Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Christian Dan Yde Nielsen
Hold 2020 ng/s (2s ng)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A The making of a planet
Titel B Klimaforandringer for real
Titel C Arktis og kampen om området
Titel D Plastic change
Titel E Kina, bæredygtighed & grøn omstilling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A The making of a planet

I dette forløb har eleverne arbejdet med jordensdannelse og udvikling. Der er stillet skarpt på metoder til at datere tid samt temperatur og i den forbindelse har eleverne lavet en øvelse med temperatur bestemmelse via fossile blade.
Eleverne har fået undervisning i Wegenershypotese, jordensopbygning, konvektionstrømme, destruktive, konstruktive & bevarende pladegrænser og i forbindelse hermed pladetektonisk udvikling, vulkantyper (skjold, kegle og eksplosion) samt jordskælv.
De har udregnet jordskælvsepicenter via data for p- og s-bølger samt jordskælvetsstørrelse på richterskalen.

Eleverne har foruden øvelsen med fossile blade, bestemmelse af bjergarter og også lavet en øvelse med bestemmelse af vulkaner via Google Earth.

Litteratur:
Naturgeografi C: Side 13--27
Stevnsklint Naturperler
Det hvide guld
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Naturkatastrofer jorden 11-10-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Klimaforandringer for real

I dette forløb har eleverne arbejdet med problemstillingerne: Er klimaforandringerne virkelige og hvis de er er de så menneskeskabte eller naturlige.

Under forløbet blev eleverne undervist i forskellige fagbegreber med henblik på at opnå viden om hvordan klimaet forandrer sig. I den forbindelse blev de først undervist i hvordan klima kan defineres for sidenhen at opnå viden om hvordan klimaet har ændret sig. Fagbegreber eleverne arbejdede med var:
Kyst- og fastlandsklima, Iskerneboringer, Drivhusgasser, Strålingsbalancen/drivhuseffekten, Thermohaline cirkulation,
Feedback mekanismer, Klima scenarier, Havstigninger (eustasi), Dugpunkt og luftens maksimale indhold af vanddamp, Nedbørstyper, Monsunvinde, Atmosfærensopbygning, Høj og lavtryk, De globale vindsystemer & Grønlandspumpen.

I forbindelse med undervisning arbejdede eleverne på forskellige geografiske skalaer med før at få en forståelse for globale energistrømme for sidenhen at undersøge en case med monsunvinde og klimaforandringer i Indien.

Eleverne arbejdede med forskellige empirisk materiale hvor de blandt andet undersøgte forskellige sceanarier for havstigninger i Danmark via klimatilpasning.dk.
Ydermere lavede de et modelforsøg (Grønlandspumpen), hvor de undersøgte den thermohaline cirkulation.
Eleverne også en undersøgelse hvor de fandt ud af hvor meget CO2 der var blevet udledt til at producere deres tøj samt fødevare i køleskabet.


Litteratur:
Naturgeografi C 29-36 + 41-43
Indien fanget mellem klimaforandringer
Indien: Tørke  truer kornkammeret
Monsunen giver oversvømmelser
Kend din klimapåvirkning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Arktis og kampen om området

Virtuelt forløb
I dette forløb har eleverne arbejdet med problemstillingen: Hvem har retten til Arktis.
Her har de først skulle finde ud af hvorfor problemstillingen er interessant. I forlængelse af dette er de blevet undervist i oliedannelse og oliefælder og i forlængelse af dette ressource og reservebegrebet.
Eleverne har ydermere tilegnet sig viden om regler for grænsedragning til søs og har i den forbindelse arbejdet med google earth, hvor de via programmets værktøjer og GIS- data har optegnet bud på 200sømilgrænser for de forskellige arktiske nationer. Ydermere har eleverne fået en indsigt i afsmeltningen i det arktiske område både til havs og på land - hvor de selv har undersøgt afsmeltningen af forskellige arktiske gletsjere via programmet icefrontiers hvor de har anvendt satellit og orthofotos til at undersøge om gletsjerne voksede eller trak sig tilbage.
Slutteligt har eleverne også via google earth undersøgt, hvor mange liter olie, kroner og CO2 der kan spares hvis man kan sejle til Kina gennem Arktisk fremfor Suezkanalen.

Begreber:
Oliedannelse, Oliefælder, Ressourcer og Reserver, FN-havretskonvention, Territorielt farvand, Eksklussiv økonomiskzone, 200sømil grænse, albedo, ablation & akkumulation, Ligevægtslinje (gletsjer), drivhuseffekten, drivhusgasser,
kontinentalsokkel.

Litteratur:
Naturgeografi C: 99-106
Film: erobringstogt til Nordpolen
Stenen og det danske kongerige
Mindre is i Arktis
Den globale magtkamp om det store Arktis
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Plastic change

Virtuelt forløb.

I dette forløb er eleverne blevet undervist i udbredelsen af plastik og de potentielle problemer med dette.
Eleverne har arbejdet med FN´s verdensmål, hvor de via forskellige innovative aktiviteter har udarbejdet et innovativt løsningsforslag på problemstilling: verdens have flyder med plastik. Dette innovative løsningsforslag har eleverne præsenteret via fremlæggelser, hvor de først har skulle fortælle om det aktuelle ved problemstilingen og sætte dette i relation til FN´s 17 verdensmål, efterfølgende forklare nogle naturgeografiske årsager til problemets omfang og slutteligt præsentere deres innovative produkt.
Eleverne er i forløbet blevet undervist i :
hvordan man metodisk kan undersøge plastikproblemets omfang (i forlængelse heraf er de forskellige metoder blevet diskuteret)
Dannelsen af plastiksupper, Corioliseffekt, høj og lavtryk, passatvinde & den thermohaline cirkultation.
Mikro & Makroplast.
Plastikkens historie.

Under forløbet var eleverne ude og vandre i deres lokalområde hvor de skulle indsamle plastik og fortælle om deres observationer i forhold til plastik "forurening" i området.


Litteratur:
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/mens-vi-venter-p%C3%A5-verden-g%C3%A5r-under/id1462618057
https://www.youtube.com/watch?v=9cKmFFKCP_E
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kina, bæredygtighed & grøn omstilling

I dette forløb har eleverne arbejdet med Kina med et særligt fokus på grøn omstilling.
Eleverne har både haft virtuelt og fysisk undervisning.

Eleverne har arbejdet med forskellige cases ift. Kina og den grønne omstilling.
Der har været fokus på udbredelsen af vind, vand og solceller i Kina. I forbindelse hermed er eleverne blevet undervist i hvordan disse tre former for kraftværker fungerer  og hvilke geografiske karakteristika der skal være for lokaliteten af de enkelte kraftværker i den forbindelse har de udpeget forskellige områder. I forlængelse af grøn energi er det blevet repeteret hvordan fossile råstoffer er opstået og i forlængelse heraf hvad ressource og reserve er.

Ydermere har vi i undervisningen arbejdet med vandmangel og ørkenspredning som case. I forlængelse heraf er eleverne blevet undervist i hvordan vand er en knapressource nogle steder i Kina og hvilke tiltag der er for at løse vandproblemerne i den nordligeøstlige del af landet.
Begreber: ressource/reserve, alternative energikilder, solceller, vindmøller, vandkraft, oliedannelse, drivhuseffekten, vandetskredsløb, grundvandsdannelse, evapotranspiration, permeabilitet, porøsitet og nedbør.

Under forløbet blev der lavet to øvelser:
1) Hvor giver det mening at opstille solceller på Øregård Gymnasium - undersøgelse af solskinintensitet på forskellige lokaliteter via pyrometer.
2) Undersøgelse af infiltration i forskellige jordtyper.


Litteratur:
Naturgeografi C: 103-108
Wordfil: 2.s Ressource problematik og Kina (d. 3/5)

Film:
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-har-klimaet-det-bedre-nu_179126

Artikler/links:
https://www.information.dk/udland/2016/03/kinas-groenne-omstilling-gaar-hurtigere-forventet https://www.information.dk/udland/leder/2016/11/mens-trump-ser-stort-paa-klimaforandringerne-faar-kina-plads-vise-ansvar
https://www.information.dk/udland/2015/02/kinas-kulforbrug-falder
https://www.information.dk/kultur/2016/06/beijings-oekopionerer-unge-staaet-raeset
https://www.globalis.dk/Lande/kina
https://denstoredanske.lex.dk/Kinas_historie
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer