Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Line Birch Overby
Hold 2017 id/z/3 (3z id/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Træningsprojekt
Titel 2 Forløb#8 Individuelle danse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Træningsprojekt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#8 Individuelle danse

Vi har i dette forløb arbejdet med individuelle stilarter, hvor Labans BESS-princip har været fokuspunktet. Eleverne har afprøvet stilarter som hiphop, jumpstyle, polka, moderne dans og disko. Som afslutning på forløbet har eleverne i grupper lavet en performance, hvor elementer fra alle de nævnte stilarter skulle indgå. Fokus til performance var takttælling, brug af rummet og indlevelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer