Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Veibel
Hold 2017 id/w/4 (3w id/4)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Step aerobic
Titel 2 Forløb#1
Titel 3 Forløb#7

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Step aerobic

Formålet med forløbet er at
- Give eleverne en god og sjov oplevelse med bevægelse til musik
- Give eleverne mod på og evner til at skabe og udvikle egne bevægelsesserier
- Eleverne skal kunne anvende teori om aerob træning (fra træningsprojektet) på stepaerobic
- Eleverne opnår forståelse af hvad der karakteriser aerobic og step og hvordan serier
opbygges og gennemføres
- At eleverne opnår forståelse for musikkens betydning og anvendelse
- gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne
redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre
færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
- opnå kropsbevidsthed
- kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden

Fokus i den praktiske undervisning har været på:

- karakteristika ved (step) aerobic
- kvalitet i bevægelserne (for at få pulsen op og udfordre sig motorisk)
- at udnytte og udvælge musik
- at udføre koreografierne symmetrisk
- at skabe egne koreografier ud fra ovenstående principper

Flere inspirationsvideoer kan findes på youtube, fx under
https://www.youtube.com/channel/UCkCR9hIWngK-FRLLAh8qTUg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer