Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Psykologi B
Lærer(e) Anne Louise Enemærke Jespersen
Hold 2020 3g Ps (3g Ps)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til psykologi og psykologiens metoder
Titel B Ungdom og identitet - når ungdomslivet er svært
Titel C Ondskabens psykologi
Titel D Hukommelse, vidner og retspsykologi
Titel E Kærlighed og parforhold i det senmoderne samfund
Titel F Et liv på kanten og metoderepetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til psykologi og psykologiens metoder

Forløbet introducerer eleverne til psykologien som et videnskabeligt fag, og der introduceres og øves forskellen på hverdagspsykologien og den videnskabelige psykologi. Herunder introduceres eleverne også til de basale metodiske elementer i psykologien. Her er der særligt lagt vægt på begreberne: induktiv-deduktiv, kvalitativ-kvantitativ, forskellige undersøgelsesmetoder, generalisering, bias, kausalitet-korrelation, evidens.

I forløbet er desuden indlagt en ekskursion til Københavns ZOO, hvor eleverne har arbejdet med struktureret feltobservation (chimpanser), udarbejdelsen af naturvidenskabeligt orienteret forsøg (mus) og med neuropsykologien (angstforsøg med slanger og edderkopper).

Materiale:
Studerende, der kælede med dyr, var mindre stressede, Videnskab.dk, 22. juli 2019
Anbragte børn og unges trivsel 2016, VIVE, 1. februar 2017
Ikke al forskning giver lige meget evidens, Videnskab.dk, 13. juni 2019
Psykologiens Veje, kap. 14 – om ’Den emotionelle hjerne’

Antal sider: 20
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Ungdom og identitet - når ungdomslivet er svært

Forløbsbeskrivelse:
Forløbet handler om ungdom og senmodernitet, og afsluttes med et mini-gruppeprojekt om enten afhængighed og misbrug. Der er fokus på at kunne definere kravene, der stilles til de unge i deres liv og hvordan dette også påvirker deres identitetsprocesser. Vi har i forløbet arbejdet med karakteristikken af samfundet som en ydre faktor, der presser de unge, samt hvordan de sociale relationer spiller ind på følelsen af at blive usikker i sin identitet. Desuden har vi arbejdet med det personlighedspsykologiske til at forklare det enkelte individs udfordringer.
Eleverne bliver i forløbet introduceret for følgende overemner:
- Det senmoderne samfunds karakteristika (Ziehe, Bourdieu, Beck, Goffman, Riesmann)
- Socialpsykologi (repetition af gruppe-/ og rolleteorier fra c-niveau)
- Personlighedspsykologi (Høgh-Olesen, psykoanalytisk/eksistentiel/neuropsykologisk betydning)
- Identitet (Eriksson, Giddens, Tajfel &Turner)
- Positioneringsteori (eget skriv)
- Social sammenligningsteori (psykologiens veje)
- Narrativ psykologi

Materiale:
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje (iBog, opdateret version):
- Kap. 18 (Personlighedspsykologi)
- Kap. 21 (Socialpsykologi) hele kapitlet undtagen ’holdninger’ og ’attribution’Derudover:
Om identitet: Om identitet – skriv fra Lotte Gam Raaschou (Erikson, Giddens og Tajfel & Turner)

Artikler:
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-klaeder-sig-pa-faellesskabet?fbclid=IwAR2DVTSAL6pKrwlqCUobt2ql5CctH65dV2z22g4sh9J9m_wiMNo9JiHVsRg
’De absolut egnede’, Kristeligt Dagblad, 4. august, 2006
’Du skal have den fede omgangskreds og gå til den fede sport’, Berlingske 13. december, 2014
’Eksperter: Det er en reaktion på de udfordringer, de unge står med’, EB, 8. februar, 2014

Dokumentarer mm:
’Limbo – når sabbatår er fucked’
Til forløbet om misbrug og har vi sammen set følgende dokumentar:
- Afhængighedens gåde, DR1 (29 minutter)

Antal sider: 75
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Synopsis i par/grupper 11-10-2020
Oplæg (PPT) om misbrug/afhængighed 19-10-2020
Individuel synopsis - Ungdom og identitet 23-10-2020
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ondskabens psykologi

Psykologiske retninger:
Personlighedspsykologi
Neuropsykologi
Kognitionspsykologi
Socialpsykologi
Udviklingspsykologi
Behaviorisme

Fokus for forløbet:
I dette forløb er der fokus på forklaringsteorier til onde handlinger. Vi har arbejdet med teorier om ondskab og forklaringsforsøg på ondskab samt psykologiske påvirkningsstrategier. Diverse undersøgelser er desuden inddraget. Vi har i forløbet beskæftiget os med forklaringsforsøg fra følgende psykologiske tilgange: personligheds-psykologi, neuropsykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og behaviorismen.

Vi har anvendt Psykologiens Veje som iBog, og har brugt udgaven, der er opdateret til den nye reform. Kapitelangivelsen svarer til iBogens kapitelangivelse

- Ondskab - Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kap. 24
- Socialpsykologi – Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kap. 21 (minus kapitlet om social sammenligning og kapitlet om attribution)
- Behaviorisme - Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kapitel 9
- Småbarnet - Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kap. 7; heri er følgende læst: ’Undersøgelse: Dunedin-studiet om selvkontrol’ + ’Undersøgelse: Skumfidus-forsøget’
- Kognitiv psykologi - Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime, kap. 11; heri underkapitlet ’Perception’ og nærmere bestemt ’Stereotyper’
- Ondskab medfødt eller tillært – Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 23-25
- Personorienterede forklaringsforsøg - Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 27-31
- Neuropsykologiske forklaringer - Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 38-41
- Psykologiske påvirkningsstrategier der fremmer udførelse af ondskab - Kuschel m.fl.: Ondskabens psykologi, Frydenlund, 2004, s. 43-44

Yderligere materiale:
https://www.zetland.dk/historie/s8DPyrMy-ae2KvJdE-288b1 (Magt ændrer din hjerne, Zetland)
’I forbryderens sind’, Netflix-serie, kapitel 1 ’Seriemordere’, 56 minutter
’Ondskaben indefra’ (DR, 40 minutter)
’Vold på hjernen’ (CFU)
’Gyldent daggry’, Genstart på P1 (podcast), 29 minutter


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hukommelse, vidner og retspsykologi

Forløbsbeskrivelse:
Forløbet omhandler forskellige elementer inden for retspsykologien. Der er i forløbet lagt vægt på hukommelse og falske erindringer, vidnepsykologien og herunder børn som vidner, gerningsmandsprofiler og psykopati. Der er desuden anlagt et perspektiv på offerpsykologien med bl.a. inddragelse af PTSD-begrebet.

Materiale:
Preben Bertelsen: Retspsykologi, hentet fra http://www.psy.au.dk – her er de første to sider anvendt
Høgh-Olesen m.fl (red.): 20 psykologiske eksperimenter, der ændrede verden, Plurafutura, 2012, s. 281-298
Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje, kapitel 11, supplerende tekst: Farlig uvidenhed
Mikko Hollmén Olesen: Retspsykologi, Outline, 1. udgave, 2007 – noter til Kim Meng Gladov: ’Materialesamling til retspsykologi’, foråret 2006. Her er siderne 14-18, 24-29, 32-37 anvendt.

Artikler/undersøgelser/klip/dokumentarer mm:
Elisabeth Loftus: How reliable is your memory? https://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory  
Farlige forklaringer, DR, 2003
Tilbøjelighed til aggressiv adfærd kan spores i hjernen, https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2016/oktober/aggression-kan-spores-i-hjernen.aspx
Voldelige mænd var selv ofre for vold, Kristelige Dagblad 23.01.08
John Knudsen er egocentrisk og selvovervurderende    www.jv.dk/artikel/916243:Haderslev--Psykolog--John-Knudsen-er- egocentrisk-og-selvovervurderende
Chefpsykolog Jørn Beckmann: Han ville straffe hende, Vejle Amts Folkeblad, 17/4-2010
Hvad du ser i Breivik siger mest om dig selv, Information, 26/4-2012
SF's retsordfører: Voldsramte kvinder skal have bedre hjælp (23. december, 2020, Jydske Vestkysten)
Politiet skal uddannes til at sætte offeret i fokus, 19. december 2020, Kristeligt Dagblad)
DR Kriminelt: https://www.dr.dk/drtv/se/kriminelt_-blev-jeg-voldtaget_168957
Bad People (podcast, BBC): Episode 5 – The wrong (black) man

Samlet antal sider: 75
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kærlighed og parforhold i det senmoderne samfund

Forløbsbeskrivelse
Forløbet omhandler den romantiske kærlighed og dens vilkår i det senmoderne samfund. Vi kigger både på forelskelse/erotisk tiltrækning, kærlighedsforestillingen, trivsel i parforholdet og hvad der truer parforholdet. I forlængelse af dette har vi fokus på kærlighedens skyggesider og her talt om psykisk og fysisk vold i parforhold og inddraget viden om asocial/dyssocial personlighedsforstyrrelse og om at forelske sig i en psykopat.
Vi har i forløbet fokus på det evolutionspsykologiske, psykoanalytiske, udviklingspsykologiske, neuropsykologiske og socialpsykologiske perspektiver på temaet.

Materiale
Psykologiens Veje: Kap. 25 (Forelskelse og kærlighed): Underkapitlerne ’Kærligheden er et pendul der svinger mellem nærhed og distance’, ’Forskellige tilknytningsstile’, ’Hvem bliver vi tiltrukket af’
Thomas Nielsen: Kærlighed og parforhold under forskernes lup, Plurafutura, 2011, følgende undersøgelser er inddraget:
- ’Tre former for tilknytning til partneren’
- ’Udbredelsen af tre tilknytningsstile hos voksne’
- ’Flere nervøse tilknytninger hos skilsmissebørn’

DR: Gift ved første blik, sæson 1, afsnit 1 (39 minutter)
DR: Mød dit urmenneske (3): Tiltrækning og formering (43 minutter)
DR2: Mor er den værste i verden (første 25 minutter)
DR: Forelsket i en forbryder (54 minutter)
Artikler:
’I kløerne på en psykopat’, Fyens Stifttidende, 03.05.2009

Derudover har eleverne lavet projektarbejde med udformning af egen problemformulering på baggrund af følgende artikler:
    Om søgen efter kærlighed og hvordan det kan gå galt: https://www.dr.dk/drtv/se/100-falske-forelskelser_-han-findes-ikke_229271  

    Om det dysfunktionelle forhold: https://podcasts.apple.com/dk/podcast/dysfunktion/id1550622591 (5 episoder at vælge imellem + den 6. episode hvor en psykoterapeut samler op)

    Om lovegrooming og psykopater i kærlighedsrelationer: https://www.femina.dk/psykologi/dit-forhold-til-andre/parforhold/naar-misbrug-af-foelelser-kommer-forklaedt-som-kaerlighed?fbclid=IwAR0md25QMJiigAilCRYbkX2fXyub5BJCSKGAFpfoVOypyyQLf08lLCdz6FI  

    Om hvem vi forelsker os i og gifter os med: https://www.youtube.com/watch?v=-EvvPZFdjyk  

    Om hvordan vores kærlighedsrelationer kan være afhængige af vores opvækst, lidt om vores kærlighedsforestilling og om at gifte sig med sig selv: https://www.youtube.com/watch?v=P3fIZuW9P_M  

    En undersøgelse: http://psykonet.dk/fnp/parforhold01.htm (DE, DER SAVNER KÆRLIGHED, ØDELÆGGER DEN SELV)

    Om stalking: https://www.dr.dk/drtv/se/kriminelt_-forfulgt-af-en-stalker_214901  

    Speciale omhandlende hvorfor kvinder ender og forbliver i voldelige forhold: https://projekter.aau.dk/projekter/files/312344322/Speciale_samlet.pdf?fbclid=IwAR1s46PgW2UGoOPD6zdUIIfflcMvTbMJvhKfyqrfdR_pfLKWbpq7YW3A2Kk  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Et liv på kanten og metoderepetition

I dette sidste forløb (afbrudt af SRP, påskeferie, terminsprøver mm) har vi samlet op på væsentlige begreber gennem et kig på køn og seksualitet. Vi har særligt kigget på at være på kanten af normaliteten på dette område, og har herunder arbejdet med kognitive skemaer, stereotyper og fordomme, heteronormativitet minoriteter/majoriteter mm.

Derudover har vi brugt tid på at repetere centrale metodiske begreber frem mod elevernes mundtlige forsvar for SRP, og har herunder talt om de tre fakulteter, deres tilhørende metoder og om metodekritik.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gruppefremlæggelse kærlighed og parforhold 14-04-2021
Videoaflevering - individuel 15-05-2021
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer