Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fransk A
Lærer(e) Eva Kiberg
Hold 2020 3g FRF (3g FRF)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Le printemps arabe (eksamensemne)
Titel B La vie et les choix (eksamensemne)
Titel C L'impressionisme
Titel D Les SDF - inégalité en France (eksamensemne)
Titel E La France pendant la deuxième guerre mondiale (eks

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Le printemps arabe (eksamensemne)

Le printemps arabe

I dette forløb har eleverne stiftet bekendtskab med det arabiske forår set med franske/ francophone øjne. De har læst autentiske tekster, opdateringer på de sociale medier, for derigennem at opnå forståelse for de mekanismer, der har drevet det arabiske forår. Der er tekster, der repræsenterer tanker fra Marokko, Tunesien, Syrien, Egypten og Frankrig.

1.Paroles francophones
- Introduktion til det arabiske forår s. 71 – 73 på dansk

2. Interview med Emel Mathlouthi: https://www.youtube.com/watch?v=5d3XLEbZ0ps                       
- Kelmti Horra – Ma parole est libre af Emel Mathlouthi (sangtekst).                                                        
- Ma parole est libre: https://www.youtube.com/watch?v=wJ79iEfus8E

3. Paroles Francophones
- ”Par le feu” – le printemps arabe dans la fiction af Ben Jelloun
- ”Tunesian girl – Bloqueuse poour un printemps arabe” af Lina Ben Mhenni
- ”On ne peut pas parler d’un printemps mais d’un hiver qui semble être sans fin” interview med Lina Ben Mhenni.
- ”Quand on parle de printemps, on parle de promesse de belles choses” af Siham Nasrou
- Victime de viol et accusée ”Entre leurs mains, elle a veçu un véritable calvaire” af Caroline Laurent-Simion ”Elle” d. 12. oktober 2012
- ”Aujourd’hui, j’aimerais être Égytienne” af Framboise Gommendy
- ”C’est pas compliqué” interview med redaktøren for Charlie Hebdo Gérard Biard
- ”Le peuble syrien a deux combats” af Omar Al-Asa’ad
- Résumé à traduire (Tunesiens skæbne) side 57
- La constitution tunisienne de 2014/ Chapitre II - Les droits et les libertés

I alt ca. 70 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B La vie et les choix (eksamensemne)

Eleverne har arbejdet med forløbet "La vie et les bons choix", hvor vi har set nærmere på ulige samfundsforhold, personkarakteristika, historiske begivenheder, der kan lede hen imod et bedre liv.
Vi har arbejdet en del med de menneskelige forhold, som enten leder folk mod det bedre liv eller det stik modsatte.
Elever har stiftet bekendtskab med kendte franske forfattere og set hvorledes, de fremstiller diverse nævnte forhold.
Vi har desuden i forblindelse med læsningen af Maupassant arbejdet med naturalismen og hvorledes dette kommer til udtryk i novellen 'La Parure'

"Le Bourgeois gentilhomme" af Molière:
1. Om Molière på dansk og forståelse af fagtermer:
  - http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Fransk_litteratur/1600-1700/Molière
  - http://www.ralentirtravaux.com/lettres/textes/theatre/bourgeois-gentilhomme.php
2. Le bourgeois gentilhomme s. 24 - 28 fra 'Romersk Antologi fra 1600 til vor tid", Munksgaard 1982

Les Misérables:
1. "Les Misérables" af Victor Hugo ved Ulla de Visme , Systime 1991
2. Victor Hugo som forfatter og politiker fra "Les Miserables" s. 14 - 17
3. "Les Misérables" s. 114 - 116 fra 'Romersk Antologi fra 1600 til vor tid", Munksgaard 1982

"Quatrevingt- treize" af Victor Hugo
1. 'Quatrevingt-treize" s. 251 - 260 fra Obsession, Gyldendal uddannelse 2002
2. http://historienet.dk/kultur/guider/her-mistede-de-kongelige-hovedet

L'affaire Dreyfus. 'J'accuse' de Zola (p. 479  littérature XIXe siècle. Collection Henri Mitterand. Nathan, Paris 1986)


Guy de Maupassant:
1.  Novellen "La Parure"
2. http://www.lire-en-francais-facile.com/guy-de-maupassant = introduktion til Guy de Maupassant i oversigtsform
3. introduktion til naturalismen og den naturalistiske doktrin=  https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-  style/naturalisme.php

Interview avec Emmanuel Macron -  Al Jazeera le 31. Octobre 2020: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/31/interview-du-president-emmanuel-macron-a-al-jazeera?fbclid=IwAR0UxJTQWFktf8RRPFZdmgn2OATcJtppN8XZR0a6WeB9KH5Hh57tvZW83WQ


Film:
- "Les Misérables" i uddrag, der passer til det læste (ca. de første 30 min.)
- J'accuse

I alt ca. 142 ns.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 46 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C L'impressionisme

Miniforløb om impressionismen

1. Introduction til impressionismen - une visite guidé/ Musée d'Orsay : https://www.youtube.com/watch?v=5evIBaoR2BQ

2. Billedbank til impressionismen: http://www.histoiredelart.net/courants/l-impressionnisme-21.html.html

3. Om Paul Cézanne: https://joyofmuseums.com/artists-index/paul-cezanne/

4. Udvalgte malerier:
1. Pommes et oranges, 1899, (Paris, France)
2. Etang de Jas Boffan, 1876 (Russie)
3. Les grandes Baigneuses, 1900 (Londres, Angleterre)
4. Mme Cézanne en robe rouge,
1888 – 1890 (NY – Les Etats Unis)

Film: Cézanne et Zola med grundigt efterarbejde!

I alt ca. 25 ns.

  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Les SDF - inégalité en France (eksamensemne)

Les SDF - l'inégalité en France (EKSAMENSEMNE)

Med udgangspunkt i romanuddrag fra "No et moi" har eleverne arbejdet intenst med personkarakteristik af No et Lou, og deres bevæggrunde for deres handlinger. Vi har desuden talt om årsagen til det stigende antal SDF, og hvad man kan gøre for at forbedre vilkårene for de mange SDF.

Kernestof :
Les SDF, Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime, 2011:
1.  No et moi, Delphine de Vigan, 2007, (extrait d'un roman): kapitel 1 – 14
(Modèle pour une analyse des textes non-littéraires. Les SDF - side 55-56)
2. Gadebums for en dag - side 58
3. Simpel statistik over den gængse hjemløse - side 53

4. Hjemmeside
.  Les Restos du coeur. (Fra: http://www.restosducoeur.org/)

5.  Emmanuel Macron n'a pas tenus sa promesse sur les sans-abri
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/emmanuel-macron-n-a-pas-tenu-sa-promesse-sur-les-sans-abri_2538459.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20180101-[video2]
France 3
Mis à jour le 30/12/2017 | 22:10
publié le 30/12/2017 | 22:10

6. J'ai peur de ne pas me réveiller demain - artikel
https://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/pauvrete-a-paris-des-sans-abri-dorment-sous-la-neige_4291761.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20210211-[lestitres-colgauche/titre2]
Mis à jour le 10/02/2021 | 23:55
publié le 10/02/2021 | 20:59

7. La France compte près de 300 000 sans-domicile-fixe, selon la Fondation Abbé Pierre
Le Monde, Publié le 15 novembre 2020

I alt ca. 87 ns.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E La France pendant la deuxième guerre mondiale (eks

La France pendant la deuxième guerre mondiale (EKSAMENSEMNE)

Eleverne har haft fokus på Frankrigs situation under 2. verdenskrig.
Der er opbygget et ordforråd, så elverne er i stand til at indgå i en diskussion omkring jødernes forhold og mere generelle forhold i perioden med baggrund i de læste tekster.
Vi har arbejdet med forskellige genrer i dette forløb, hvor der bl.a. er blevet arbejdet med poesi og analyse af digtene.
Alle elever har desuden læst om 2. verdenskrig og jødernes forhold på B- niveau. De er naturligvis meget velkomne til at inddrage den viden i en evt. eksamenssituation.


Kernestof:
1. "A tous les français" af De Gaulle:
http://4.bp.blogspot.com/-  ZJiLI05q89A/UcCwiI55wqI/AAAAAAAAN9c/HvOXebHBUY8/s1600/appel+18+juin.jpg

2. Charles de Gaulle - L'homme du 18 juin (i udddrag)
https://www.herodote.net/Charles_de_Gaulle_1890_1970_-synthese-177.php


3. "Histoire de France", kapitel 1 om 2. verdenskrig:  page 24 - 27
      -" Discours du général de Gaulle" page 29

4. "Hiroshima mon amour" af Marguerite Duras - fra Une France forte p. 69 -77

5. Lones biologiske mor var tyskerpige: Der er stadig ingen, der må vide, at jeg findes
Kristeligt dagblad, 26. september 2016 , interview af Anders Holmgård

6. La poésie française:
   - "Le dormeur du val" af Arthur Rimbaud
   - "Lettre d'un soldat" af Sandrine Davin
   - "Exécution" af Sybille Rembard

7.  "Lettre de Mgr Saliège" JUIF, Bref, Gyldendal

Analyseskema:
a) Modèle pour une analyse de textes non-littéraires et pour une analyse d'argumentation p. 55 - 56 i No et moi
b)Methode d'analyse d'une poésie:  http://zonelitteraire.e-monsite.com/medias/files/methode-analyse-poesie.pdf

I alt ca. 51 ns.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer