Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Innovation C
Lærer(e) Helle Andersen
Hold 2020 3g in (3g in)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion og tilgange til innovationsprocesser
Titel B Udvikling og vurdering af ideer
Titel C Brugerdreven innovation
Titel D At arbejde med innovation - IKKE EKSAMENSFORLØB
Titel E Business Model Canvas
Titel F Diffusion
Titel G Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion og tilgange til innovationsprocesser

Generel introduktion til innovationsbegreber og forståelse af causation tilgang og effectuation tilgang.

Talt om tidlige innovationer og aktuelle nye virksomheder, inkrementiel og radikal innovation samt innovationshøjde.
Introduktion til pentathlonmodellen, pain, value proposition og jury
defineret forskellige innovationsformer
Brugt værdibegrebet og definitionen af innovation: Det skal være nyt og skabe værdi for andre.
Innovation = nyt + nyttigt+ nyttegjort
Introduceret FAR- modellen med forstå-fasen, anvende-fasen og reflektionsfasen,  som overordnet tilgang til innovationsundervisning.
Lavet lille projekt om "brug af tøjet i skabet". Løsningsforslag blev at samle tøjet og sy det om til trendy tøj


Materialer:
Kristian Philipsen, Pia Petersen og Claus Holst Christensen "innovationsbogen" systeme 2018

Introduktion: s. 9-23
Grundbegreber: s. 23- 42
Procesmodeller i innovation: s. 145- 158
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Udvikling og vurdering af ideer

Teorier om udvikling og vurdering af ideer.
Igen arbejdet med begreberne job, pain, value proposition og jury
Druckers kilder til innovation
Sarasvathys kilder til ideer
Perspektiver på ideudvikling - outside in eller inside out eller kombinationen.
Divergent og konvergent tænkning.
Brugt forskellige metoder til ideudvikling i forbindelse med lille projekt om Coronavirus og nye tiltag
Brugt De Bonos tænkehatte på  coronaprojekt
Prøvet at arbejde efter double diamond modellen

Materialer:
Kristian Philipsen, Pia Petersen og Claus Holst Christensen "innovationsbogen" systeme 2018
s. 87- 124
Om Double diamond https://www.youtube.com/watch?v=unHyfWvZhFc
inspirations til at tale om ideer https://www.kickstarter.com/projects/ryangrepper/coolest-cooler-21st-century-cooler-thats-actually

opgaver:
lille opgave om ideer til tivoli
Større opgave om nye behov under coranepidimien.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Brugerdreven innovation

Læst om forskellige typer af brugerinddragelse.
Arbejdet med at lave personas til coronaprojektet.

Materialer:
Kristian Philipsen, Pia Petersen og Claus Holst Christensen "innovationsbogen" systeme 2018 s. 125-145
https://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_choice_happiness_and_spaghetti_sauce - snakket brugerinddragelse i forbindelse med historien her om spaghettisauce og reklamer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D At arbejde med innovation - IKKE EKSAMENSFORLØB

Arbejdet med entreprenørskab, intraprenørskab, innovationskompetence.
Snakket om at arbejde i teams med teamsroller, konfliktrappen, konfliktreaktioner og Belbins teamroller.
Lavet øvelse logisk øvelse, for at se, hvordan folk reagerer og arbejder forskelligt med udfordringerne.

Materialer:
Kristian Philipsen, Pia Petersen og Claus Holst Christensen "innovationsbogen" systeme 2018 s. 57-86
Hedi M Neck, Patricia G. Greene, Candida G. Bush: "Teaching entrepreneurship" Edward Elgar Publishing UK 2014 p. 173
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Business Model Canvas

Brugen af Business Model Canvas til at udarbejde en forretningsplan.
Brugt case om Nespresso som eksempel.
Trænet brugen af modellen gennem lille innovationsudfordring. Inddraget vigtigheden af de økonomiske overvejelser og hvordan man kan arbejde med indtægter og udgifter.
Arbejdet med brug af billedsafari til at finde pains
Trænet projektfremlæggelse
Arbejdet med reflektion over samarbejde, brug af teori, innovationserfaringer

Materiale:
https://issuu.com/praxisflips/docs/184004-1_issuu?fr=sYTA0ZjEwNzYwMzE
Kristian Philipsen, Pia Petersen og Claus Holst Christensen "innovationsbogen" systeme 2018 s. 205-218

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Diffusion

Teori om diffusion af innovationer. PLC-kurver, og s- kurver. Adoptanter og faktorer, der hæmmer og fremmer diffusion samt begrebet disruption.

Arbejdet med vigtighed af at identificere det rigtige problem, når man har fundet en pain. Ud fra  Thomas Wedell-Wedellsborgs teorier om "refraiming".

Kigget på marketingmix og de 4 p'er og brugt det på case om Saanize døråbner.
Brugt value proposition canvas

Repeteret diffusionsdelen af Business Model Canvas og personas


Materialer:
Kristian Philipsen, Pia Petersen og Claus Holst Christensen "innovationsbogen" systeme 2018 s. 167-187, 187 -195 og 205-221
Gymnasieskolen:"Identificer det rigtige problem". https://gymnasieskolen.dk/identificer-det-rigtige-problem-0
4P'er https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_94.htm
Saanize. "Det var en kæmpe overraskelse. Først blev vi glade, så begyndte vi at panikke" Studieliv 25. jan 2021
"Analyse. Hvad betyder det mærkelige ord disuprtion?".af henrik Føhns 29. nov 2016
https://www.gnistbranding.dk/value-proposition-canvas/

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksamensprojekt

Eksamensprojekt
Arbejde i gruppe med innovationsprojekt fra ide til færdig diffusion.
Inddragelse af alt tidligere teori og samtale med lærer undervejs.
Afslutte med skriftlig opgave og samtaler om opgaven
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
eksamensprojekt 05-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer