Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Christopher Noe
Hold 2019 la/2 (2g3g la/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til Latin
Titel 2 Phædrus
Titel 3 Neoterikeren og otium-dyrkeren Catul

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til Latin

Introduktionsforløbet er baseret på øvebogen Ludus, hvori eleverne har læst en række konstruerede tekster, der gradvist øges i niveau og introducerer til forskellige grammatiske principper.

Den sidste halvdel af Ludus-forløbet indeholder en række lettere originale latinske tekster, som opgives til eksamen:

De sano homine
Phædrus: Frøen, der pustede sig op
Juleevangeliet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 33,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Neoterikeren og otium-dyrkeren Catul

Forløbets mål:
At introducere eleverne til de mange facetter i romersk poesi.
At træne dem i selvstændig oversættelse.
At udvikle elevernes forståelse for oversættelsesteori og principperne bag forskellige tilgange til oversættelse.

Forløbets tre digte:
Invitation (cenabis bene...)
Lad os leve livet! (vivamus, mea lesbia...)
Hymne til Diana
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer