Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Mette Møller Skovbjerg Munch
Hold 2020 re/x (3x re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religion
Titel B Hinduisme
Titel C Islam
Titel D Kristendom
Titel E Konversion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til religion

FORMÅL

at introducere fagets genstand for eleverne
at eleverne stifter bekendtskab med basale religionsfaglige begreber
at eleverne lærer at afkode en teksts synsvinkel (emic/etic)

FOKUSPUNKTER

særligt fokus på emic/etic og 'den anden verden', men også introduktion af elite/mainstream, maksimalisme/minimalisme

MATERIALE

Sørensen, Jørgen Podemann: 'Religionshistoriske grundbegreber'. I: Andreasen, Esben o.a. (red.): Religion og kultur . en grundbogen. Systime, 2011 (3. udgave)
Side 7-10 + 263-265 + 276-277

Interview med Reza Aslan:
https://www.youtube.com/watch?v=H7UU6FQoU_g

Rothstein, Mikael: ‘Anders And og Vorherre’ http://www.ateist.dk/content/193-Anders-And-og-Vorherre 25.07.2016

Fibiger, Marianne Qvortrup: ‘Hvornår er yoga rigtig yoga?’ Religion.dk, 30. september 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hinduisme

FORMÅL

Fomålet med forløbet er at give en generel introduktion til hinduismen. Eleverne skal kunne karakterisere, analysere og perspektivere materiale, der omhandler eller afspejler centrale elementer i hinduistisk tænkning og religiøs praksis. Eleverne skal beherske et basalt religionsfagligt og religionsfænomenologisk begrebsapparat. Desuden får eleverne indblik i, hvordan forestillingen om reinkarnation er til stede hos ikke-hinduer i Danmark.

FOKUSPUNKTER

Hinduismens historie: Fra vedareligion til hinduismer
Upanishade-tænkning: karma, samsara, reinkarnation, moksha, atman, brahman
Frelsesveje
Kastesystem
Puja og pilgrimsfærd

MATERIALE

Poulsen, Allan: Religion. Kort og godt. Columbus, 2018.
Side 147-158

Andreasen, Esben o.a. (red.): Mennesket og magterne. En tekstsamling til religion. Gyldendal, 1992.
Tekst 2 (Purusha), tekst 6 (Atman), tekst 7 (Samsara), tekst 8 (Karma), tekst 11 (Bhagavadgita)

Kasteløs - og hva' så? (videoklip)
https://www.youtube.com/watch?v=mNxCcqf0vdc (20.11.2020)

Kapitel 7: "Tilbedelsen af guderne", side 56-60 og tekst 16: "Puja for gudinden" side 147-148 begge fra Allan Poulsens "Hinduismen". Systime, 2015.

'5 skarpe om hinduismen' (Danmarks Radio)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam

FORMÅL:
Formålet med forløbet er at give eleverne en generel introduktion til islam. Eleverne skal kunne redegøre for væsentlige sider af islam, herunder formative og nutidige skikkelser. Eleverne skal kunne karakterisere, analysere og perspektivere såvel klassiske som repræsentative tekster. Videre er det hensigten, at eleverne får blik for mangfoldigheden inden for islam, her med fokus på udøvelsen af centrale ritualer samt forholdet mellem islam og samfund/politik, særligt i Danmark.

FOKUSPUNKTER:
- Generel introduktion - religionshistorie og -fænomenologi
- Hajj som overgangsritual
- Sharia og fatwalæsning
- Islam i Danmark, måder at være muslim på/islams ansigter

MATERIALE:
a) Baggrund
• Poulsen, Allan. Religion – Kort og godt. ”Islam”. Columbus (2018), side 121-145.
• Thorgaard, Jakob og Mads Boel Bendix. ”Hvem var Profeten Muhammed?” fra Religion.dk
• Østergaard, Kate. Danske Verdensreligioner – Islam. ”Renselse” og ”Bøn”. Gyldendal (2006), side 142-151.
• Motzfeldt, Dorte Thelander. Religion: Teori – fænomenologi – metode. ”Overgangsritualer”. Systime (2017), p143.
• Motzfeldt, Dorte Thelander et.al. Grundbogen til Religion C. ”5. søjle Valfart – hadj”. Systime (2012), side 101-102.
• Steffensen, Jens M. Islam – fra beduinkult til verdensreligion. ”Sharia”. Systime (2009), side 34-36.
• Jacobsen, Preben Brock. Islam i medierne. ”Islams ansigter. Kategorier inden for islam”. Systime (2020), side 35-49.

b) Primærmaterialer
1. Koranen:
- Om Allah: Sura 1,1-7; Sura 3,73; Sura 2,255; Sura 57,4; Sura 5,72-76; Sura 112,1-4
- De seks trosartikler: Sura 1,1-7; Sura 96,1-5; Sura 112,1-4; Sura 16,93
- Om ritualer og hajj: Sura 22,67-68; Sura 22,26-29; Sura 3,96-97

2. Hadith:
- ”Ibn Ishaq beretter om Muhammeds natterejse” fra Jens Forman, Muslimernes religion, side 67-67.
- “Troens hovedpunkter” fra Mennesket og magterne: en tekstsamling til religion. Gyldendal (1992), side 100.

3. Andre tekster:
- ”Er det islamisk set tilladt at ryge?” fra islamaqa.dk
- Kassem, Moustapha og Akmal Sawfat: ”Islam og demokrati” fra Politiken, 8. februar 2008.
- Søndergaard, Britta: ”Imam: Voldgift bør klare muslimske skilsmisser” fra Kristeligt Dagblad, 6. oktober 2011.
- ”Tekst 25: Uden tørklæde er helvede nær” fra Jens Formans Islam og Muslimerne. Systime (2011), side 127-128.
- Vice: “We Snuck a Camera into Mecca to Film Hajj: The World's Largest Pilgrimage”, YouTube-video.  
- “10A Alle muslimer er islamister” fra Islam i medierne. Systime (2020), side 147-148.
- DRs “PerkerDansk – Religion” (7:8).
- Romme-Mølby, Malene. ”I gymnasiet med Allah”, et interview med Samoon Ghazi. Gymnasieskolen, 22. april 2015.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kristendom

Materiale:

Madsen, Lene og Reimick, Sofie: Kristendom. I: Grundbogen til Religion C. Systime, 2012.
Side 52-56 + 60-62 + 82-83 + 86-88 - dog er det kun primærteksterne 23-26 der er læst

Metallica: Until It Sleeps (fokus på musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=eRV9uPr4Dz4)

Fra Bibelen:
1Mos 1 - 3,24 (Skabelse og syndefald) - 2Mos 19 - 20,21 (Åbenbaringen på Sinaj og De ti bud) - Luk 10,25-37 (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner) - Matt 26, 17-29 (Nadveren)* - Matt 5,17-24 - Matt 5,43-48 (uddrag af Bjergprædikenen) - Matt 22,34-40 (Det dobbelte kærlighedsbud)

*Tekststykket er kun læst af nogle af eleverne

>> Selvvalgt materiale om enten dåb eller nadver. Analyse af selvvalgte kilder, heraf minimum én kilde med indefra perspektiv - fokus på dåb/nadver som ritual/overgangsritual <<

Jensen, Merete Riis: ‘Er Danmark et sekulariseret land?’
http://www.dlm.dk/tema/t70/samtidsanalyse/er-danmark-et-sekulariseret-land/ 29.10.2014

Luther, Martin: ”Om gode gerninger” fra Allan Poulsens Kristendommen – fra oldkirke til folkekirke. Det ny forlag (2020), side 202-203.

Podcast om Martin Luther og Reformationen: https://www.luther2017.dk/om-reformationen/podcast (afsnit 1)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Konversion

FORMÅL

Eleverne skal beherske et meget basalt begrebsapparat vedrørende konversion og de skal kunne anvende dette i en analyse og perspektivering af relevant materiale.

FOKUSPUNKTER

Konversionsformer
Konversionsmodel: Lewis Rambo
Omvendelse til hinduisme, islam og kristendom

MATERIALE

Lykke-Kjeldsen, Carsten o.a.: ‘Konversion’. I: Begrebsnøglen til religion. Systime, 2019.

Schnabel, Laura: Hare Krishna er min nye familie. Kristeligt Dagblad, 2009.

Alaei, Asal: ‘Kære fætter. Derfor blev jeg kristen’. I: religion.dk, 29.08.2014
https://www.religion.dk/synspunkt/2014-08-29/k%C3%A6re-f%C3%A6tter-derfor-blev-jeg-kristen 14.03.2019

Fetteh, Saliha Marie: ‘Kære hr. og fru Danmark. Derfor blev jeg muslim’. I: religion.dk. 14.07.2014
https://www.religion.dk/2014-07-08/k%C3%A6re-hr-og-fru-danmark-derfor-blev-jeg-muslim 14.03.2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer