Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Charlotte la Cour Lundqvist
Hold 2019 3g Ke (3g Ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Redoxreaktioner
Titel 2 reaktionshastighed
Titel 3 kemisk ligevægt
Titel 4 syre-basekemi
Titel 5 organisk kemi
Titel 6 farvestoffer
Titel 7 Medicinalkemi
Titel 8 Uorganisk kemi
Titel 9 Repetition
Titel 10 Kosten kemisk set
Titel 11 Forløb#11

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Redoxreaktioner

Grundbog: basiskemi C
Vi arbejder med afstemning af redoxreaktioner.
Vi arbejder med de grundlæggende begreber. For nogle elever er det repetition - for andre nyt stof


Forsøg:
Jernindhold i ståluld.

Læst antal sider:3
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 reaktionshastighed

Basiskemi B anvendes som grundbog
Vi arbejder med de basale begreber om reaktionshastighed
Vi ser på en reaktions afhængighed af koncentration, katalysator og temperatur


Forsøg:

Landolts reaktion

Læst antal sider: 20
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
reaktionshastighed 19-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 kemisk ligevægt

Basiskemi B anvendes som grundbog

Vi ser på massevirkningsbrøken og ligevægtsloven
Vi ser både på homogene og heterogene ligevægte


Forsøg:
Indgreb i ligevægt
Bestemmelse af opløselighedsprodukt

Læst antal sider: 30

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 syre-basekemi

Basiskemi B anvendes som grundbog
Vi ser på de generelle definitioner af syrer og baser.
Vi ser på pH-begrebet og ser på pH-beregninger af hhv. stærke og svage syrer og baser
Vi ser på titreringer.

Vi ser på Bjerrumdiagrammer og pufferopløsninger


Øvelser:

Pufferopløsninger
Kolorimetrisk og konduktometrisk titrering af citronsyre

Læst antal sider: 35
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
titrering af citronsyre fra appelsiner 18-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 organisk kemi

Basiskemi B anvendes som grundbog

træning af navngivning: keminavn.dk


Vi ser på opbygningen af både alifatiske og aromatiske forbindelser.
Vi arbejder med isomeribegrebet
Vi arbejder med forbrænding, addition, substitution, elimination, polymerisation og kondensation.
Følgende funktionelle grupper gennemgås:

Alkener, alkyner, hydroxforbindelser, carbonylforbindelser, carboxylsyrer, estere

Under dette forløb ser vi også på kemisk binding:
Vi ser på londonbindinger, dipol-dipol bindinger og hydrogenbindinger

Forsøg:
Forsøg med aldehyder og ketoner
Oxidation af alkohol

Læst stof: 43 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 farvestoffer

Vi ser på forskellige typer farvede stoffer.

Udover afsnittet om farvede molekyler i basiskemi B læses to artikler:

https://www.alimentarium.org/en/magazine/science/colour-food

Farve i sodavand (Dansk kemi 88; nr 12 2007)

Forsøg:

Chromatografi af tusser (TLC)
Bestemmelse af kobberindhold i mønt ved spektrofotometrisk metode

Antal sider: 6
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Medicinalkemi

Tema: Medicinalkemi

Kend kemien s. 241-252  og 258-271

Vi arbejder med penicillin og acetylsalicylsyre
Vi ser på både fordele og ulemper ved medinalindustriens virke.

Vi ser filmen: Den sidste antibiotika: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/den-sidste-antibiotika
og Aspirin- en bitter pille

Vi læser også:
https://patents.google.com/patent/US644077A/en


Forsøg:
Syntese af acetylsalicylsyre
Renhedstest på produktet: TLC og smeltepunkt
Titrering og forsæbning af acetylsalicylsyre:
Skriftlig opgave:
Skriv en formidlingsartikel om acetylsalicylsyre

Antal sider: 36

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Uorganisk kemi

Vi arbejder med uorganisk kemi.
Basiskemi B  og kopier fra kemi 2000 B anvendes som grundbog

Vi ser på halogenernes kemi
Vi ser på opbygningen af komplekser


Forsøg:
halogenernes egenskaber
Fældninger og kompleksdannelser
Bestemmelse af koordinationstal for Cobalt(II)- og Ni(II)-komplekser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Kosten kemisk set

Basiskemi B anvendes som grundbog

Hovedvægten lægges på fedtstoffer.

Der udføres følgende forsøg:

Forsæbning af et fedtstof
Bestemmelse af indtal for et fedtstof
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#11

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer