Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Mette Møller Skovbjerg Munch
Hold 2020 re/w (3w re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religion
Titel B Hinduisme
Titel C Islam
Titel D Kristendom
Titel E Konversion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til religion

FORMÅL

at introducere fagets genstand for eleverne
at eleverne stifter bekendtskab med basale religionsfaglige begreber
at eleverne lærer at afkode en teksts synsvinkel (emic/etic)

FOKUSPUNKTER

særligt fokus på emic/etic og 'den anden verden', men også introduktion af elite/mainstream, maksimalisme/minimalisme

MATERIALE

Sørensen, Jørgen Podemann: 'Religionshistoriske grundbegreber'. I: Andreasen, Esben o.a. (red.): Religion og kultur . en grundbogen. Systime, 2011 (3. udgave)
Side 7-10 + 263-265 + 276-277

Interview med Reza Aslan:
https://www.youtube.com/watch?v=H7UU6FQoU_g

Rothstein, Mikael: ‘Anders And og Vorherre’ http://www.ateist.dk/content/193-Anders-And-og-Vorherre 25.07.2016

Fibiger, Marianne Qvortrup: ‘Hvornår er yoga rigtig yoga?’ Religion.dk, 30. september 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hinduisme

FORMÅL

Fomålet med forløbet er at give en generel introduktion til hinduismen. Eleverne skal kunne karakterisere, analysere og perspektivere materiale, der omhandler eller afspejler centrale elementer i hinduistisk tænkning og religiøs praksis. Eleverne skal beherske et basalt religionsfagligt og religionsfænomenologisk begrebsapparat. Desuden får eleverne indblik i, hvordan forestillingen om reinkarnation er til stede hos ikke-hinduer i Danmark.

FOKUSPUNKTER

Hinduismens historie: Fra vedareligion til hinduismer
Upanishade-tænkning: karma, samsara, reinkarnation, moksha, atman, brahman
Frelsesveje
Kastesystem
Puja

MATERIALE

Poulsen, Allan: Religion. Kort og godt. Columbus, 2018.
Side 147-158

Andreasen, Esben o.a. (red.): Mennesket og magterne. En tekstsamling til religion. Gyldendal, 1992.
Tekst 2 (Purusha), tekst 6 (Atman), tekst 7 (Samsara), tekst 8 (Karma), tekst 11 (Bhagavadgita)

Nilsson, Kirsten: ‘Hver syvende tror på reinkarnation’.
I: Politiken. 11.09.2009.

Kasteløs - og hva' så? (videoklip)
https://www.youtube.com/watch?v=mNxCcqf0vdc (20.11.2020)

Gads Religionsleksikon: Krishna
https://www.religion.dk/leksikon/krishna (19.11.2020)

Puja (videoklip)
https://www.youtube.com/watch?v=ARaNRTJPnpg

'Hinduistisk bøn derhjemme' (videoklip)
dr.dk/gymnasium

Himlen over Danmark: En sang fro Krishna (Danmarks Radio)

'5 skarpe om hinduismen' (Danmarks Radio)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam

FORMÅL

Formålet med forløbet er at give eleverne en generel introduktion til islam. Eleverne skal kunne redegøre for væsentlige forestillinger og religiøse praksisser. Eleverne skal kunne karakterisere, analysere og perspektivere såvel klassiske som repræsentative tekster og andet materiale. Videre er det hensigten, at eleverne får blik for mangfoldigheden inden for islam, her særligt med fokus på forholdet mellem islam og samfund/politik, navnligt i Danmark.

FOKUSPUNKTER

Dogmer og helligskrifter - trosartikler, Koranen og hadith
Ritualer - de fem søjler og hajj som overgangsritual
Sharia, fiqh og fatwa
Islam i Danmark

MATERIALE

Jens Steffensen: ‘Findes religionerne?’ I: Islamdebat - om terrorisme, blasfemi og ytringsfrihed. Systime, 2008, side 20-23

Jakob Skovgaard-Petersen: Moderne islam. Gyldendal, ....
kapitel 2-6

Wulff, Ellen (oversættelse): Koranen. Forlaget Vandkunsten, 2006.
Sura 112 + 21,107-109 + 3,3-4 + 30,14-16 + 76,30 + 8,9 + 2,185-187

Tønnsen, Aminah: ‘Den første trosartikel: Troen på Gud’, 1993.
http://www.islamstudie.dk/islam_trosartikler.gud.htm 27.07.2015

‘Troen’. Gads religionshistoriske tekster. G.E.C. Gads Forlag, 1984. Side 415f

‘Profetens natterejse og himmelfærd’. Lindhardt, Svend o.a.: Kuplen, muren, graven. Gyldendal, 2002. Side 114-115

Mehdi, Shadid: ‘Hvad er myten bag fasten i Ramadhān?’ islamqa.dk, 13.08.2011
http://islamqa.dk/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=736&Itemid=1 01.09.2015

‘Må man være iført Nike-mærket tøj, når Nike egentlig er navnet på en græsk gudinde?’ islamqa.dk, 11. august 2012
http://www.islamqa.dk/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1137&Itemid=1 14. februar 2015

Kassem, Moustapha og Safwat, Akmal (2008): Islam og demokrati. Vi tror på en sekulær islam – på en adskillelse af religion fra staten. I: Politiken. 8. februar 2008. (uddrag)
http://politiken.dk/debat/ECE469035/islam-og-demokrati/ (19.02.2014)

Hizb ut-Tahrir: ‘Vælg Islam - kære muslimer - og stig ikke om bord på demokratiets synkende skude’. Fra Hizb ut-Tahrirs hjemmeside, 1. juni 2015.
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=673&caller=http://hizb-ut-tahrir.dk/category.php?searchword=sharia&startrow=7 31.05.2016

BBC: ‘Hajj - pilgrimsrejse til Mekka’

Religionsnørden: islam
https://www.youtube.com/watch?v=yo9_9Cg8XJA

“PerkerDansk – Religion” (7:8). DR

ANDET

Inkursion: Eleverne har deltaget i 'Religionernes dag', som har været et todelt arrangement: Først har de hørt et oplæg (virtuelt) v. Mikael Rothstein om religion i det senmoderne samfund. Dernæst har de deltaget i workshops med repræsentanter fra forskellige religioner. I efterbehandlingen har fokus ligget på gudsopfattelse, rituel praksis samt sociologiske grundbegreber (maksimalist - minimalist).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kristendom

Materiale:

Madsen, Lene og Reimick, Sofie: Kristendom. I: Grundbogen til Religion C. Systime, 2012.
Side 52-56 + 60-62 + 82-83 + 86-88 - dog er det kun primærteksterne 23-26 der er læst

Metallica: Until It Sleeps (fokus på musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=eRV9uPr4Dz4)

Fra Bibelen:
1Mos 1 - 3,24 (Skabelse og syndefald) - 2Mos 19 - 20,21 (Åbenbaringen på Sinaj og De ti bud) - Luk 10,25-37 (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner) - Matt 26, 17-29 (Nadveren)* - Matt 5,17-24 - Matt 5,43-48 (uddrag af Bjergprædikenen) - Matt 22,34-40 (Det dobbelte kærlighedsbud)

*Tekststykket er kun læst af nogle af eleverne

>> Selvvalgt materiale om enten dåb eller nadver. Analyse af selvvalgte kilder, heraf minimum én kilde med indefra perspektiv - fokus på dåb/nadver som ritual/overgangsritual <<

Jensen, Merete Riis: ‘Er Danmark et sekulariseret land?’
http://www.dlm.dk/tema/t70/samtidsanalyse/er-danmark-et-sekulariseret-land/ 29.10.2014

Luther, Martin: ”Om gode gerninger” fra Allan Poulsens Kristendommen – fra oldkirke til folkekirke. Det ny forlag (2020), side 202-203.

Podcast om Martin Luther og Reformationen: https://www.luther2017.dk/om-reformationen/podcast (afsnit 1)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Konversion

FORMÅL

Eleverne skal beherske et meget basalt begrebsapparat vedrørende konversion og de skal kunne anvende dette i en analyse og perspektivering af relevant materiale.

FOKUSPUNKTER

Konversionsformer
Konversionsmodel: Lewis Rambo
Omvendelse til hinduisme, islam og kristendom

MATERIALE

Lykke-Kjeldsen, Carsten o.a.: ‘Konversion’. I: Begrebsnøglen til religion. Systime, 2019.

Schnabel, Laura: Hare Krishna er min nye familie. Kristeligt Dagblad, 2009.

Alaei, Asal: ‘Kære fætter. Derfor blev jeg kristen’. I: religion.dk, 29.08.2014
https://www.religion.dk/synspunkt/2014-08-29/k%C3%A6re-f%C3%A6tter-derfor-blev-jeg-kristen 14.03.2019

Fetteh, Saliha Marie: ‘Kære hr. og fru Danmark. Derfor blev jeg muslim’. I: religion.dk. 14.07.2014
https://www.religion.dk/2014-07-08/k%C3%A6re-hr-og-fru-danmark-derfor-blev-jeg-muslim 14.03.2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer