrende med en historisk dimension.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Ellære

Elvekjær, Benoni, 1. oplag 2006: FysikABbogen 2
kap. 1:

s 10-29, 33-49

stikord: Ladning, strøm, spændingsforskel, elektriske komponenter, koblinger af resistore, spændingskilde, elektrisk energi og effekt samt energiomsætning i kredsløb.

Øv. Karakteristikker, resistorkoblinger, spændingskilde og Joules lov
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Verdensbilleder og kosmologi

Elvekjær, Benoni, 1. oplag 2005: FysikABbogen 1
kap. 3
s 44-49, 52-57, 59-65

Stikord: Solsystemets dannelse og opbygning, Verdensbilledes udvikling

Elvekjær og Benoni, FysikABbogen 2, Systime, 2006, 1. udg.
Kap. 3
s 92-119


Emne
Rødforskydning, Hubbles lov og det kosmologiske princip, Afstandsbestemmelse i Universet, Den kosmiske baggrundsstråling,
størrelsesklasser og afstandsloven

Øv. Hubbles lov coputerøvelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Atomkerner

Elvekjær, Benoni, 1. oplag 2006: FysikABbogen 2
kap. 4

s 126-143, 145-170, 173-174

Stikord: Radioaktivitet, henfaldsloven, masseenergi og kernemasse, fisssion, fusion, absorption og biologisk virkning af ioniserende stråling.

øv. halveringstid af Ba
Desuden vil der blive lavet elevfremlæggelser efter valgtfrit emne som eks. a-bomben virkemåde, fremstilling, a-kraftværkers opbygning og virke samt strålehygiejne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Udførte øvelser

Liste over samtlige øvelser I har lavet i henh. 1. og 3. g i fysik (2017-18 og 2019-20)

1) NV: effekt af stearinlys samt nyttevirkning af gryde, kedel mm.
2) Specifik varmekapacitet af messing og Al.
3) Is smeltevarme
4) Venus´ faser
5) Venus´ faser
6) Gitterforsøg  
7) Optikøvelse
8) Gaslovene (Boyle-Mariottes lov + Gay-Lussacs 1. lov)(fællesøvelse)
9) Mekanisk energi – hoppende bold
10) Friktion  (luftmodstand af kageforme)
11) Karakteristikker af modstand, diode og pærer
12) Et elements konstanter (batterier)
13)   Modstand i en tråd, herunder brug af dette til at lave et termometer
14) Halveringstid for Ba-137 virtuelt
15) Hubbbles lov (computerøvelse)
16) Eksperimentelt projekt, skråt kast og skråplan mm.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer