Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Mediefag B
Lærer(e) Line Taarnberg
Hold 2019 3g Me (3g Me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fiktion_Lynch
Titel 2 Læsepensum
Titel 3 Pilot
Titel 4 Filmhistorie og filmgenrer
Titel 5 Næranalyse af Mulholland Drive
Titel 6 Fiktionsforløb 2_ Tarantino
Titel 7 Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Læsepensum

"Levende Billeder" af Mimi Olsen og Hans Oluf Schou:
s. 12-66.
s.70-142
s198-228

Anne Jerslev. "Vilde Hjerter - et postmoderne melodrama"
.https://www.lectio.dk/lectio/34/dokumenthent.aspx?documentid=37129973027

Andreas Halskov : Cut 110 ( om David Lynch )

Ove Christensen m.fl. : "Det heinmelige og det hellige i Twin Peaks " (Ind i filmen v. Anne Jerslev m.fl.)

DFI-Kompendium om Dokumentar

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 116 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Pilot

Holdet arbejder med idegenerering, produktionsplan, manus, produktion og postproduktion.
Opgaven stilles med krav om referencer til David Lynch forløbet og overholdelse af Raskins 7 parametre.
Grupperne fremstiller en præsentationsppt. til deres fremlæggelse.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Plot 03-11-2019
Arbejdsspørgsmål Manus 07-11-2019
Manus del 1 07-11-2019
Manus upload 10-11-2019
Færdigt manus 17-11-2019
Filmgenre/Klip 29-11-2019
Filmgenrer 4/12 04-12-2019
Filmgenrer 04-12-2019
Filmgenrer 5/12 05-12-2019
Fremlæggelser Filmgenrer 11-12-2019
FREMLÆGGELSE PILOT 29-01-2020
PILOT-AFLEVERING 02-02-2020
Analyse af citat (tors.2.modul) 25-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 54 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Filmhistorie og filmgenrer

Læreroplæg om filmhistorie med fokus på:
Den tidlige film og stumfilm
Tysk ekspressionisme
Film noir
Hitchcock
Postmodernisme: Tarantino og Lynch

Vi ser udvalgte afsnit af "Filmens historie"  serie fra DR

Filmgenre-forløbet:
Elevoplæg om forskellige filmgenrer med eksempler .
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejdsspørgsmål Manus 07-11-2019
Manus del 1 07-11-2019
Manus upload 10-11-2019
Færdigt manus 17-11-2019
Filmgenre/Klip 29-11-2019
Filmgenrer 4/12 04-12-2019
Filmgenrer 04-12-2019
Filmgenrer 5/12 05-12-2019
Fremlæggelser Filmgenrer 11-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Næranalyse af Mulholland Drive

Holdet arbejder med næranalyse med fokus på Lynch auteurtræk.
Tekster læses og skriftlig besvarelse af arbejdsspørgsmål indgår  i forløbet.
Eleverne fremlægger deres næranalyse ved grundig genemgang af 10 indstillinger.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse af citat (tors.2.modul) 25-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Eksamensproduktion

Lav en god produktion (Max 10 min.)
● Produktionen tæller 50% af karakteren, inkl. gruppefremlæggelsen, så man står godt i udgangspunktet ved at have gjort sig umage.
● En god produktion i mediefag :
○ a - har en stærk, klar og entydig præmis, som styrer filmens historie og valg af virkemidler
○ b - viser tydeligt at gruppen bag forstår at bruge det filmiske fortælleapparat til at formidle filmens præmis. Alle film behøver ikke gøre brug af alle typer virkemidler, men udvælge så virkemidlerne stemmer med det man gerne vil opnå med filmen. Overvej dramaturgi, f.eks.  form af setup/payoff : kan et element i filmen introduceres (setup) tidligt i filmen og bruges senere (payoff)?
○ c - har et godt lydmix. Husk at udnytte både billede- og lydside til at fortælle - det er et af de faglige mål at man kan begge dele. Lydsiden er eller kan være en lige så stor del af en films udtryk og stemning som billedsiden
○ d - er resultatet af god planlægning af den tilrådeværende tid : lav en solid idéudvikling på plot og karakterer, lav storyboard/skudliste (giver styr på filmens struktur og billedkompositioner og overskud til at improvisere), planlæg aftaler, og tænk projektet igennem. Det er ærgerligt at få de bedste idéer, når man først står midt i optagelserne eller først i klipperummet, hvor de ikke så let kan realiseres. Overvej om der er styrende principper for produktionen (jvnfr. filmens præmis), der kan bruges i fht æstetikken og jeres præmis.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer