Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Marie Kvist Bondesen
Hold 2019 1g mu/txz (1g mu/txz)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Elektronisk musik
Titel 2 Programmusik og symfoniorkesteret
Titel 3 hitskabelonen
Titel 4 Beatles

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)