Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Christian Dan Yde Nielsen
Hold 2018 id/y/1 (3y id/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Træningsprojekt
Titel B danseperformance
Titel C yoga, styrke & geocaching
Titel D Fodbold

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Træningsprojekt

I dette forløb har eleverne med afsæt i undervisningen skulle udforme træningsplaner med henblik på at deres fysisike kapacitet. Eleverne har lavet en starttest og sluttest  i forløbet. Testene har været bip-test samt politiets optagelsesprøve. Eleverne har efter starttest selv taget stilling til hvilke parametre de primært ville fokusere på i
i forhold til at forbedre deres fysiske formåen.

IDRÆTSMODULERNE I TRÆNINGSPROJEKTET:
Modulerne fungerede på den måde at eleverne til hvert modul havde udarbejdet træningspas som de udførte under udførsel gik læreren (CN) rundt og vejledte eleverne ift. træningsteori og udførsel af øvelser.


LOGBOG OG REGISTRERING:
For at kunne evaluere træningsprogrammet noterede eleverne deres træning i en logbog. Her skal noterede de hvilken træningsform i gør brug af og hvilke øvelser der hører til denne træningsform. Dato, tid, arbejdsintensitet og gentagelser blev noteret ift. den enkelte  træning.

SKRIFTLIGT PRODUKT:
1) Præsentation af træningsprogram.
2) Teoretisk begrundelse for træningsprogram.
Denne del af opgavenindeholdt flere elementer.
a) En begrundelse for valget af træningsprogram.
b. Præsentation af den aerobe/anaerobe træning.
c) Beskrivelse af: aerob og anaerob energiomsætning og musklers opbygning.
d) Beskrivelse af støtteøvelser, med tilhørende styrketræningsteori .

3) Præsentation af test.
4) Præsentation af resultater fra første måling og sidste.
5) Diskussion af testresultater.


Begreber:
Styrketræning Maksimal, Eksplosiv, Hypertrofi & Udholdenhed.
RM, Arbejds-pause forhold, Reps & belastning, Plyometrisktræning, RFD,
Anaerobt og aerobt arbejde:
Anaerob træning (Hurtighed, produktions & tolerance)
Aerob træning (lav-, moderat- og høj intensitet).
Kondital, slagvolumen, puls, minutvolumen, steady state, superkompensation.

Litteratur:
Træningskompendium 3.g  
Anaerob Aerob træning
Om styrketræning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B danseperformance

I dette forløb har eleverne både arbejdet virtuelt og fysisk. Forløbet startede ud med fysisk undervisning, hvorefter skolen blev lukket ned og det overgik til virtuel undervisning.
I forløbet er eleverne blevet undervist i:
Bevægelse til musik og sjipning.
Moderne dans. Moderne dans som udtryksform og scenekunst.
Hip hop- og hip hops udtryksformer.
Disco og kendetegn ved diskodansen.

Eleverne skulle slutteligt i forløbet udarbejde en dansevideo i grupper. Undervejs for i udarbejdelsen af denne performance blev eleverne undervist i ovenstående, hvorefter de også har udarbejdet virtuel opgaver og filmet sig selv danse fra gang til gang(i den virtuelle del)
Virtuel opgave, film egen dans + Bess & Laban teoretisk afsæt.

I stedet for en fremvisning af gruppernes dans afleverede eleverne en video, hvori de dansede + aflevering af dansedrejebog.

Mål for forløbet:
- At kunne følge takt /rytme og identificere samme.
- At have kendskab til og kunne danse forskellige stilarter - Herunder: Moderne dans, Disco og hip hop.
- At kunne sammensætte og fremvise en koreografi med afsæt i Labans begreber.
- At kunne bruge musikkens udtryk i samspil med kroppen til at formidle en fortælling/følelse/el. Lign gennem dans.
- At opstille et taktark med beskrivelse af de forskellige bevægelser.
Produktkrav til afsluttende koreografi.
- 3min Koreografi
- Overvej dynamikken i LABANS bevægelser.
- Rød tråd – en form for fortælling  evt. Få folk til at tænke over krig/kærlighed.
- Musikken skal give mening
- Alle er med i koreografien.
- Taktark
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C yoga, styrke & geocaching

Virtuelt forløb.
I dette forløb er eleverne blevet undervist i yoga, styrketræning med forskellige former af løb som indput.

Konkret har eleverne opnået en indsigt i forskellige yogatyper og yogaens udbredelse i det sen moderne samfund. I forlængelse heraf har eleverne arbejdet med forskellige yogapositioner og har haft til opgave at kunne udføre Fire forskellige specifikke positioner i forlængelse af hinanden:
Kragen, danseren, træet & solhilsen.

Ydermere blev den enkelte undervisning startet med 20-30min yoga, hvor de fire positioner indgik + forskellige krigerversion og hundestræk. I forlængelse af yogaundervisningen blev der lavet 5-20min styrketræning med kropsvægt.

Udover yoga og styrketræning har eleverne været på forskellige løbeture, som de skulle filme hvor de tog stilling til hvilken energiomsætning der var i spil og hvordan løbet kunne være motiverende/demotiverende. En af gangene blev der løbet geocaching.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Fodbold

Virtuelt/fysisk forløb.

I dette forløb har eleverne både modtaget virtuelt og fysisk undervisning.
Eleverne har arbejdet med forskellige teoretiske elementer for at forstå fodboldspillets karakteristika. Eleverne har tilegnet sig viden om fodboldenshistorie og oprindelse, sundhedsbegegrebet ift. KRAM, BMI, mental, social og fysisk sundhed, I forlængelse af sundhedsbegreber er coronas indflydelse på folkesundheden blev diskuteret og eleverne har arbejdet med fodbold i relation til sundhed.
Eleverne har også udarbejdet og virtuelt præsenteret forskellige øvelser rettet mod fodbold ift. fysisk hjemmetræning og i den forbindelse forholdt sig til aerob og anaerob træningsteori.

I forlængelse af de teoretiske overvejelser eleverne har gjort sig har de udført fysiske styrketræningsøvelser og løbet.


I den fysiske undervisning har eleverne  i grupper opstillet, afprøvet og præsenteret opvarmnings og træningsøvelser med afsæt i træningslære og viden om taktiske dimensioner i fodboldspillet (her tænkes der på viden om angreb ift. at åbne rum og forsvar at lukke rum).

Eleverne har i den fysiske undervisning desuden arbejdet med at lave:
Inderside afleveringer 3-5m (højre og venstre fod)
Lave retningsbestemte tæmninger efter modtaget inderside aflevering
Kunne drible gennem kegler med højre og venstre fod
Kunne lave hovedstød til en kaster på 2m afstand (stående og i hop).
Aflevere bolden tilbage til en kaster i luften fra 2m afstand.
Eleverne kan lave en høj aflevering på 10-20m afstand.
Skyde på mål fra 5-8m afstand med inderside & halvliggende vristspark.

Eleverne kan kommunikere på et hold med få ord, hvor de kan give informationer om de er spilbare.
Eleverne kan orientere sig, aflevere, indtage ny position og modtage bolden i forskellige spilsituationer.
Eleverne kan via viden om basale taktiske og fysiske dimensioner i fodboldspillet opstille opvarmnings-, tekniske & taktiskeøvelser.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer