Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e)
Hold 2019 ke/x (3x ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundstoffer og atomets opbygning
Titel 2 Ioner og ionforbindelser
Titel 3 Kemiske mængdeberegninger
Titel 4 blandinger og stofmængdekoncentration
Titel 5 Syrer og baser
Titel 6 Kovalent binding
Titel 7 Redoxreaktioner
Titel 8 organisk kemi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundstoffer og atomets opbygning

Basiskemi C bruges som grundbog
Vi ser på atomets opybgning og grundstoffernes periodesystem.


I alt læses 22 sider


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Ioner og ionforbindelser

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi ser på dannelse af ioner, opbygningen af ionforbindelser og fældningsreaktionerForsøg:
Fældningsreaktioner

I alt læses 20 sider i dette forløb
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Kemiske mængdeberegninger

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi gennemgår masseprocent, volumenprocent, stofmængdebegrebet og idealgasligningen.

Øvelser:

Opvamning af natriumhydrogencarbonat
Reaktionen mellem magnesium og saltsyre

I alt læses 22 sider i dette forløb
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
opvarmning af natron 03-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 4 blandinger og stofmængdekoncentration

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi ser på masseprocent og stofmængdekoncentration
Vi ser på aktuel og formel koncentration
Vi ser på titreringsanalyser

Forsøg:

Bestemmelse af salt og fedt i chips

I alt læses 14 sider i dette forløb
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 Syrer og baser

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi gennemgår forskellen på stærke og svage syrer og baser.
Vi ser på korresponderende syre/basepar

Vi ser på pH-begrebet

Øvelser:
pH i vandige opløsninger af ioner
Titrering af husholdningseddike

Antal sider:
20 sider
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
syre-basetitrering 02-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kovalent binding

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi ser på den kovalente binding.
Vi ser på polære og upolære forbindelser


Forsøg:
Molekyler - polære og polære opløsninger.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Redoxreaktioner

Basiskemi C anvendes som grundbog
Vi arbejder med reduktion og oxidation
Vi ser på spændingsrækken.

Vi afstemmer redoxreaktioner (Uorganiske)

Forsøg:
Spændingsrækken
Syntese af jern(II)sulfat
Bestemmelse af Cu-indhold i kobber(II)sulfat

I alt læses 20 sider i dette forløb
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 8 organisk kemi

Basiskemi C anvendes som grundbog.

Forløbet er blevet afviklet som virtuel undervisning på grund af Coronakrisen.
Vi arbejder med alkaner, alkener og alkyner.

Vi ser på isomeri

På blokdagen arbejdede eleverne med giftmord.

Film: Aspirin - en bitter pille

Labster: introduction to organic chemistry.

Programmet keminavn anvendes til træning af navngivning.

Det har ikke været muligt at afvikle forsøg i forbindelse med dette forløb.
Eleverne har set forsøget addition og substitution på youtube.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer