Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Christian Dan Yde Nielsen, Line Birch Overby, Line Vogelsang, Niels Ellekær Hansen
Hold 2018 id/s/4 (2st id/4, 3s id/4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Atletik
Titel B Dans, herunder pardans
Titel C Redskab og floorball
Titel D Amerikanske boldspil
Titel E Træningsprojektet
Titel F Parkour
Titel G Dans

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Atletik

Atletikforløb, hvor eleverne i første omgang roterer mellem længdespring, højdespring og 100 meter-løb. I anden omgang roterer de mellem kugle, spyd og mellemdistance.
Forløbet afsluttes med drejebøger.

Fokus 100 meter-løb:
Introducerende video tilknyttet

Fokus spydkast:
Se illustration.

Fokus kuglestød:
Video tilknyttet ift. teknik.

Fokus højdespring:
Video tilknyttet.

Fokus længdespring:
Se illustration.

Fokus mellemdistance:
Video tilknyttet.

Herefter øves udvalgt disciplin på egen hånd.

Resultater undervejs.

Teori tilknyttet:
"Derfor gik Blume kold efter 50 meter"
"Bør man blande sport og politik" (Kristeligt Dagblad 2018)
"Dansk-tysk idrætssamarbejde 1933-1939"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dans, herunder pardans

Der danses lanciers, jive, vals og cha-cha-cha.

Videoer (instruerende) bruges undervejs.

Forløbet afsluttes med drejebøger.

Teori tilknyttet:
Labans bevægelseslære (BESS)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Redskab og floorball

Holdet deles i drenge og piger, og de har fem gange hvert sted.

I redskabsgymnastik fokuseredes på følgende:

Eleverne har arbejdet meget med kropsspændings- og tillidsøvelser i starten af forløbet. Herefter har fokus været på diverse behændighedsøvelser såsom rulninger, hovedstand og håndstand både på airtrack og flade måtter. I slutningen af forløbet har eleverne også prøvet hovedspring og strakt overslag på springbræt.

I floorball fokuseres på følgende tekniske elementer:
Se dokument tilknyttet.

I floorball fokuseres på følgende taktiske elementer:
Se dokument tilknyttet.

Forløbet overgik midt marts og frem til skoleåret slutning til et virtuelt forløb, hvorfor der er en del praktisk, som blev erstattet med teori.

Tilknyttet teori:
Floorball:
Redskab:
- Om FLOW fra https://www.dbu.dk/media/7431/flow-model.pdf
- Om Gymnastikbevægelsen fra Idræt B-bogen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 26,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Amerikanske boldspil

Forløbet var delt op i tre dele med hhv. to gange basket, to gange softball og to gange flagfootball, så forløbet strakte sig over tolv hele klokketimer.

Flagfootball
Fokus:
- Spillets opbygning og regler. Eleverne er introduceret til spillets grundlæggende gang og præmis, men mange "mindre" regler er sorteret fra, fx muligheden for ekstra point efter touchdown.
- taktik. Grundprincipper i defensiv såvel som offensiv taktik er introduceret og trænet.
- følgende termer er introduceret: quarterback, center, hand-off, pass, line of scrimmage, down, touchdown, offense, defense.
- tekniske elementer som boldbehandling (god kaste- og gribeteknik), løbeteknik og tacklefærdigheder.

Head coach for både seniorer og U19 I Copenhagen Tower kom og underviste eleverne og gav dem en introduktion i spillets opbygning og basale regler.

Materialer
https://gym-idraet.dk/undervisningsforlob/boldspil/flag-football/ http://flagfootball.dk/regler/spillet-forklaret-2/

Basketball
Fokus:
- Basale færdigheder som dribling, afleveringer, lay-up og skud
- Angrebsåbninger som V-cut og backdoor
- Relationelle færdigheder som fx indblik i de forskellige roller hver spiller kan have på et heterogent hold.
- Videreformidling af teoretisk stof i praksis til andre holdkammerater

Materialer
Afleveringer: https://www.youtube.com/watch?v=Fg2cp3bBMNo&feature=youtu.be
Afleveringsøvelse (Barcelona): https://www.youtube.com/watch?v=_koMKTvYEYU&feature=youtu.be
V-cut: https://www.youtube.com/watch?v=o-zXwvTU6Jw&feature=youtu.be
Backdoor cut: https://www.youtube.com/watch?v=bid4s5eTJ5Y&feature=youtu.be
Regler: https://www.youtube.com/watch?v=wYjp2zoqQrs
V-cut: https://www.youtube.com/watch?v=o-zXwvTU6Jw&feature=youtu.be
Real madrid:  https://www.youtube.com/watch?v=5L3x_pcQkzs
Skud: https://www.youtube.com/watch?v=x9DG8OJcpBk
Lay-up: https://www.youtube.com/watch?v=lnUmijG3dX0&feature=youtu.be

Softball
Fokus:
- Korrekt teknisk udførelse af slaget
- Begreber, fx balls og strikes
- Kaste- og gribeteknik
- Taktisk forståelse for spillet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Træningsprojektet

Træningsprojekt:
I dette forløb har eleverne med afsæt i undervisningen skulle udforme træningsplaner med henblik på at øge deres fysiske kapacitet. Eleverne har lavet en start- og sluttest i forløbet. Testene har været bip-test. Eleverne skulle efter starttest selv taget stilling til, hvordan de skulle træne optimalt, for at forbedre deres slutresultat på baggrund af deres teoretiske viden.

Idrætsmodulerne i projektet:
Modulerne var todelte, så eleverne i alle timer havde både noget teoretisk undervisning og noget praktisk. Begge dele var lærerstyret.

Logbog og registrering:
For at kunne evaluere træningsprogrammet noterede eleverne deres træning i en logbog. Her skulle de notere hvilken træningsform i gør brug af og hvilke øvelser der hører til denne træningsform. Dato, tid, arbejdsintensitet og gentagelser blev noteret ift. den enkelte træning.

Skriftligt produkt:
1) Præsentation af træningsprogram.
2) Teoretisk begrundelse for træningsprogram.
3) Præsentation af resultater fra første måling og sidste.
4) Diskussion af testresultater.

Begreber:
Anaerobt og aerobt arbejde:
Anaerob træning (Hurtighed, produktions & tolerance)
Aerob træning (lav-, moderat- og høj intensitet).
Kondital, slagvolumen, puls, minutvolumen, steady state, superkompensation.

Materialer:
Teori fra Yubio s. 45-49 + 72-77 + 176-180 + 276-279
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Parkour

Parkour (virtuelt forløb)
Faglige mål, der arbejdes med i forløbet:
- Kropslige kompetencer: Gennem undervisning og træning at opnå fysisk kapacitet, især eksplosivitet, balance og mobilitet
- Tekniske kompetencer: At kunne udføre følgende parkourbevægelser: balance på rail, precision jumps, vaults, wall run og underbar
- Taktiske kompetencer: At opsøge, finde og bruge nærmiljøet til parkour. At se muligheder, hvor de normalt ikke ses.
- Refleksive kompetencer: At kunne reflektere over forholdet mellem egne færdigheder og parkourudfordringernes sværhedsgrad

Materialer:
- Om parkours historie: https://www.youtube.com/watch?v=oc9pS_2xb3c
- Parkour conditioning: https://www.youtube.com/watch?v=07jEvyImwW8
- Forskellige squat- og balanceopgaver: https://vimeo.com/251449317
- Basic precision jump: https://vimeo.com/194798725
- Running precision jump: https://vimeo.com/194503262
- Speed vault: https://www.youtube.com/watch?v=RulWHsq53yE
- Safety vaults: https://www.youtube.com/watch?v=OZFnbIOmmIY
- Lazy vaults: https://www.youtube.com/watch?v=3bLX2VJZMgk
- Underbar: https://www.youtube.com/watch?v=9NSzaZ2iCS8
- Wall run: https://www.youtube.com/watch?v=8VnGI31lp0w
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dans

Individuel bevægelse til musik (aerobic og hiphop som primært virtuelt forløb)
Ift. de faglige mål i lærerplanen berører dette forløb målet omkring, at eleverne gennem alsidig undervisning skal opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner. Derudover skal de beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, klassiske og nye idrætter og musik og bevægelse, som i dette tilfælde. Et andet formål er også, at undervisningen skal præsentere eleverne for mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi og øge elevernes kropsbevidsthed.
De specifikke læringsmål for forløbet er listet herunder:
- Forløbet skal give eleverne mod på at skabe og udvikle egen bevægelsesserier.
- De skal kunne vise de enkelte basistrin i takt til passende musik i både hiphop og aerobic, samt forklare fokuspunkterne for disse.
- De skal opnå forståelse for musikkens betydning og anvendelse i både hiphop og aerobic.
- De skal kunne sammensætte en koreografi med basistrin i hiphop og aerobic.
- De skal kunne reflektere over egen praksis og hvorledes de forbedrer sig teknisk.
Vi skal i forløbet arbejde med basale trin og bevægelsesmønstre indenfor hiphop og aerobic, så eleverne i forløbet lærer at sammensætte en sekvens af trin til mindre koreografier. De forskellige videoer de bliver præsenteret for gennem forløbet, har til henblik både at vise eleverne hvordan trinene teknisk skal udføres, men også for at vise eleverne, hvordan de skaber bevægelseskvalitet i de trin, de lærer, samt hvordan musikken kan bruges til at skabe energi og taktfasthed.

Materialer:
Basic moves: https://drive.google.com/file/d/1LREYyhhV6Edgllak6mG_4B4b6iOVxafT/view
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=s84jhddIn24&feature=youtu.be
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=c3EWIQOgkoc&feature=youtu.be
Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=VclZu3kTx6c
Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=g3sCr0-rl0w&feature=youtu.be
Introduktion til aerobic: http://marinaaagaardblog.com/2013/07/08/kend-din-traeningsform-aerobic-og-puls-holdtraening/
High-low-træning: https://www.youtube.com/watch?v=6JcVxl4BEv8

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer