Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Bjørn Peter Sørensen
Hold 2020 fy/z (1z fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Bølger
Titel C Astronomi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Fokuspunkter fra læreplanen: Gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling. Kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge
 • Almene (tværfaglige) - Kunne arbejde eksperimentelt og diskutere resultaterne på en relevant måde. Kunne fortolke grafer. Kunne anvende Excel til databehandling.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel B Bølger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Fokuspunkter fra læreplanen: Kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener. Kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser. Kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge. Kompetencer og progression: Kunne forstå komplekse figurer bl.a. af bølger og interferens. Kunne håndtere distinktionen mellem fysiske fænomener og de tilhørende sanseindtryk, samt forbinde dem korrekt.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel C Astronomi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Fokuspunkter fra læreplanen: kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe. gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af naturfænomener Kompetencer og progression: Beskrivelse af naturfænomener Forklaring af naturfænomener ud fra figurer. gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling demonstrere viden om fagets identitet og metoder Kompetencer og progression: at kunne anvende faglig viden fra forskellige områder af fysikken til at forstå, hvordan viden indenfor astronomi opnås.
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde