Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Tysk A
Lærer(e) Søren Lundø Jensen
Hold 2019 3g TYF (3g TYF)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 DDR / Die Wende
Titel 2 Thomas Mann / Dekadenz des Bürgertums
Titel 3 Erscheinungsformen der Liebe
Titel 4 Verbrechen und Schuld
Titel 5 Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 DDR / Die Wende

Tyskland efter 2. verdenskrig. Vi arbejder med Tysklands situation i Den kolde Krig med fokus på  " Die Mauer " 1961 og  " Die Wende " 1989.

Forelæsning : Tysklands historie 1945 - 1990
Video            : Geburt einer Demokratie

W. Becker / B. Lichtenberg : Good Bye Lenin + film ( f / d )
Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag
Berlin 2003

Johannes W. Betz : Der Tunnel ( f / d )
Tyskforlaget 2004

Florian v. Donnersmarck : Das Leben der Anderen + film ( f / d )
Tyskforlaget 2007

Die Stasi / Die Bespitzelungsmethoden der Stasi ( if / p )
Literatur um die Jahrtausendwende
Gyldendal 1999

IT : Informationssøgning

Studietur / Berlin

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Überfall 19-08-2019
Soul Kitchen 21-08-2019
Oversættelse Seidentochter 28-08-2019
Seidentochter 05-09-2019
Omfang Estimeret: 28,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 2 Thomas Mann / Dekadenz des Bürgertums

Udgangspunktet er Thomas manns beskrivelse af borgerskabets dekadence. Vi ser på Mann's kærlighedsopfattelse, kvindetyper og på forholdet mellem  " Der Bürger " og " Der Künstler ".

Thomas Mann : Der kleine Herr Friedemann  ( f / p )
                          Luischen  ( f / p )

Sämtliche Erzählungen S. Fischer Verlag 1963

Thomas Mann : Ein Briefwechsel ( if / p )

Buddenbrooks  :  Film ( if / d )

Lise Nørgaard m.fl. : "  Matador ", afsnit 2 - 4
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Good Bye Lenin 02-10-2019
Oversættelse 23-10-2019
Kinderbesuch 24-10-2019
Christiane F 27-11-2019
Adjektiver og genaflevering 18-12-2019
Omfang Estimeret: 26,00 moduler
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Erscheinungsformen der Liebe

Hovedvægten ligger på Goethes Sturm und Drang digte og overgangen til  " Die Klassik " ( Goethe og Schiller ).  Dette udgangspunkt danner grundlaget for det overordnede tema for 3. g : Kærlighedens udtryksformer i forskellige perioder og hos forskellige forfattere. Hvad er kærlighed, og hvordan kommer den til udtryk ?


J. W. Goethe  :  Willkommen und Abschied  ( f / l )
                          Das Göttliche ( f / l )
                          Erlkönig  ( f / l )
                          Prometheus  ( f / l )

F. Schiller      :  Der Handschuh  ( f / l )
C. Brentano   :  Der Spinnerin Lied  ( f / l )
                         Nach Sevilla  ( f / l )
Tyske Digte v. Stenestad m. fl.
Branner og Korch  1982

Franz Schubert    : Erlkönig  
                              Tenor .Daniel Norman
                              You TubeJ v. Eichendorff   :  Das zerbrochene Ringlein  ( f / l )
                               ( Sehnsucht  f/ l  )

Tyske digte v. Waltenburg og Østergaard
Branner og Korch1972

Niels Kaae Stimpel  : Die Liebe in Goethes Sturm und Drang/ Goethes und Schillers Balladen (if/p ). Ein Jüngling liebt ein Mädchen, Dafolo  1998

Ferdinand von Schirach : " Kinder "  ( f / p )
                                         " Einsam " ( f / p )
                                         " Ausgleich " ( f/p )
Schuld, Tyskforlaget 2013

( Bert. Brecht :  Der Augsburger Kreidekreis ( f / p )
                         Die Wahrheit ist konkret , Gyldendal 1978

( Th. Mann  : Der kleine Herr Friedemann / Luischen )

( W. Becker  : Good-bye Lenin )

( Donnersmarck  : Das Leben der Anderen )

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2017 Ankunft in Köln 03-02-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Verbrechen und Schuld

Med udgangspunkt i Ferdinand von Schirachs  " Schuld "og " Verbrechen "  beskæftiger vi os med "  Menneskets tilværelse " ( Skæbne , forbrydelse? og kærlighed.

Ferdinand v. Schirach : " Ausgleich "  (if / p )
                                      Schuld, Tyskforlaget 2013

Ferdinand v. Schirach : " Fähner ", ( if / p )
                                      " Tanatas Teeschale "  ( if / p )
                                       " Familie " ( if / p )
                                       " Liebe "  ( if / p )

                                       Verbrechen
                                       Piper Verlag 2010
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Und dann kam Lilli 05-03-2020
3g TYF skr. prøve 12-03-2020
Fähner 1 16-03-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer