Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Retorik C
Lærer(e) Thomas Johannes Erichsen
Hold 2019 2g3g rt (2g3g rt)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til retorik
Titel 2 Argumenter, manøvrer og appelformer
Titel 3 Om taleformer
Titel 4 Stephen Toulmins argumentationsmodel
Titel 5 Retoriske opgaver
Titel 6 Om læserbreve
Titel 7 Kommunikationsanalyse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til retorik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Om taleformer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Stephen Toulmins argumentationsmodel

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Retoriske opgaver

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Kommunikationsanalyse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer