Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Christopher Noe
Hold 2020 3g la/3 (3g la/3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Lingua Latina
Titel B Romerne i hverdagen
Titel C Otium
Titel D Romernes religioner
Titel E De romerske konger
Titel F Seneca og stoicismen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lingua Latina

Forløbsbeskrivelse

Formålet med at bruge Lingua Latina til introduktionsforløbet er at give eleverne en mere intuitiv indføring i det latinske sprog, hvor der er mindre fokus på at lære bøjningsparadigmer udenad, og hvor de ikke introduceres til ret meget grammatik. Målet er, at eleverne via Lingua Latina-systemet bliver fortrolige med sproget, vænner sig til at se ords mange forskellige former og dermed gør den senere læring af komplicerede latinske tekster væsentligt nemmere.

Forløbsmateriale:
Ørberg, H. Lingua Latina per se illustrata – pars I: Familia Romana, Kapitel I-IV. Domus Latina, 2010.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Romerne i hverdagen

Forløbets mål:
Forløbet giver eleverne en forståelse for romernes dagligdagsværdier hos forskellige samfundsklasser. Der læses således både tekster, der repræsenterer dele af eliten, men også tekster, der mere generelt repræsenterer almindelige borgeres dagligdags lommefilosofi og ”sayings.” Phædrus’ fabler er grammatisk rimelig lette, og det giver muligheden for at arbejde med nogle af de elementære ting i morfologien og den almindelige syntaks.

Baggrundstekst:
Christensen, B. & C. G. Tortzen. Ludus. Systime, 1999. pp. 47 (om fablen)

Grammatik:
Aktive vs passive verber, indikativ og imperativ, perfektiv vs. imperfektiv
a.c.i
Q-pronominet
participier (perfektive og imperfektive)

Basistekster:
”Catos sytten råd” (Ludus)
”For lidt og for meget (Ludus)
”De sano homine” (Ludus)
Phædrus: Frøen der pustede sig op (Ludus)
Phædrus: Ræven og ravnen (Florilegium)
Phædrus: De to muldyr og røverne (Florilegium)
Phædrus: Æslet og den gamle hyrde (Florilegium)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Otium

Forløbsbeskrivelse:
Gennem en læsning af to tekster af Catul og en tekst af Plinius i oversættelse skal eleverne få en fornemmelse for det romerske overklasseliv og deres otium-dyrkelse.

Baggrundstekst:
Den Store Danske (red.). ”Catul”. www.denstoredanske.dk.
Oldportalen (red.). ”Catul” (uddrag). www.oldportalen.gyldendal.dk.

Grammatik:
Ingen ny grammatik, fokus på syntaktisk analyse og oversættelse ved brug af kendte redskaber.

Basistekst:
Catul: ”Invitation” (Florilegium)
Catul: ”Lad os leve livet” (Florilegium)

Ekstemporaltekst:
Plinius, 9.36.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Romernes religioner

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb introduceres eleverne for den store mangfoldighed i romersk religion. Eleverne får en forståelse af, at man ikke kan tale om én ”national” romersk religion, og de får en viden om forskellige typer af romerske guder: fra de traditionelle landbrugsguder til de olympiske guder og endeligt til de første tegn på spredningen af monoteistiske religioner: mithras-dyrkelsen og kristendommen.

Sekundært materiale:
Hoffmeyer, J & K. Struwe (red.). Gads Historie for gymnasier og seminarier Bind 1 – Indtil år 800.
3. udgave, s. 197-99. Gads Forlag, 1965.
Pedersen, B. ”Mithras skjulte templer i Europa”, Kristeligt Dagblad, 28. juni 2010.

Antikke tekster i oversættelse:
Homer. Hymne til Afrodite, 1-33. Otto Steen Due. Gyldendal, 2008.
Ovid. Ovids Metamorfoser, 15.816-79. Otto Steen Due. Gyldendal, 2005.

Latinske originaltekster:
Lukas, Juleevangeliet (1,1 ns)
Varro, ”De 12 rådgivende guder” (0,7 ns)
Catul, Hymne til Diana (0,8 ns)

Ny grammatik:
Konjunktiv

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E De romerske konger

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb introduceres eleverne for romernes fortællinger om deres tidligste historie. Fokus i forløbet er på de sidste romerske konger og overgangen til et republikansk styre.

Baggrundsviden:
Aeneas’ rejse til Italien, grundlæggelsen af Rom, de etruskiske konger (via Power Point i undervisningen)

Basistekst:
Aulus Gellius: ”De sibyllinske bøger”
Livius: ”Lucretia”

Ekstemporaltekst:
Livius, ab urbe condita, 1.59-60.

Ny grammatik:
Absolut ablativ
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Seneca og stoicismen

Forløbsbeskrivelse:
Forløbet fokuserer på stoicismen, som Seneca repræsenterer i sine breve til brevvennen Lucilius. Forløbet er projektorienteret. Efter at have læst nogle indledende baggrundstekster om grundlæggende tanker i stoicismen, skal eleverne udarbejde gruppepræsentationer, hvor de skal bruge uddrag fra Senecas breve til at eksemplificere stoicismen.


Forløbsmateriale:

Baggrundstekst:
Sørensen, V. Seneca, 1995, s. 9-12 (3 sider)
Om stoicismen ved Lund, Sløk og Pihl (4 sider)
Ribe Katedralskole, Brevene til Lucilius (1 side)

Basistekst:
Udvalg af Senecas breve (1,4 ns): Uddrag fra Ad Luc. 47, Ad Luc. 80 og Ad Luc. 98.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer