Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Christian Dan Yde Nielsen, Karen Sofie Hammer
Hold 2020 ng/p (2p ng)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A The making of a planet
Titel B Klima intro
Titel C kampen om Arktis_klima og energi
Titel D Vil Indien oversvømme eller tørre ud?
Titel E Bliver Indien tørrere eller vådere i fremtiden?
Titel F Hvordan sikre vi rent vand til alle?
Titel G Hvordan kan man sikre en bæredygtig tøjproduktion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A The making of a planet

I dette forløb har eleverne arbejdet med jordensdannelse og udvikling. Der er stillet skarpt på metoder til at datere tid samt temperatur og i den forbindelse har eleverne lavet en øvelse med temperatur bestemmelse via fossile blade.
Eleverne har fået undervisning i Wegenershypotese, jordensopbygning, pladetektonisk udvikling, vulkantyper samt jordskælv.

Eleverne har foruden øvelsen med fossile blade og lavet en øvelse med bestemmelse af vulkaner via Google Earth samt bestemmelse af bjergarter.

Litteratur:
Naturgeografi C: Side 13--27
Stevnsklint Naturperler
Det hvide guld
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave naturkatastrofer 06-10-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Klima intro

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C kampen om Arktis_klima og energi

Pensum
NgC: S. 29-35 og 99-105
Film: erobringstogt til Nordpolen
Artikel: Stenen der udvidede det danske kongerige
Links til Alternative energiformer:
Vind og sol: http://mima.geus.dk/geo-gym/)
Biomasse: https://www.fremtidensenergi.dk/bioenergi/ Eller https://ing.dk/artikel/biomasse-frelser-problembarn-209977 )
Vand (https://www.fremtidensenergi.dk/vandkraft/ og https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/verdens-fem-vildeste-vandkraftvaerker-og-et-dansk)
Sol: fremtidenenergi  Solceller

Øvelser/opgaver
Grønlandspumpen
Icefrontier
Udvidelse af Grønlandsareal (google earth)
Oliefælde og seismiske kort
Fremlæggelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Vil Indien oversvømme eller tørre ud?

..Lærerplanen
Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår:
Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning (som udgangspunkt ”kampen om Arktis”).


Brainstorm på fagtermer
Klimazoner/plantebælte, Relativ fugtighed / absolut fugtighed, Sø og landbrise,  Kystklima, Føhnvind, monsunvinden, Globale vindsystemer, Coriolis, Hydrotermfigurer, Det danske vejr (vandrende lavtryk og cykloner),

Pensum
Ng C: s. 36-53 (måske minus s. 46-47)
Artikler:
1. ”Indien – tørke truer kornkammeret”
2. ”Indien fanget mellem klimaforandringer og udvikling”
3. ”Monsunen – Indien og oversvømmelse.

You tube
Hvor kommer vinden fra: youtube.com/watch?v=KHofIaMRn4A  
globale vinde. https://www.youtube.com/watch?v=IOBH6V9QOP4 (lav spg til, og bed dem efterfølgende at lave en tegning med noter på / lav selv et eksempel. I arbejder i grupper, så jeg kan gå ind i de forskellige kanaler og høre det).
Sø og landbrise: https://www.youtube.com/watch?v=7Qe8cI4OpTk


Evt.
Høj og lavtryk: https://www.youtube.com/watch?v=UoflyBMpXfY
Coriolis: https://stratus.ssec.wisc.edu/.../coriolis/coriolis.html
Coriolis: https://m.youtube.com/watch?v=_36MiCUS1ro  // evt. Også den efterfølgende.

Illustrationsforsøg: Konvektionskammer: https://www.youtube.com/watch?v=b3ejJ1gi5dU (evt. kan jeg selv lave det  kan de lave noget selv?
Øvelse: Lav din egen sky
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Bliver Indien tørrere eller vådere i fremtiden?

Indhold: Tjek oversigt for forløbet
Pensum: Ng C: s. 35-53
Dokument: Tørke truer kornkammeret (s. 75-77 + 82-85)
Artikel: Monsun_oversvømmelse i Indien
Øvelse: skydannelse
Undersøg virkeligheden ”at se på windy og forholde det til de globale vinde”.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Hvordan sikre vi rent vand til alle?

Pensum
Ng C (2006) : s. 56-65 (med undtagelse af oppumpning. Figur 4.8 s. 62 er på nuværende ikke gennemgået)

Artikler
Hvorfor er det vigtigt at arbejde med vand?
       - Privatisering eller offentligt drikkevand (Global økologi)
        - Flaskevand: sprudlende gevinst (Global økologi)
       - https://videnskab.dk/naturvidenskab/loeber-verden-toer-for-vand
       - https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10201690/klimaforandringer-har-store-konsekvenser-for-drikkevandet/

Hvordan står det til med det danske drikkevand?
a
        - Alvorlig advarsel fra EU får eksperter til at slå alarm – berlinske 2019.
         - Regeringen beder endnu engang EU om at skubbe vandmiljø-deadline: Dårligt nyt for vandet i Danmark”
        -  https://www.information.dk/indland/leder/2018/03/danmark-mangler-vand-risikerer-mangle-rent-drikkevand

Hvordan kan vi modarbejde de kæmpe vandproblematikker?
- SKYTEM
- Samt selvvalgt relevante artikler om potentielle vandløsninger.

Øvelse
- Infiltration af vand gennem forskellige jordtyper (hhv. ler, sand og jord)

Aflevering
- Film om tilstanden af det danske vand
- Skriftlig eksamensopgave om vand og hvordan den kan være kilde til konflikt)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Hvordan kan man sikre en bæredygtig tøjproduktion

Pensum
NgC: 117-123
Links: https://www.overshootday.org/kids-and-teachers-corner/lesson-what-day-is-earth-overshootday/
https://data.footprintnetwork.org/#/compareCountries?type=earth&cn=54,179&yr=2017
Værdikæde:
Økologisk rygsæk: https://bu.dk/indikatorer/indikatorer-for-baeredygtig-udvikling/oekologisk-rygsaek/
Cirkulær økonomi: mima: link
Certificering: https://www.ecolabel.dk/da
Artikler til tøjproduktionen:
Tøjets tragedier – Danwash
https://www.bt.dk/mode-skoenhed/eksperterne-giver-dig-svaret-saa-lidt-toej-skal-du-have-i-din-garderobe
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/kaempe-soe-er-toemt-mennesker-har-forvandlet-den-til-livsfarlig-oerken?
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/tema/vaerdikaeder/cases/case_1
Film: true cost

”Øvelse”: Undersøg dit eget aftryk. Hvor meget tøj købes om året? Hvor det fra? Etc.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer