Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Anne Louise Enemærke Jespersen
Hold 2017 id/s/1 (3s id/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hockey, dans, sundhed og idrætsvaner

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hockey, dans, sundhed og idrætsvaner

HOCKEY:
Faglige mål(praktisk):
Korrekt udførsel af slagskud, trækskud og håndledsskud.
Korrekt anvendelse og håndtering af stav
Boldkontrol
Pasninger
Evnen til at indgå i samt forstå forskellige spilsituationer.
Regler

Faglige mål(teoretisk):
Viden om Sundhedsbegrebet
Viden om Floorball og sundhed


Sundhed: fysisk, mental og social
KRAM, søvn

HIPHOP og Girly-style


Fokus i dette forløb at været på

• takt/rytme ikke mindst ”og-takten”, som er kendetegnet for disse to dansearter herunder f.eks ”fortryd-trin” (ball-change).
• Trinnenes karakteristika: kropsposition, kropsbevidsthed og -holdning, dansens attitude og freestyle-elementer.
• Intensitet og tempo – herunder temposkift og vekslende dynamik.
• Forskel i bevægelsesmønstre: store, bløde bevægelser kontra små hurtige og mere låste bevægelser (f.eks ”snake” og ”whip” kontra stakatoagtige moves som ”vogue” og ”locking”).
• Forskel på hiphop og girly: sammensmeltning af stilarter, men med mere fokus på et feminint udtryk i ”Girly”.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer