Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Psykologi B
Lærer(e) Anne Louise Enemærke Jespersen
Hold 2019 3g Ps (3g Ps)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til psykologi B + psyk. metoder
Titel 2 Ungdom og identitet - når ungdomslivet er svært
Titel 3 Hukommelse, vidner og retspsykologi
Titel 4 Ondskabens psykologi
Titel 5 Kærlighed og parforhold i det senmoderne samfund
Titel 6 Et liv på kanten

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til psykologi B + psyk. metoder

Introduktion til psykologi og psykologiens metoder Bniveau

Forløbet introducerer eleverne til psykologien som et videnskabeligt fag, og der introduceres og øves forskellen på hverdagspsykologien og den videnskabelige psykologi. Herunder introduceres eleverne også til de basale metodiske elementer i psykologien. Her er der særligt lagt vægt på begreberne: induktiv-deduktiv, kvalitativ-kvantitativ, forskellige undersøgelsesmetoder, generalisering, bias, kausalitet-korrelation, evidens.

I forløbet er desuden indlagt en ekskursion til Københavns ZOO, hvor eleverne har arbejdet med struktureret feltobservation (chimpanser), udarbejdelsen af naturvidenskabeligt orienteret forsøg (mus) og med neuropsykologien (angstforsøg med slanger og edderkopper).

Materiale:
Studerende, der kælede med dyr, var mindre stressede, Videnskab.dk, 22. juli 2019
Anbragte børn og unges trivsel 2016, VIVE, 1. februar 2017
Ikke al forskning giver lige meget evidens, Videnskab.dk, 13. juni 2019
Psykologiens Veje, kap. 14 – om ’Den emotionelle hjerne’


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13,33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ungdom og identitet - når ungdomslivet er svært

Forløbsbeskrivelse:

Forløbet handler om ungdom og senmodernitet, og afsluttes med et mini-gruppeprojekt om enten afhængighed eller radikalisering.
Eleverne har desuden i forløbet haft besøg af en ungecoach, og har deltaget i en ekskursion med to andre gymnasier, hvor der var fokus på stereotyper og fordomme.

I forlængelse af forløbet har eleverne i grupper udarbejdet en fremlæggelse om enten radikalisering eller afhængighed. De har fået udleveret materiale og har selv arbejdet med fokus, cases og undersøgelser.

Eleverne bliver i forløbet introduceret for følgende overemner:
- Personlighedspsykologi (Høgh-Olesen, psykoanalytisk/eksistentiel/neuropsykologisk betydning)
- Selvværd – selvtillid (Jesper Juul og Bandura)
- Spejlselv (Cooley)
- Identitet (Eriksson, Giddens, Tajfel &Turner)
- Det senmoderne samfunds karakteristika (Ziehe, Bourdieu, Beck, Goffman, Riesmann)
- Positioneringsteori (eget skriv)
- Attributionsteori (psykologiens veje)
- Socialpsykologi (repetition af gruppe-/ og rolleteorier fra c-niveau)
- Social sammenligningsteori (psykologiens veje)
- Narrativ psykologi

Materiale:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje (iBog, opdateret version):
- Kap. 18 (Personlighedspsykologi)
- Kap. 19 (Ungdom og senmodernitet - fokus på identitet og det senmoderne samfund)
- Kap. 21 (Socialpsykologi)

Derudover:
- Peder Nielsen: Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, Forlaget Øknom, 2013, side 60-64

Selvværd og selvtillid: http://bedreselvvaerd.dk/selvvaerd-og-selvtillid/

Om det senmoderne samfund: Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op!, Columbus, 2013, s. 74-78

Om identitet
- Om identitet – skriv fra Lotte Gam Raaschou (Erikson, Giddens og Tajfel & Turner)

Artikler:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7045261/Derfor-topper-pigerne-i-skolen-og-drengene-p%C3%A5-arbejdsmarkedet  
’Du skal have den fede omgangskreds og gå til den fede sport’, Berlingske 13. december, 2014
’Eksperter: Det er en reaktion på de udfordringer, de unge står med’, EB, 8. februar, 2014
'Narrativ psykolog - Uden fortællinger om os selv har vi ingen identitet', Kilde: https://politiken.dk/ramtaflivet/art6401625/Uden-fort%C3%A6llinger-om-os-selv-har-vi-ingen-identitet

Undersøgelse: ’Klarer du problemerne selv?’, I Undersøgelser i psykologi, side 170-172

Dokumentarer mm:

Brian Little (TED-talk): Who are you, really? The puzzle of personality. https://www.youtube.com/watch?v=qYvXk_bqlBk

Marlene Charlotte Larsen om unge og sociale medier: https://vimeo.com/145124590

Klædt af på nettet – om digitale sexkrænkelser: https://www.dr.dk/tv/se/klaedt-af-pa-nettet/klaedt-af-pa-nettet-2/klaedt-af-pa-nettet-1-3

How the internet is changing friendship: https://www.youtube.com/watch?v=sL3Trlv2dNs&fbclid=IwAR0dEJzDGY22yQwxr_ZVrSU6Dgk5CkX5nLy_mJZ9AxUdpzakU1DVnUZMm-I&app=desktop

Til forløbet om radikalisering og afhængighed (hvor eleverne har beskæftiget sig med ét af elementerne) har vi sammen set følgende to dokumentarer:
- Afhængighedens gåde, DR1
- Er mine piger hellige krigere, TV2


Samlet antal sider: 90
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Første udkast til synopsis 10-10-2019
Endelig (individuel) synopsis 30-10-2019
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 40,33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hukommelse, vidner og retspsykologi

Forløbsbeskrivelse:
Forløbet omhandler forskellige elementer inden for retspsykologien. Der er i forløbet lagt vægt på hukommelse og falske erindringer, vidnepsykologien og herunder børn som vidner, gerningsmandsprofiler og psykopati.

Materiale:
Preben Bertelsen: Retspsykologi, hentet fra http://www.psy.au.dk – her er de første to sider anvendt
Høgh-Olesen m.fl (red.): 20 psykologiske eksperimenter, der ændrede verden, Plurafutura, 2012, s. 281-298
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, kapitel 11, supplerende tekst: Farlig uvidenhed
Mikko Hollmén Olesen: Retspsykologi, Outline, 1. udgave, 2007 – noter til Kim Meng Gladov: ’Materialesamling til retspsykologi’, foråret 2006. Her er siderne 14-18, 24-29, 32-37 anvendt.

Artikler/undersøgelser/klip/dokumentarer mm:
Elisabeth Loftus: How reliable is your memory? https://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory  
Farlige forklaringer, DR, 2003
Tilbøjelighed til aggressiv adfærd kan spores i hjernen, https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2016/oktober/aggression-kan-spores-i-hjernen.aspx
Voldelige mænd var selv ofre for vold, Kristelige Dagblad 23.01.08
John Knudsen er egocentrisk og selvovervurderende    www.jv.dk/artikel/916243:Haderslev--Psykolog--John-Knudsen-er- egocentrisk-og-selvovervurderende
Chefpsykolog Jørn Beckmann: Han ville straffe hende, Vejle Amts Folkeblad, 17/4-2010
Hvad du ser i Breivik siger mest om dig selv, Information, 26/4-2012

Samlet antal sider: 70
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mini-projekt - slideshow 17-11-2019
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 15,67 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ondskabens psykologi

Fokus for forløbet:
I dette forløb er der fokus på forklaringsteorier til onde handlinger. Vi har arbejdet med teorier om ondskab og forklaringsforsøg på ondskab samt psykologiske påvirkningsstrategier. Diverse undersøgelser er desuden inddraget.


Kompendieindhold:
Vi har anvendt Psykologiens Veje som iBog, og har brugt udgaven, der er opdateret til den nye reform. Kapitelangivelsen svarer til iBogens kapitelangivelse

- Ondskab - Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kap. 24
- Socialpsykologi – Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kap. 21 (minus kapitlet om social sammenligning og kapitlet om attribution)
- Behaviorisme - Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kapitel 9
- Småbarnet - Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kap. 7; heri er følgende læst: ’Undersøgelse: Dunedin-studiet om selvkontrol’ + ’Undersøgelse: Skumfidus-forsøget’
- Ondskab medfødt eller tillært – Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 23-25
- Personorienterede forklaringsforsøg - Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 27-31
- Neuropsykologiske forklaringer - Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 38-41
- Psykologiske påvirkningsstrategier der fremmer udførelse af ondskab - Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 43-44

Yderligere materiale:
’I forbryderens sind’, Netflix-serie, kapitel 1 ’Seriemordere’, 56 minutter
’Ondskaben indefra’ (DR, 40 minutter)
’Vold på hjernen’ (CFU)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14,67 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kærlighed og parforhold i det senmoderne samfund

Forløbsbeskrivelse
Forløbet omhandler den romantiske kærlighed og dens vilkår i det senmoderne samfund. Vi kigger både på forelskelse/erotisk tiltrækning, kærlighedsforestillingen, trivsel i parforholdet og hvad der truer parforholdet. I forlængelse af dette har vi fokus på kærlighedens skyggesider og her talt om psykisk og fysisk vold i parforhold og inddraget viden om asocial/dyssocial personlighedsforstyrrelse og om at forelske sig i en psykopat.
Vi har i forløbet fokus på det evolutionspsykologiske, psykoanalytiske, udviklingspsykologiske, neuropsykologiske og socialpsykologiske perspektiver på temaet.

I forløbet er der langt overvejende taget udgangspunkt i bogen ’Kærlighed og parforhold – under forskerens lup’ (Thomas Nielsen. Dette er suppleret med enkelte afsnit fra kapitel 25 i ’Psykologiens Veje’, diverse artikler og dokumentarer.

Materiale
Psykologiens Veje: Kap. 25 (Forelskelse og kærlighed): Underkapitlerne ’Kærligheden er et pendul der svinger mellem nærhed og distance’, ’Forskellige tilknytningsstile’, ’Hvem bliver vi tiltrukket af’
Thomas Nielsen: Kærlighed og parforhold under forskernes lup, Plurafutura, 2011, følgende undersøgelser er inddraget:
- ’Tre former for tilknytning til partneren’
- ’Udbredelsen af tre tilknytningsstile hos voksne’
- ’Flere nervøse tilknytninger hos skilsmissebørn’
- ’Parforholdets trivsel afhænger af både opdragelse og personlighed’
- ’To strategier i pardannelse’
- ’Magten i parforholdet’
- ’Partnerens utroskab giver depression’

DR: Gift ved første blik, sæson 1, afsnit 1 (39 minutter)
DR: Mød dit urmenneske (3): Tiltrækning og formering (43 minutter)
DR2: Mor er den værste i verden (første 25 minutter)
DR: Forelsket i en forbryder (54 minutter)
Artikler:
’I kløerne på en psykopat’, Fyens Stifttidende, 03.05.2009
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19,67 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Et liv på kanten

I dette forløb er der fokus på de elementer som baner vejen for det liv vi får; hvilke udfordringer vi kan møde og hvordan vi reagerer på dem. Det er et opsamlingsforløb med fokus på såvel det udviklingspsykologiske, opdragelses- og læringsteorier samt begreber som social arv, stereotyper/fordomme og copingstrategier.

Materiale i forløbet:

Udviklingspsykologi (repetition): Kap. 6 i Psykologiens Veje med fokus på Erikson, Bowlby & Ainsworth

Opdragelse: Kap. 10 i Psykologiens Veje (’Fire opdragelsesstile’)

Læringsteori (repetition): Kap. 9 i Psykologiens Veje

Social arv: Supplerende tekst i kapitel 8 (Social arv – et upræcist og skadeligt begreb)

Copingstrategier: Kap. 23 i Psykologiens Veje (’Coping’)


Derudover har vi set følgende:
Ali og hans brødre, 59 min, DR1, 2016
En barndom på bistand, 44 min, DR2, 2016

Og eleverne har selv valgt at beskæftige sig med enten radikalisering eller afhængighed og har i den forbindelse set én af følgende to dokumentarer: ’Kundbypigen – hvorfor ville min lillesøster være terrorist’ eller ’Fanget i afhængighed – alkohol og stoffer’.
Til disse dokumentarer har der været knyttet noget materiale fra bogen ’Fra celle til selfie’:
Radikalisering: side 207-216
Afhængighed: side 312-320  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16,67 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer