Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Charlotte la Cour Lundqvist
Hold 2020 ke/z (2z ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundstoffer og atomets opbygning
Titel B Ioner og ionforbindelser
Titel C Kemiske mængdeberegninger
Titel D blandinger og stofmængdekoncentration
Titel E Syrer og baser
Titel F kovalent binding
Titel G Giftmord
Titel H Organisk kemi
Titel I redoxreaktioner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundstoffer og atomets opbygning

Basiskemi C bruges som grundbog
Vi ser på atomets opybgning og grundstoffernes periodesystem.


I alt læses 22 sider


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Ioner og ionforbindelser

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi ser på dannelse af ioner, opbygningen af ionforbindelser og fældningsreaktioner
I forbindelse med næste forløb laves et forsøg med ionforbindelses egenskaber

Træning af navngivning med www.keminavn.dk


Forsøg:
Identifikation af salt (Der udleveres 4 ukendte opløsninger, og ud fra en række fældningsreaktioner skal stofferne identificeres.

I alt læses 20 sider i dette forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel C Kemiske mængdeberegninger

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi gennemgår masseprocent, volumenprocent, stofmængdebegrebet og idealgasligningen.

Øvelser:

Opvamning af natriumhydrogencarbonat
Reaktionen mellem magnesium og saltsyre

I alt læses 22 sider i dette forløb
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ophedning af natriumhydrogencarbonat 25-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel D blandinger og stofmængdekoncentration

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi ser på masseprocent og stofmængdekoncentration
Vi ser på aktuel og formel koncentration
Vi ser på titreringsanalyser

Forsøg:
Hjemmeforsøg: Find homogene og heterogene blandinger
Reaktionen mellem iod og thiosulfat

I alt læses 14 sider i dette forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E Syrer og baser

Basiskemi C anvendes som grundbog

Vi gennemgår forskellen på stærke og svage syrer og baser.
Vi ser på korresponderende syre/basepar

Vi ser på pH-begrebet

Øvelser:
pH i vandige opløsninger af ioner
Titrering af husholdningseddike
Hjemmeforsøg: Æg i eddike. pH-indikator af rødkål

Antal sider:
20 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bestemmelse af eddikesyre i husholdningseddike 08-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F kovalent binding

VI arbejder med opbygningen af molekyler og ser på den rumlige opbygning af molekyler.

Vi arbejder med elektronprikformler

Forsøg:
Vandopløselighed; Vi arbejder med en række polære og upolære stoffer (lavet som hjemmeforsøg med olie, vand og div. krydderier)

Læst antal sider. 10
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel G Giftmord

Tema: Giftmord.

Vi arbejder med giftmord som tema.

Eleverne introduceres for LD50, og vi taler om forskellige giftstoffer. Vi taler især om Novichok

Eleverne læser en række avisartikler om giftstoffer.

Eleverne ser BBC serie (dramatiseret dokumentar) om Giftangrebet i Salisbury.
https://www.dr.dk/drtv/episode/giftangrebet-i-salisbury_194946


Eleverne udarbejder som afslutning på forløbet en gruppeopgave, hvor de skal gennemgå opbygningen af en række giftstoffer. De skal vælge et stof, som de skal uddybe i forhold til, hvordan det vil kunne anvendes til at dræbe en person på 70 kg.
Desuden skal eleverne løse en kemisk mængdeberegningsopgave. De skal selv vælge en ud af tre mulige opgaver.

Læst antal sider 30
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Organisk kemi

Vi starter med at se på begrebet empirisk formel (egne noter)
Dernæst fortsætter vi med at se på de "rene" carbonhydrider.

Basiskemi C anvendes som grundbog

Forsøg:
Forsøg med carbonhydrider. (Forbrænding, substitution og addition)
Lightergas
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I redoxreaktioner

Vi ser på begreberne oxidation og reduktion.

Vi ser på bestemmelse af oxidationstal

Eleverne udfører følgende forsøg:
Spændingsrækken
Syntese af jern(II)sulfat
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer