Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Line Taarnberg
Hold 2019 1g bk/st (1g bk/st)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb
Titel 2 Læsepensum

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Eleverne har arbejde med praktiske øvelser, billedanalyse og kunsthistorie.

Praktiske øvelser:
Croquistegning efter Vimeo Croquis-cafe, hensigten med øvelserne er for at træne eleverne i at visualisere og få fornemmelse af de menneskelige proportioner. Der tegnes med blyant og kul.

Skulptur i ler af torso:
Hensigten med øvelsen er for at træne eleverne i at visualisere tre-dimensionelt og få fornemmelse af de menneskelige proportioner set ud fra et klassisk synspunkt og med Michelangelos David som forlæg.

Farvelære:
Fremstilling af farvecirkel. Hensigten er at eleverne får kendskab til at arbejde med farveblandingsforhold og få teori om farvelære afprøvet i praksis.

Kunsthistorie:
Lærer-forelæsning om den græske antik, italiensk renæssance og barok, Dansk guldalder og fransk impressionisme.

Billedanalyse:
Til hvert kunsthistorisk forløb analyseres udvalgte værker:
Antikken: Spydbæreren
Renæssance: David af Michelangelo
Barok: "Amor vincit omnia" af Caravaggio og Berninis "Den hellige Teresas ekstase".
Dansk guldalder: Elisabeth Jerichau Baumann "Havfrue".
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Læsepensum

Teori:Billedkunst  af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen
s. 7-42 (Billedets virkemidler), s. 97-116 Kronologi, s. 175-194 (Mennesket),  s.82-87 (Analytisk værktøjskasse), s.124-135 (Fra Impressionisme til Kubisme), s. 136-155 ( Surrealisme til samtidskunst), Gengivelses-strategier s.225-235 . ++ Powerpoints af Line Taarnberg

Anna-Carola Krausse: "Maleriets historie" s 1-16. (Italiensk renæssance og Barok) + Powerpoints af Line Taarnberg

Lousiana: Udstillingsmateriale til Selvportrætter. (16 sider)

Arkitektoniske stilarter :  Powerpoints af Line Taarnberg.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 52 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer