Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Karen Sofie Hammer
Hold 2020 bi/w (1w bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A For at løbe et maraton? Incl. celle_transport
Titel B Fordøjelsen, enzymer, kost, sundhed og diabe
Titel C Bakterier, what it is good for?
Titel D evolution
Titel E Genetik og blod
Titel F sex, hormoner og fosterdannelse
Titel G Hvordan ved man om en Å er ren?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A For at løbe et maraton? Incl. celle_transport

Biologi til tiden: 13-15 + 35-50
Dokument: cellebiologi fra biologibogen (celler overordnet, cellemembrans opbygning, transportformer)
Dokument: Nikotins effekter på blodkredsløbet / info om rygning i forhold til øvelse
Power point: Hvorfor skal vi tonse rundt og have pulsen op?
Cellen 1_2020
Hjertet og kredsløbet

Øvelse (incl. øvelsesvejledningerne): Osmose / Hjertedissekering (journal)
Måling af hæmotokritværdi /nHvordan påvirker rygning og træning min puls.

Arbejdsark: celletransport

Opsamling på kredsløb (journal)

Dokumentar: inside the human body – overlevelse.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjertet 20-11-2020
Transport over celler 25-11-2020
Hjertet journal 27-11-2020
osmoseøvelse 02-12-2020
Opsamlende opg. om kredsløb og øvelser 16-12-2020
Opsamlende opgave for kresløbet 17-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fordøjelsen, enzymer, kost, sundhed og diabe

BTT: 19-34
Dokument: Enzymer
Dokument: mineraler og vitaminer
Dokumentar: når sundhed bliver sygt
Link: https://www.unicef.dk/fakta-til-opgaven/fakta-om-fejl-og-underernaering/
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_7_XH1CBzGw  

Øvelse (incl. øvelsesvejledningerne):
- Hvilke faktorer påvirker gær/enzymers reaktionshastighed. (tjek gerne den rettede udgave)

Arbejdsark/mindre øvelser:
”sundheds journal” (BMI/fedttang etc)
De bedste kost-noter (Del power point I selv lavede)
Er jeg selv sund,
En tur på MC-D.
Hvorfor er diabetes så relevant

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bakterier, what it is good for?

Podcast (2 slags): Bakterier har stor indflydelse på vores sundhed
Dokument: Yubio med bakterier.
Dokumentar:   
Øvelse (incl. øvelsesvejledningerne):
- Bakterier i omgivelserne /Hvordan fjerner man bedst bakterier?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D evolution

Dokument: evolution.dk
Link: kurtzgesagt ”how evolutions works” – husk denne.
Padlet: Forklar med noter og fagtermer, hvad der lægger til grund for evolution / Darwins evolutionsteori.
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Genetik og blod

Biologi til tiden: s. 101-112 + 149-152
Dokument: Blodtyper (fra bloddonation KBH) + et par sider fra Yubio c-niveau.
Dokumentar: en dødelig sygdom ”Huntington Chorea”.

Power point: Genetisk intro
Teori til blodtyper

Øvelse: Se dit eget DNA
Blodtypebestemmelse

Arbejdsark (eks):
- krydsningsopgaver med både autosomale og kønsbunde sygdomme.
- Paradise hotel 2020.
- Arv og miljø

Genteknologi: Stamceller (film) + dokument med kloning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F sex, hormoner og fosterdannelse

Hormoner overordnet
Kønshormoner og deres funktion
Regulering af hormoner (positiv og negativ feedback)
Fra zygote til foster: mitose / meiose og hvad sker der hvis der kommer fejl i meiosen.  
Prævention - overordnet
Hvordan bliver man gravid/problemer med at blive gravid / hvad undersøges når man er gravid.

Sex-en nyttig opfindelse
Biologi til tiden: s. 63-72 (skimmet)
Biologi til tiden: s. 73-81 (fra disse sider forventes forståelse af hormoner, de forskellige hønshormoner og regulering af de manglede og kvindelige kønshormoner (overordnet), negativ og positiv feedback. Så det vi gennemgik på tavlen.

Biologi til tiden: s. 83-90 + 96-97

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Hvordan ved man om en Å er ren?

Økologi (2-3 moduler)
Biologi til tiden: 117-136 (vi har ikke talt så meget om afsnittene ”Planter – økosystemets producenter og økosystemernes konsumenter”

Øvelse: makroindeks
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer