Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Line Taarnberg
Hold 2019 me/z (1g me/z)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til filmiske virkemidler

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til filmiske virkemidler

INTRODUKTION TIL FILMISKE VIRKEMIDLER

Forløbet er en introduktion til filmiske virkemidler og dækker både den teori-analytiske og den praktiske del. Formålet for forløbet er således at lære om de grundlæggende filmiske virkemidler, både i forhold til at kunne de korrekte betegnelser for de forskellige filmiske teknikker og til at afprøve disse i praksis. Forløbet er i høj grad praktisk orienteret idet det lægger vægt på praktiske øvelser, der fokuserer på forskellige aspekter af filmsproget.

Den teori-analytiske del er baseret på genkendelse af filmiske teknikker og at kunne beskrive disse teknikker ved deres rette betegnelse-
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer