Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Line Taarnberg
Hold 2020 bk/pwy/2 (1g bk/pwy/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb_pensum
Titel B Læsepensum
Titel C Kunst i det 20.årh. + praktiske opgaver
Titel D EKSAMENSPROJEKT

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb_pensum

I grundforløbet har eleverne lært forskellige analysemetoder til billedanalyse og skulpturanalyse.
Disse analysemetoder er anvendt på udvalgte og selvvalgte værker af forskellige samtidskunstnere , heriblandt Michael Kvium, Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen og Kirsten Justesen.

Praktiske opgaver:
Otte forskellige tegneteknikker introduceres gennem croquis-tegning. Der udføres ca 16-20 tegninger
Grisailles-maleri ud fra en af croquistegningerne som skitse. Akryl på lærred.

Læsepensum:

Michael Kvium
https://www.dr.dk/drtv/se/mesterlaere_-mal-med-michael-kvium_195013

DrTv
https://www.dr.dk/drtv/episode/kunstnerkolonien-i-skagen_-kunstnerne-moedes-paa-toppen-af-danmark_204219

DrTv
Peter Kær : "Samtidskunst", MitCFU


Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen
https://bjoernnoergaard.dk/da/works/aktioner/hesteofringen
http://oeuvre.bjoernnoergaard.dk/da/venus

Kirsten Justesen
https://kunsten.nu/journal/galleries/kirsten-justesen-sokkel-stykker-base-body/#166868
https://www.kirstenjustesen.com/?id=694
https://www.youtube.com/watch?v=tZdiGznDzv0

Pippilotti Rist
https://www.youtube.com/watch?v=VjmmAzS63H8

Kusama
https://channel.louisiana.dk/video/yayoi-kusama-lets-fight-together


Intro til Caravaggios maleteknik
https://www.youtube.com/watch?v=zJRXt-Oxk-Q
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3 Croquistegninger 03-09-2020
Croquistegninger- Powerpoint 18-09-2020
Analyse Kirsten Justesen 18-09-2020
Analyse og Evaluering af grundforløb 30-10-2020
Betydningsanalyse af "Vanitas" 06-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Læsepensum

Teori:Billedkunst  af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen
s. 7-42 (Billedets virkemidler), s. 97-116 Kronologi, s. 175-194 (Mennesket),  s.82-87 (Analytisk værktøjskasse), s.124-135 (Fra Impressionisme til Kubisme), s. 136-155 ( Surrealisme til samtidskunst), Gengivelses-strategier s.225-235 . ++ Powerpoints af Line Taarnberg

Arkitektoniske stilarter :  Powerpoints af Line Taarnberg.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 52 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kunst i det 20.årh. + praktiske opgaver

I overgangen fra grundforløbet til studieretningsforløbet fortsætter holdet med samtidskunst med fokus på:

Pippilotti Rist og Kusama, samt et udvalg af andre samtidskunstnere, som  f.eks Per Kirkeby og Elmgrenn&Dragsted

Herefter bevæger vi os ned gennem det 20. årh. kunsthistorie med blik på :

Popart - fokus på Robert Rauchenberg og Abndy Warhol

Surrealisme - fokus Salvador Dali og Rene  Magritte

Kubisme: Braque og Picasso

Ekspressionisme - fokus J.F Willumsen, Ernst Ludwig Kirschner, Max Bachmann og Egon Schiele.

Symbolisme - fokus Edward Munch og Gauguin.

Læsepensum: "Let the scream be heard", Dokumentar om Edward Munch, Filmstriben

Praktiske opgaver:

Croquistegning efter modeller på Cafe Croquis på Vimeo
Lertorso efter Michelangelos "David"s.
Grisellesmaleri  efter egen croquistegning  og med Caravaggios teknik
Parafrase på Picassos "Frøknerne fra Avignon"

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Samtidskunstnere 09-11-2020
Samtidskunstnere 11-11-2020
Analyse af MONOGRAM 16-11-2020
Analyse MONOGRAM 16-11-2020
SKITSER 22-11-2020
Kort resume af kunstnerne på Skagen epo 1,2 og 3 23-11-2020
Arbejdsspørgsmål Vinterbillede 25-11-2020
Per Kirkeby 04-12-2020
PER KIRKEBY 07-12-2020
Analyser landskab 11-12-2020
LANDSKAB 14-12-2020
LANDSKABER-ANALYSE 16-12-2020
ANALYSE MUNCH 04-01-2021
MUNCH 06-01-2021
MUNCH 08-01-2021
Analyse af Willumsen og Kirchner 20-01-2021
Analyse - ekspressionisme 22-01-2021
Analyse Willumsen og Kirchner 25-01-2021
Analyse "Ekspressiomnisme2" 27-01-2021
Analyse Kirchner + 29-01-2021
Skitser til Frøknerne fra Avignon 10-02-2021
Proces Frøknerne 22-02-2021
Proces "Frøknerne" 24-02-2021
Parafrase_Collage -start 26-02-2021
Proces 2_ Frøknerne 01-03-2021
Foto af dagens arbejde 03-03-2021
Parafrase "Frøknerne fra Avignon" 05-03-2021
Collage færdig 08-03-2021
Ciollage status 10/3 10-03-2021
Collage status 12/3 12-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EKSAMENSPROJEKT

EKSAMENSPROJEKT i BILLEDKUNST

Parafrase over:

1. ”Frøknerne fra Avignon” udført som maleri, med collagen for skitse

Eller

2. ”En bjergbestigerske” af J.F Willumsen, udført som maleri.

Eller

3. Eget valg


Eksamensprojektet består af  min. 3 skitser , fotos, der dokumenterer processen og det færdige resultat, som skal præsenteres til  i 10 min. til eksamen.

Deadline for aflevering er 31.maj kl.12.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
PARAFRASE_EKSAMEN 26-04-2021
Eksamenprojekt_analyse 28-04-2021
frøknerne 03-05-2021
Valg af Eksamensopgave 09-05-2021
Valg af eksamensopgave 10-05-2021
Valg af Eksamensopgave 12-05-2021
Arkitektur-opgave 19-05-2021
ARKITEKTUR-OPGAVE 19-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer