Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Signe Mirjam Krøll Dreyer
Hold 2019 3g mu (3g mu)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rytmer 1
Titel 2 Syngestil, sang- og korteknikker

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)