Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Eva Kiberg
Hold 2020 ol/x (3x ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Græsk mytologi
Titel B Demokrati - den bedste styreform?
Titel C Antikkens superhelte
Titel D Skulptur - den ideelle krop
Titel E Antigone - ret og magt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Græsk mytologi

Introduktion til græsk mytologi:
I dette lille forløb er eleverne blevet introduceret til den græske myte og dens hensigt og virkning. Vi har læst antikke mytiske fortællinger, som vi har analyseret for at forstå den antikkens verdens tankesæt.
Derudover har eleverne i grupper fundet litteratur og lavet fremlæggelser om de olympiske guder.

Introduktion til Ovid fra Paidaia s. 37 - 38

Kernetekster:
Ovids metamorfoser overs. af Otto Steen Due:
- Ekko og Narcissus
- Pyramus og Thisbe
- Pygmalion
- Daedalus og Icarus
- Midas

Perspektiv:
Pretty Pictures af Klaus Rifbjerg
Herudover har vi arbejdet med perspektivkunst med fokus på Dafne fra bogen Paidaia s. 38:
- Giovanni Battista Tiepolo/ 1755 ca.
-Antonio del Pollaiolo/ 1470 ca.
- Ubekendt - mosaik/ ca. 2 århunderede
- Gian Lorenzo Bernini/ 1622 - 25
- Kate McDowell/ 2007
og Auguste Rodins figur: Sirener

Baggrundstekster:
B. Andreasen og J.R. Poulsen: Paideia: s. 30 (Hvad er en myte?)
grundigt arbejde med de olympiske guder fra diverse hjemmesider

(Ca. 30 sider sammenlagt)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Demokrati - den bedste styreform?

Indhold og formål:
Formålet med forløbet er at undersøge de fem forfatteres, Herodot, Platon, Thukydid, Polybios og Ciceros, holdning til den bedste forfatning og stat. Vi skal lære om antikkens forskellige styreformer med fokus på begreberne monarki, aristokrati, oligarki, demokrati, tyranni og ochlokrati og perspektivere til nutidens demokrati. På baggrund af de antikke forfatteres tekster skal vi diskutere nutidige problemstillinger og nuancere og efterprøve den generelle holdning om, at demokrati er det eneste rigtige.

Kernetekster:
Herodot: Forfatningsdebatten mellem de tre persiske stormænd, bog 3, kap. 79-83. Fra Hansen: Kilder til demokratiet i Athen.
Thukydid: Perikles' gravtale, bog 2, kap. 35-46 (overs. af H. Friis Johansen)
Platon: Staten, 7. bog, 514a-520c, “Hulebilledet”. Fra Mejer og Tortzen: Kend dig selv.
Platon: Staten, 8. bog, 557a-565d, uddrag om demokratiet. Fra Harbsmeier m.fl.: Platon i udvalg I.
Polybios: Romersk historie, bog 6, kap. 6-9, “Om styreformernes kredsløb og Roms forfatning”. Overs. af Forchhammer.
Cicero: Om den romerske statsforfatning, Resp. 1,36; 2.2-3. Fra Blatt: Ciceros filosofiske tekster.

Sekundærlitteratur:
Koldbye: Danmark er ikke et folkestyre. Videnskab.dk
Petersen: Hvorfor har vi ikke direkte demokrati som i Oldtidens Athen? Videnskab.dk.

Baggrundslitteratur:
Baggrund om Herodot: http://oldportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Historieskrivning_Herodot.aspx
Yde m.fl.: Livet i det klassiske Athen, kap. 4. Systime 1990.
Dokumentarudsendelse fortalt af Bettany Hughes: Sandheden om Athens demokrati, del 1 og 2

Perspektiv
”Torfing og Sørensen: Sådan kvæler vi populisme og får nyt liv i demokratiet” Blogindlæg, RUC, 27.06.19, denoffentlige.dk [hentet 10.10.19]
”Flygtninge, populister og stærke mænd udfordrer demokratiet” Jyllands-Posten, Sektion 4 (Indblik, Weekend) 28. juli 2019
”Folketingsvalget er en falsk udgave af demokrati, og vi gør bedst i ikke at stemme” 2. juni 2019, Politiken, sektion 2
”Vi trænger til et demokratisk los i røven Silas F. Harrebye, forfatter og lektor. Politiken, Debat, 6. oktober 2019
”Demokratiet er ikke ved at dø. Men det burde det måske, så vi kunne få noget bedre. 24. september 2019, Information
”Sådan dør demokratier ikke” 24.september 2019, Weekendavisen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Antikkens superhelte

I dette forløb har eleverne stiftet bekendtskab med Epos-genren, hvor vi har læst passager fra Iliaden intensivt med henblik på en forståelse af den antikke verden og dens idealer. Elever er i stand til at foretage en fyldestgørende analyse af det homeriske univers.

Introduktion til Epos fra Paidaia side 11, 13, 16 - 19, 23 - 29, 31 og 33

Kernestof:
Iliade:
- 1. sang vers 1 - 427
- 6. sang vers 251 - 529
- 20. sang vers 1 - 66 og 353 - 503
Aeneiden 2. sang vers 1 - 369 og 589 - 804

Uddragg fra filen Troja -  ca I alt 1, 5 time -  med efterfølgende samtale

Perspektivtekster:
Hvad er en helt af Thomas Rathsack - https://thomasrathsack.dk/hvad-er-en-helt/ 8. jan. 2020
Vor tid er fattig på moralske helte af Salman Rushdie (10. maj 2015, Information)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Skulptur - den ideelle krop

Formålet med skulpturprojektet er, at I opnår kompetence til at kunne beskrive, analysere og fortolke græske og romerske skulpturer i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere kultur.

Fokus på følgende perioder og skulpturer:
- Arkaisk periode: Dioskurerne (to koroi fra Delfi), Peploskoren
- Tidlig klassisk periode: Kritiosdrengen, Tyrandræberne Harmodios og Aristogeiton
- Højklassisk periode: Spydbæreren (Doryphoros), Karyatide fra Erechteion
- Senklassisk periode: Skraberen, Hermes Dionysosbarnet, Afrodite fra Knidos, Demeter
- Hellenistisk periode: Kelter, der dræber sig selv og sin hustru, Fuld gammel kone med vindunk, Laokoongruppen, En sovende satyr
- Romersk: Portrætskulptur af Kejser Augustus, Prima Porta, Augustus som Pontifex Maximus , Romersk portræt af kejser Vespasian

Perspektiverende perioder og skulpturer:
- Renæssancen: Michelangelo: David
- Barokken: Bernini: David
- Nyklassicismen: Thorvaldsen: Jason
- Moderne tid: Lemmerz: Adam Kadmon

Forløbet har været projektorienteret med arbejde i grupper, elevfremlæggelser, matrixgruppearbejde over den perspektiverende del. (Forløbet blev afbrudt af lockdown og genoptaget i slutningen af skoleåret)

Anvendte materialer
Oldportalen (inddelt efter perioder og kunsttype)
Kompendium bestående af Susan Wordford: Introduktion til Græsk og Romersk Kunst, Fich m.fl: Græsk kunst

Hjemmesider
Ribe Katedralskoles klassikerside
Oldtidskundskab.dk - http://oldtidskundskab.dk/oldkunst/oldskulpturanalyse.html
Den store danske på nettet
Perseus (klassikerside, engelsk)
Museumssider, f.eks. British Museum, Louvre, Akropolismuséet etc.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Antigone - ret og magt

Eleverne har arbejdet med nærlæsning (analyse og fortolkning) af Antigone med fokus på bl.a. forholdet mellem ret og magt. I forløbet har eleverne stiftet bekendtskab med en række begrebs- og modsætningspar, som. er blevet grundigt gennearbejdet i timerne. Karakteristik af personerne i stykket og deres værdisæt er nøje gennemarbejdet.

Eleverne har opnået forståelse fra dramagenren, dens opbygning, set-up og Aristoteles' dramateori.
Dramaet er forsøgt sat ind i en kulturel forståelsesramme.

Materiale:
Aristoteles' dramateori s. 115 og 116 i Paidaia
Grundig indføring i dramaets verden (udleveret Powerpoint til eleverne - oplysninger bygger på Drama-delen i Paidaia)

Kernetekster:
Sofokles: Antigone (overs. Af Otto Foss)

Perspektivtekster:
Tekster med fokus på civilulydighed:
- Mathilde Graversen: ”Syv rektorer bakker op om gymnasium, hvor udviste somaliske børn undervises”, Berlingske   Tidende, 23.01.2019
-Helene Olesen: ”At elske sin næste”, Fagbladet 3F, 19.05.2000
- Malene Grøndal: ”Forsker: Bryd loven for flygtningens skyld”, Information, 09.03.2011
Chr. Richardt (1867): ”Altid frejdig, når du går”
- Svend Brinkmann: "Der er sket en ombytning af kulturen og naturen. Det er en intellektuel tragedie" Politiken 10. september 2018
- "Altid frejdig, når du går" https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/784
og klip fra filmen "Hvidstensgruppen" https://www.youtube.com/watch?v=n8jcj3Ct_-c


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer