Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sebastian Gulmann
Hold 2020 ol/y (3y ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Rejse og identitet
Titel B Eros og agape
Titel C Virkelighedens helte
Titel D Antikkens arkitektur og dens efterliv
Titel E Om det gode liv

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Rejse og identitet

Forløbsbeskrivelse

I dette forløb skal I arbejde med rejsen som årsag til personlig udvikling sådan som det bliver beskrevet i litteraturen og det virkelige liv. Med udgangspunkt i uddrag fra Homers Odyssé og et videre kig fremover på romantikken og moderne tids dannelsesrejser, skal I undersøge personudviklingen i teksternes centrale karakterer og blive klogere på hvorfor rejsen som tema fra tidligste færd fremstår så central i den vestlige litteratur som film.       

Kernetekster:

Otto Sten Due (overs.): Homers Odyssé
Horats' oder: Glæd dig ved dagen i dag; Lev nu, - og tænk ej på i morgen!

Perspektiverende materiale:

Andreasen, Brian/Refslund Poulsen, Jens: Paideia. Systime 2012.
Daniel Defoe: Robinson Crusoe (bearbejdet af Joachim Heinrich Campe)
Johnny Thiedecke: Videre sejled vi nu. Pantheon 2010  
Oldportalen (Gyldendal)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Eros og agape

Eleverne skal igennem intensive og ekstensive læsninger af relevante antikke og efterantikke tekster komme i berøring med to forskelligartede kærlighedsbegreber, eros og agape. Med udgangspunkt i Platons "Symposion" vil vi trænge bag om facaden på den græske kærlighedsforståelse med fokus på friktionen mellem en sanselig og en åndelig eros. Dernæst vil vi med nedslag i bl.a. Paulus og Kierkegaard sammenligne den antikke og individ-centrerede forståelsesramme med det altruistiske præg der præger særligt det kristne kærlighedsbegreb.

Primærlitteratur:

Per Krarup (overs.): Platons Symposion. Gyldendal (1974)

Sekundærlitteratur:

Paulus: Brev til romerne. Det danske bibelselskab (1996), kap. 12-14.

Søren Kierkegaard: Kjerlighedens Gjerninger. Samlede Værker. Drachmann, Heiberg, Lange (1978) - "Du skal elske"

Pave Benedikt XVI: Deus caritas est. Ansgarstiftelsen (2006) - "Kærlighedens enhed i skabelse og frelserhistorie"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Virkelighedens helte

I dette forløb vil der være særlig fokus på helten som kulturelt fænomen. Vi skal først se på heltene som de portrætteres hos historikeren Herodot - og dernæst på helte dem som vi netop nu finder omkring os og som tildeles dette navn.

Ved at undersøge heltebegrebet på tværs af tid vil det blive tydeliggjort i hvilket omfang de antikke og det nutidige heltesyn falder sammen og skiller sig ud fra hinanden.

Primærlitteratur:

Hastrup & Hjortsø: Herodot i udvalg. Gyldendal (1970).

Sekundært stof:

Herman Hansen, Mogens: KIlder til det Athenske demokrati "Perikles' gravtale, kap. 36-41". Nyt nordisk forlag 2017

Snyder, Jack: 300. Warner Bros. 2007
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Antikkens arkitektur og dens efterliv

I dette forløb skal der arbejdes med at kunne beskrive, analysere og kontekstualisere klassisk græsk arkitektur. Der skal desuden inddrages perspektivering til efterantikke monumenter.

Primærlitteratur:

En række præsentationer udarbejdet af eleverne, samt skriftlige synopser. Se i mappen "Antikkens arkitektur og dens efterliv":

Materiale:

1) Ionisk stil & klassicisme:

Monumenter:

Græsk: Niketemplet og Erechteion

Perspektivering: Klassicisme: Christiansborg slotskirke, Domhuset


2) Minoisk/mykensk stil, historicisme:

Græsk: Knossos, Mykeneborgen

Historicisme: Statens museum for kunst

3) Korinthisk stil, Basilika:

Græsk/romersk: Olympieum, Pantheon

Basilika: St. Peterskirken, San Miniato al monte


4) Ionisk stil, Triumfbuer:

Græsk: Epicuriustemplet, Athena i Priene

Triumfbuer: Konstantinbuen, Arc de triomphe


5) Dorisk stil, Klassicisme:

Græsk: Hefaistostemplet, Aphaia

Vor frue kirke, Øregård Gymnasium


Sekundærlitteratur:

John Thiedecke: "Antikkens arkitektur og dens efterliv". Pantheon (2007).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Om det gode liv

I dette forløb skal det omhandle nogle af de centrale antikke filosofiers syn på hvad der udgør "det gode liv". Med særlig fokus på Platon og de hellenistiske skoler vil vi undersøge hvordan disse filosoffers ideer spiller ind på senere tiders tænkning - og om vi kan bruge de vises råd til noget i dag.

Primærlitteratur:

Niels Skovgaard: "Det gode liv". Systime (2002)  

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde