Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Niels Ellekær Hansen
Hold 2020 bi/y (2y bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Liv, evolution og celler
Titel B Fysiologi
Titel C Genetik og bioteknologi
Titel D Søen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Liv, evolution og celler

Pro- og eukaryote celler
Organeller
Membrantransport
Evolutionsmekanismer
Livets opståen på jorden - endosymbiontteorien

Øvelser:
Osmose i kartoffelceller - Journal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fysiologi

Hjerte-lungesystemet
Kost og fordøjelsessystemet.
Kort om alkohols påvirkning af nervesystemet
Sexologi

Øvelser
Åndedrætssystemet - vitalkapacitet og åndingsfrekvens/dybde - journal
Undersøgelse af hæmatokritværdi - journal
Undersøgelse af alkohols påvirkning af motorikken
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Søen

Økologi-forløb, herunder:
Økosystemer, biotiske/abiotisk faktorer, Energistrømme, Minimumsloven. Produktion, kulstofskredsløbet, fotosyntese.
Søen som økosystem, den gode og den onde cirkel, forurening af søen

Øvelse:
Makroindextal for søen i Øregårdsparken - Videorapport.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer