Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Karen Sofie Hammer
Hold 2020 bi/n (1n bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Genetik og blod

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Genetik og blod

Biologi til tiden: s. 101-112 + 149-152
Dokument: Blodtyper (fra bloddonation KBH) + et par sider fra Yubio c-niveau.
Dokumentar: en dødelig sygdom ”Huntington Chorea”.

Power point: Genetisk intro
Teori til blodtyper

Øvelse: Se dit eget DNA
Blodtypebestemmelse

Arbejdsark (eks):
- krydsningsopgaver med både autosomale og kønsbunde sygdomme.
- Paradise hotel 2020.
- Arv og miljø

Genteknologi: Stamceller (film) + dokument med kloning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer