Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Veibel
Hold 2017 id/t/2 ()
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)