Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Lars Peter Mortensen
Hold 2020 re/z (3z re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Buddhisme
Titel B Religion i det senmoderne samfund
Titel C Islam
Titel D Kristendom

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Buddhisme

Fokuspunkt:

Udover en generel indføring i Buddhisme, hvor der blev lagt særlig vægt på den nirvansiske buddhisme, blev der gjort meget ud af den buddhistiske menneske forståelse sat i relation den vestlige. I forlængelse heraf blev der spot fokus det moderne vestlige menneskes brug af buddhisme som redskab til opnåelse af en mere tilfredsstillende eksistens.

Baggrundslæsning

Højholt, Lene: Buddhismens grundliggende tankestof, , s. 9-36
Nielsen, Anders: Buddhisme - introduktion og kilder, s. 48-56 + 62-63

Kilder:

Bruun, Jens mfl: "Karma" i Buddhismen, Gyldendal 1982, s. 41-42
Bruun, Jens mfl: "Ingen Sjæl" i Buddhismen, Gyldendal 1982, s. 42-44

Film:

Herzog: "livshjulet"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Religion i det senmoderne samfund

Forløbet gav en generel indføring i religionernes position i det senmoderne samfund, hvor religionerne har en tendens til at blive brugt som en vare af det refleksive menneske. Forløbet tog udgangspunkt i Giddens teori. Klassen deltog i en temadag på skolen om emnet. Efter et oplæg af Michael Rothstein, deltog eleverne i en række workshops afholdt af troende indenfor flere forskellige religioner:

Baggrundslæsning:

Birgit Andersen, Anna Christoffersen, Helle Bertelsen, Vinni Bøgelund, Rene Dybdal: Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime 2009,  side 7-15 og 121-133
Rambos 7 trin i forbindelse med konvertering, https://sites.google.com/a/aurehoej-gym.dk/religion/religion-b/konversion

Kilder:

Birgit Andersen, Anna Christoffersen, Helle Bertelsen, Vinni Bøgelund, Rene Dybdal: Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime 2009,  side 133-135
Fred med Islam - af Sonja Sabinsky, Midtjyllands Avis 24.11.2001
Konvertitter er vor tids ungdomsoprørere - af Kristina Z. Ekelund og Hans Davidsen-Nielsen, Politiken 15.08.2005
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam

Fokuspunkter:
Generel indføring i Islam
At være ung muslim i Danmark

Materiale:

Baggrundslæsning:

Andreasen, Esben m.fl: Mennesket og Magterne en tekstsamling til religion, Gyldendal 1992, side 88 - 105
Video: Abrahams Hus 1-3


Tekster:

Sura 1
Sura 2, 177-187
Sura 4, 157-166 + 172
Sura 24, 31-32
Sura 26, 192-197
Sura 45, 24-38

Det er langt lettere at være muslimsk kvinde end muslimsk mand - Berlingske | 14.03.2015 | Side 6 | 1011 ord | Artikel-id: e4e902f7 |  Original artikel
Yahya Hassan: JETLAGFORMØRKELSE
At leve som muslim i Danmark, Kitir, Deniz: Klassisk & Moderne Islam, Systime 2010, s. 196-198
Frustrerede unge finder fællesskab i kriminalitet, https://www.b.dk/nationalt/frustrerede-unge-finder-faellesskab-i-kriminalitet
Regeringen klar med burkaforbud, https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-klar-med-burkaforbud
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kristendom

Fokuspunkter i undervisningen:

En generel indføring i kristendommen
Forholdet mellem den danske stat og den danske folkekirke

Forløbet blev noget forkortet pga Covid-19

Materiale:

1. Mos. 1-3
Markus 1,1-3,6

Afskaf Folketingets åbningsgudstjeneste. http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/ECE1769373/afskaf-folketingets-aabningsgudstjeneste/
Det mener partierne om folkekirkens fremtid. http://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/det-mener-partierne-om-folkekirkens-fremtid
Dorothee Solle: Syndefald, arbejde og kærlighed - Allan Poulsen og Jacob Schow-Madsen: Kristendom i Nutid, Munksgaard 1996, s.25-27.
Overblik: Kirke og stat - et forhold i opbrud? http://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/overblik-kirke-og-stat-et-forhold-i-opbrud?_ga=1.6396018.1197544769.1464596674
Statskirker er immunforsvar over for fanatisme. https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e5a777dd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Diskutere
  • Selvrefleksion
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
  • Personlige
  • Selvtillid
  • Sociale
  • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer