Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Rebecca Kortnum Matern
Hold 2020 re/t (3t re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religion og inuitisk religion
Titel B Hinduisme
Titel C Islam
Titel D Kristendom

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til religion og inuitisk religion

INDHOLD & FORMÅL:
Formålet med forløbet er en grundlæggende introduktion til faget. Hvad er religion? Hvordan defineres "religion"? Hvordan arbejder vi med religion ud fra et religionsfagligt og religionsvidenskabeligt perspektiv?
Eleverne introduceres til den religionsfænomenologiske tilgang til tekstanalyse. De får kendskab til centrale religionsdefinitioner (primært Durkheim, Frazer & Per Bilde), og de lærer en række kernebegreber, som både danner baggrund for forståelsen af fænomenet "religion", og som skal bruges i løbet af året, når vi arbejder med verdensreligionerne og religionsfaglige emner. Helt centralt er arbejdet med Ninian Smarts komplekse religionsmodel, som holdets grundbog Religion – kort og godt tager udgangspunkt i.

Forløbets røde tråd vil være en overvægt af kildetekster fra inuitisk religion, således at forløbet er en kombination af introduktion til religionsfaget med udgangspunkt i inuitisk religion. På den måde introduceres eleverne til en religionstype, der er helt central for religionsforskningen. Denne type er mindre heldigt blevet kaldt "primitiv religion", dog i betydningen "oprindelig", men betegnelserne "skriftløse folks religion" eller "naturreligion" er senere blevet de mest anvendte.

MATERIALE
Baggrundsstof:
Andersen, Thilde Thordahl: "De ti vigtigste ting at vide om inuit-religion" (2014), religion.dk
Poulsen, Allan: Religion – kort og godt
• ”Verdensreligionerne og hvordan man studerer dem”, s. 12-14
• ”Hvad er religion?”, s. 15-16
• ”Hvad er en religion?”, s. 17-18
• ”Hvad er religionskritik?”, s. 19-22
• ”Religionernes syv dimension – introduktion”, s. 23-25
• ”Den mytisk-narrative dimension”, s. 27-29
• ”Den dogmatiske dimension”, s. 31-33
• ”Den rituelle dimension”, s. 35-38
• ”Den materielle dimension”, s. 39-42
• ”Den oplevelses- og erfaringsmæssige dimension”, side 53-54
• ”Religionsfaget brugt i praksis”, s. 55-56
• ”Hvordan er verdensreligionerne opstået?”, s. 57-61

Kildetekster:
Brandstrup, Lasse & Josephson, Hanne: Eskimoerne - en tekstcollage om religion og eksistens (1975), Gyldendal, 2. oplag
• "Tekst 84: G. Holm: Solen og månen", s. 125
• "D. Handlingsmønster i omgangen med hav- og landdyr - Tekst 18: K. Rasmussen: Kampen mod døde dyrs sjæle, s. 37-41
• "Tekst 35: J. Petersen: Traditionens magt, s. 60
• "Tekst 80: K. Rasmussen: De første mennesker", s. 122-123
• "Tekst 57: K. Rasmussen: Havets moder", s. 87-90
• Guldager, Katrine Marie: "Jordens balance forstyrres" (2002), Information (gengivelse af Dogon-folkets skabelsesmytologi)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hinduisme

INDHOLD & FORMÅL:
Formålet med forløbet er at give eleverne en generel introduktion til hinduisme. Eleverne skal ifølge læreplanens faglige mål kunne redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse. Eleverne skal kunne karakterisere, analysere og perspektivere såvel klassiske som repræsentative tekster. Videre er det hensigten, at eleverne når blik for mangfoldigheden inden for hinduisme, her med fokus på udøvelsen af centrale ritualer samt forholdet mellem religion og identitet, med udgangspunkt i en ekskursion til Hare Krishna templet i Vanløse.

FAGLIGE FOKUSPUNKTER:
- Hinduismens historie: Fra vedareligion til hinduismer
- Upanishade-tænkning: karma, samsara, reinkarnation, moksha, atman, brahman
- Frelsesveje
- Kastesystem
- Puja som centralt ritual & pilgrimsfærd som overgangsritual
- Hare Krishna bevægelsen i Danmark

MATERIALER:
a) Baggrundstekster
Kapitlet om hinduisme i Allan Poulsens, "Religion – kort og godt", Columbus (2018).
Kapitel 4 fra Allan Poulsens Hinduismen. Systime, 2015.
Kapitel 7 fra Allan Poulsens Hinduismen. Systime, 2015.
Kapitel 9 fra Allan Poulsens Hinduismen. Systime, 2015.

b) Primærmaterialer
Tekster:
Andreas, Esben o.a. (red.): Mennesket og magterne. En tekstsamling til religion. Gyldendal, 1992: Tekst 2 (Purushahymnen), tekst 6 (Atman), tekst 7 (Samsara), tekst 8 (Karma), tekst 11 (Bhagavadgita)
Poulsen, Allan: Hinduismen. Systime, 2015. Tekst 16 (Puja for gudinden).
Poulsen, Allan: Hinduismen. Systime, 2015. Tekst 23 (Janakananda: Hatha Yoga og Kundalini Yoga) og tekst 24 (Dialogcenteret: Kritisk information om hatha-yoga).

Videoer:
YouTube video: Christensen, Rikke: ”Chakra meditation for børn,” https://www.youtube.com/watch?v=2YCrdh65Ca8
YouTube video: Howcast: ”How to have a Puja at home,” https://www.youtube.com/watch?v=Pbxlh8oRNWU
YouTube video: Bacalhau, Bernardo: “The Biggest Human Gathering in the World,” https://www.youtube.com/watch?v=NtX9BF1Sl80

ØVRIGT:
- Ekskursion til Hare Krishna Templet i Vanløse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam

FORMÅL:
Formålet med forløbet er at give eleverne en generel introduktion til islam. Eleverne skal kunne redegøre for væsentlige sider af islam, herunder formative og nutidige skikkelser. Eleverne skal kunne karakterisere, analysere og perspektivere såvel klassiske som repræsentative tekster. Videre er det hensigten, at eleverne får blik for mangfoldigheden inden for islam, her med fokus på udøvelsen af centrale ritualer samt forholdet mellem islam og samfund/politik, særligt i Danmark.

FOKUSPUNKTER:
- Generel introduktion - religionshistorie og -fænomenologi
- Hajj som overgangsritual
- Sharia og fatwalæsning
- Islam i Danmark, måder at være muslim på/islams ansigter

MATERIALE:
a) Baggrund
• Poulsen, Allan. Religion – Kort og godt. ”Islam”. Columbus (2018), side 121-145.
• Thorgaard, Jakob og Mads Boel Bendix. ”Hvem var Profeten Muhammed?” fra Religion.dk
• Motzfeldt, Dorte Thelander. Religion: Teori – fænomenologi – metode. ”Overgangsritualer”. Systime (2017), p143.
• Motzfeldt, Dorte Thelander et.al. Grundbogen til Religion C. ”5. søjle Valfart – hadj”. Systime (2012), side 101-102.
• Steffensen, Jens M. Islam – fra beduinkult til verdensreligion. ”Sharia”. Systime (2009), side 34-36.
• Jacobsen, Preben Brock. Islam i medierne. ”Islams ansigter. Kategorier inden for islam”. Systime (2020), side 35-49.

b) Primærmaterialer
1. Koranen:
- Om Allah: Sura 1,1-7; Sura 3,73; Sura 2,255; Sura 57,4; Sura 5,72-76; Sura 112,1-4
- De seks trosartikler: Sura 1,1-7; Sura 96,1-5; Sura 112,1-4; Sura 16,93
- Om ritualer og hajj: Sura 22,67-68; Sura 22,26-29; Sura 3,96-97

2. Hadith:
- ”Ibn Ishaq beretter om Muhammeds natterejse” fra Jens Forman, Muslimernes religion, side 67-67.
- “Troens hovedpunkter” fra Mennesket og magterne: en tekstsamling til religion. Gyldendal (1992), side 100.

3.  Andre tekster:
-Vice: “We Snuck a Camera into Mecca to Film Hajj: The World's Largest Pilgrimage”, YouTube-video.  
-SIGNE MAI KÆRSGAARD VILSBØLL: "Tre muslimer fortæller om hverdag under ramadan: Sådan klarer vi faste og job" fra DR.dk, 21. maj 2018.
-TRO PÅ DET – RADIO 4: ”Sharia findes i Danmark! Med fængselsimam Waseem Hussein”, podcast:  https://www.radio4.dk/program/tro-paa-det/?id=sharia-findes-i-danmark-med-fngselsimam-waseem-hussain_ep_18_10_20
-”Er det islamisk set tilladt at ryge?” fra islamaqa.dk
-Kassem, Moustapha og Akmal Sawfat: ”Islam og demokrati” fra Politiken, 8. februar 2008.
-Waseem Hussein: ”Khutbah i forbindelse med ramadan” (https://www.facebook.com/dicenter/videos/2318478121534918) og/eller ”Om Ludomani” (https://www.youtube.com/watch?v=LWfyui1arvA)
-”Tekst 25: Uden tørklæde er helvede nær” fra Jens Formans Islam og Muslimerne. Systime (2011), side 127-128.
-3 kampagnevideoer fra Kvinderne fra Hizb ut Tahrir Skandinaviens Facebookside.
-DRs “PerkerDansk – Religion” (7:8).
-Kastrup, Mads. ”Det er min pligt som muslim”, interview med Tarek Ziad Hussein fra Berlingske. 5. juli 2014: https://www.berlingske.dk/samfund/det-er-min-pligt-som-muslim.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kristendom

1. FORMÅL
Formålet med dette forløb er, at eleverne opnår viden om kristendommen i både dens formative, historiske og nutidige skikkelser. Eleverne skal sammen med et religionsfagligt begrebsapparat kunne anvende denne viden i arbejdet med tekster og andet materiale inden for emnet, og de skal selvstændigt kunne disponere dette arbejde i en fremlæggelse.

2. FAGLIGE FOKUSPUNKTER
- Generel introduktion - religionshistorie og -fænomenologi
- Kristendommens dogmer, ritualer, etik
- Lignelsen som genre
- Kristendom i DK

3. ARBEJDSFORMER
-Dialogbaseret undervisning
-Virtuel undervisning (nødundervisning)

4. MATERIALER
a) Baggrundsstof
•Poulsen, Allan. Religion – Kort og godt. ”Kristendom” og ”Jødedommen”. Columbus (2018), side 89-116 og side 63-67.
•Grundbogen til Religion C, side 60-62 om ”Katolsk og protestantisk kristendom”
•Podcast Religionshistorier, afsnit ” Martin Luther - Raseri og reformation”, https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martin-luther-raseri-og-reformation/id1207950589?i=1000381756246  

b) Primærmaterialer
1. Bibelen:
- 1Mos 1-3,24 (Skabelse og syndefald)
- 2Mos 19-20,21 (Åbenbaringen på Sinaj og De ti bud)
- Luk 10,25-37 (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner)
- Matt 5,17-24 og Matt 5,43-48 (Uddrag af Bjergprædikenen)
- Matt 22,34-40 (Det dobbelte kærlighedsbud)
- Romerbrevet 7,14-25 og 8,1-17 (Paulus om synd)

2. Andre tekster:
- ”Roald Bergmann: Fra dæmonuddriver til familiefar”, podcast: https://www.dr.dk/radio/p1/tal-til-mig-2/tal-til-mig-med-iben-maria-zeuthen-39
- Sölle, Dorthee: ”Syndefald, arbejde og kærlighed” fra Allan Poulsen og Jakob Schow-Madsens Kristendom i nutid. Gyldendal 2000, s. 25-26.
- Jensen, Merete Riis: ”Er Danmark et sekulariseret land?”,
- Vigilius, Manuel: ”Mig og Gud og Mig”. Ud og Se, oktober 2004.
- Luther, Martin: ”Om gode gerninger” fra Allan Poulsens Kristendommen – fra oldkirke til folkekirke. Det ny forlag (2020), side 202-203.
-Lindevang kirke: ”Nadver” fra Lindevang kirkes hjemmeside: https://www.lindevangkirke.dk/nadver.html
-Folkekirken hjemmeside om dåben

5. EVALUERING
Forløbet afsluttes med en ’prøveeksamen’, hvor eleverne ’trækker’ en paralleltekst og skal lave en indholds- og begrebsanalyse af den i et eksamenslignende setting.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer